Nederlands Film Festival: El Houb

El Houb
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilmeducatieBurgerschapMiddelbare schoolMBOLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze filmles is speciaal voor leerlingen uit klas 4 en hoger van het voorgezet onderwijs en voor studenten van het mbo, ter voorbereiding op de film ”El Houb”. In deze les maken de leerlingen kennis met alle manieren waarop films verhalen kunnen vertellen, en komen zij hiermee goed voorbereid naar het festival. Middels deze les leren de leerlingen en studenten door het bekijken van enkele korte fragmenten uit de films, en door het maken van de bijbehorende opdrachten en gespreksvormen, meer over de film en de onderwerpen hieruit. Deze les dient als introductie op het filmbezoek, voordat de leerlingen/studenten naar het festival gaan om de film te bekijken. Op deze manier duiken de leerlingen alvast dieper in de onderwerpen uit de film, en helpt dit hen om zich goed te verbinden met de inhoud. Vakaansluiting: deze les sluit goed aan bij de sociaal-maatschappelijke dimensie van Burgerschap, waaronder de begrippen: cultuurverschillen, sociale omgangsvormen en ethisch handelen. Omschrijving van de film: Hoe kun je omgaan met een belangrijk maar moeilijk gesprek, in een gezin dat gevoelige onderwerpen altijd vermijdt? Dit is precies de situatie waarin Karim, een Marokkaans-Nederlandse jongeman, zich bevindt. Hij heeft jarenlang zijn liefdesleven verborgen gehouden, omdat hij op mannen valt. Wanneer hij betrapt wordt, besluit hij dat het tijd is voor het moeilijkste gesprek van zijn leven: het bespreken van zijn gevoelens met zijn ouders, terwijl hij zich verstopt in de gangkast van hun huis. Dit aangrijpende drama toont op een humoristische en oordeelloze manier de complexiteit van het uit de kast komen. Het laat zien dat het verkrijgen van acceptatie van zijn familie een uitdaging is, vooral wanneer Karim zelf nog worstelt met zijn eigen gevoelens en acceptatie.

Instructies

De les bestaat uit enkele korte fragmenten uit de film, en uit diverse gespreksvormen en interactieve opdrachten. De les richt zich zowel op het sociaal-maatschappelijke onderwerp uit de film, als op de filmische elementen. Zo sluit de les aan bij Burgerschap, maar bijvoorbeeld ook bij CKV of het Kunstvak. 

- Wil je de leerlingen introduceren met het thema van de film en dat de leerlingen de trailer van de film bekijken - doe dan werkvorm 1

- Wil je met de leerlingen dieper in het thema van de film duiken en met elkaar in gesprek gaan over het voeren van 'moeilijke gesprekken' - doe dan werkvorm 2

- Wil je dat leerlingen zelf aan de slag gaan met een actieve opdracht waarbij zij een filmrecensie gaan schrijven - doe dan werkvorm 3

- Als je wilt dat de leerlingen een video bekijken waarin de regisseur van "EL Houb" vertelt over de film en vervolgens een opdracht maken- doe dan werkvorm 4 

- Wil je dat de leerlingen een extra opdracht maken waarin de leerlingen een scène uit de film gaan herschrijven in een andere tijd - doe dan werkvorm 5

Opbouw van de les 
De les bestaat uit 11 slides, bij iedere slide horen ‘docentennotities’, dit zijn de gele notities onderaan de slide. In deze notities staat per slide uitleg over het fragment dat je gaat bekijken en de bijbehorende gespreksvormen en/of opdrachten. 

Tip! In de bijlage vind je een gebundelde pdf van deze docentennotities, zo kan je deze erbij houden wanneer je de les geeft. 

In de slide staan knoppen, ook wel ‘hotspots’ genoemd, deze knoppen klik je open: hier staat beknopt de informatie in voor de leerlingen/studenten. Wanneer zij aan de slag gaan met een opdracht, werkt het prettig om deze knoppen open te zetten. In de docentennotities staat vervolgens de gehele opdracht uitgeschreven. 

Onderdelen in deze les

El Houb

Slide 1 - Tekstslide

Lesinhoud 

In El Houb komen verschillende onderwerpen samen. De centrale thema’s uit de film zijn: ‘identiteit’, ‘liefde’, ‘familieverhoudingen’, ‘LHBTIQ+’ en ‘sociale omgangsvormen’.

De film gaat over de Marokkaans-Nederlandse Karim die al jaren de schijn ophoudt over zijn liefdesleven. Hij valt op mannen, maar houdt dat tot nu toe voor zichzelf. Tot hij betrapt wordt en hij besluit het moeilijkste gesprek van zijn leven te voeren met zijn ouders – vanuit de gangkast van zijn ouderlijk huis.

In deze filmles duiken de leerlingen dieper in de film door het bekijken van korte fragmenten uit de film en middels het uitvoeren van opdrachten die inspelen op de thema’s en de filmische elementen.

Vraag of opdracht
Extra informatie
Extra opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Legenda

In de les staan knoppen die je open kunt klikken. Hierin staan vragen of extra informatie voor de leerlingen. Lees dit aan hen voor.

In de gele notities vind je uitgebreide uitleg over de werkvormen en extra docenteninformatie.

El Houb
De film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan kijken heet El Houb, heeft iemand deze film al gezien of er iets over gehoord?
 • Zo ja, wat vond je van de film?
 • Wat heb je gehoord over de film?

Slide 3 - Tekstslide

Werkvorm 1: Introductie

De volgende vragen dienen ter introductie van het thema in de film El Houb, voordat de leerlingen naar fragmenten uit de film gaan kijken.

Bespreek de volgende vragen klassikaal. Het is de bedoeling dat er ruimte is voor een gesprek. De thema’s die in deze film worden behandeld zijn: ‘LHBTI+’, ‘familie’, ‘liefde’ en ‘religie’. 
 • De film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan kijken heet El Houb, heeft iemand deze film al gezien of er iets over gehoord?
 • Zo ja, wat vond je van de film?
 • Wat heb je gehoord over de film?

Slide 4 - Video

Werkvorm 1: Introductie

Stap 1: Bekijk samen met de studenten de trailer van El Houb.

Stap 2: Ga daarna naar de volgende slide om verder te gaan met de opdracht.
Wat zag je in de trailer?
 • Waar denken jullie dat de film over gaat?
 • De thema’s die in deze film worden behandelt zijn: LHBTI+, familie, liefde en religie. Hoe zagen jullie deze thema’s terug in de trailer?
 • Wat zijn jullie verwachtingen van El Houb, nu je de trailer hebt gekeken?

Slide 5 - Tekstslide

Werkvorm 1: Introductie

Bespreek de volgende vragen met de studenten:
 • Waar denken jullie dat de film over gaat?
 • De thema’s die in deze film worden behandeld zijn: ‘LHBTI+’, ‘familie’, ‘liefde’ en ‘geloof’. Hoe zagen jullie deze thema’s terug in de trailer?
 • Wat zijn jullie verwachtingen van El Houb?

Slide 6 - Video

Werkvorm 2: Moeilijke gesprekken 

Stap 1: Bekijk samen met de studenten het fragment uit El Houb.

Stap 2: Ga daarna naar de volgende slide om verder te gaan met de opdracht. 
Setting
In de narratologie ( Narratologie is een literatuurwetenschappelijke theorie van het vertellen van verhalen) wordt de term 'setting' gebruikt om aan te geven waar, wanneer en onder welke omstandigheden de gebeurtenissen in een verhaal zich afspelen. Het is als het ware de achtergrond of het decor waarin het verhaal zich afspeelt.
Fragment
 • Wat zag je in het fragment?
 • Wat was de belangrijkste gebeurtenis?
 • De gangkast waar Karim in zit wordt als het ware gebruikt als een metafoor, wat is deze metafoor?
 • De setting van deze film - de gangkast - is heel belangrijk in de film. Wat draagt deze setting bij aan het verhaal van de film?
 • Wat voor invloed op de film zou het hebben als het verhaal zich niet zou afspelen in de gangkast, maar op een andere plek in het huis?

Slide 7 - Tekstslide

Werkvorm 2: Moeilijke gesprekken

Bespreek de volgende vragen met de studenten:
 • Wat zag je in het fragment?
 • Wat was de belangrijkste gebeurtenis?
 • De gangkast waar Karim in zit wordt als het ware gebruikt als een metafoor, wat is deze metafoor?
 • De setting van deze film - de gangkast - is heel belangrijk in de film. Wat draagt deze setting bij aan het verhaal van de film?
 • Wat voor invloed op de film zou het hebben als het verhaal zich niet zou afspelen in de gangkast, maar op een andere plek in het huis?
Verschillende denkwijzen
 • Waar komen verschillen in denkwijze tussen mensen vaak vandaan? Wat zijn veelvoorkomende factoren die deze verschillen beïnvloeden?
 • Hoe reageer jij wanneer je het niet eens bent met de manier waarop iemand anders iets aanpakt of naar iets kijkt? Bijvoorbeeld bij een politiek/milieugericht/sociaal vraagstuk. 
 • Op welke manier kan je cultuur of je opvoeding invloed hebben op hoe je omgaat met bepaalde situaties of hoe je over situaties denkt?
 • Wat zijn de positieve dingen aan openstaan voor andere perspectieven, zelfs als je het er niet mee eens bent?

Slide 8 - Tekstslide

Werkvorm 2: Moeilijke gesprekken

In El Houb botsen Karim en zijn ouders. Zijn ouders zijn het niet eens met de keuzes die Karim maakt.

Bespreek de volgende vragen met de studenten:
 • Waar komen verschillen in denkwijze tussen mensen vaak vandaan? Wat zijn veelvoorkomende factoren die deze verschillen beïnvloeden?
 • Hoe reageer jij wanneer je het niet eens bent met de manier waarop iemand anders iets aanpakt, of naar iets kijkt? Denk bijvoorbeeld aan een politiek, milieugericht of sociaal vraagstuk.
 • Op welke manier kan jouw cultuur of opvoeding van invloed zijn op hoe je omgaat met bepaalde situaties, of hoe je over situaties denkt?
 • Wat is er positief aan openstaan voor andere perspectieven, zelfs als je het er niet mee eens bent?

Slide 9 - Video

Werkvorm 3: Schrijf een filmrecensie

Benodigdheden:
 • Papier
 • Potlood of pen
De studenten gaan een recensie schrijven over een fragment uit El Houb.

Stap 1: Allereerst gaan jullie een voorbeeldrecensie lezen. De recensie die je aan de studenten kunt laten zien is de recensie van de film Totem: https://www.filmtotaal.nl/recensie/1696.

Stap 2: Bekijk het fragment uit El Houb.
Vraag aan de studenten om tijdens het kijken naar de film aantekeningen te maken van belangrijke scènes, personages, thema’s, plotwendingen en opvallende elementen.

Stap 3: Ga naar de volgende slide om verder te gaan met de opdracht.

Deel 1 Stappenplan Filmrecensie schrijven
 1. Schrijf een korte inleiding waarin je de film introduceert en vertel kort waar de film over gaat.
 2. Geef vervolgens een algemene indruk van de film. Wat vond je ervan? Probeer dit zo objectief mogelijk te verwoorden. 
 3. Bespreek de sterke punten van de film, zoals de verhaallijn, het genre, de acteurs, het decor, de kostuums, het camerawerk, het script. Geef voorbeelden om je argumenten te onderbouwen.
 4. Bespreek ook de zwakke punten van de film, hadden deze punten een negatief effect op hoe jij naar de film keek?
Deel 2 Stappenplan filmrecensie schrijven
 1. Bespreek de personages in de film. Zijn ze realistisch en goed ontwikkeld? Wat is jouw mening over hun gedrag en acties in de film?
 2. Bespreek de thema’s van de film en leg uit waarom deze thema’s belangrijk zijn. Is er een duidelijke boodschap in de film of heeft de film een doel en zijn ze goed uitgewerkt in de film?
 3. Sluit je recensie af met een conclusie waarin je jouw algemene mening over de film samenvat en eventueel een aanbeveling geeft aan het publiek.

Slide 10 - Tekstslide

Werkvorm 3: Schrijf een filmrecensie

Hieronder volgt een stappenplan voor het schrijven van een filmrecensie:

Stap 1: Schrijf een korte inleiding waarin je de film introduceert en vertel kort waar de film over gaat.

Stap 2: Geef vervolgens een algemene indruk van de film. Wat vond je ervan? Wat sprak je aan en wat niet? Probeer dit zo objectief mogelijk te verwoorden. Geef een overall beeld van de film.

Stap 3: Bespreek de sterke punten van de film, zoals de verhaallijn, het genre, de acteurs, het decor, de kostuums, het camerawerk en/of het script. Geef voorbeelden om je argumenten te onderbouwen.

Stap 4: Bespreek ook de zwakke punten van de film. Hadden deze punten een negatief effect op hoe jij naar de film keek?

Stap 5: Bespreek de personages in de film. Zijn ze realistisch en goed ontwikkeld? Wat is jouw mening over hun gedrag en acties in de film?

Stap 6: Bespreek de thema’s van de film en leg uit waarom deze thema’s belangrijk zijn. Is er een duidelijke boodschap in de film? Heeft de film een doel? Zijn het doel of de boodschap goed uitgewerkt in de film?

Stap 7: Sluit je recensie af met een conclusie waarin je jouw algemene mening over de film samenvat en eventueel een aanbeveling geeft aan het publiek.

Afsluiting: Laat de studenten in duo’s elkaars recensie lezen en elkaar feedback geven.

Slide 11 - Video

Werkvorm 4: Wat is regisseren?

Achter de schermen werken er ontzettend veel mensen mee aan een film. Zo ook Shariff Nasr. Hij is de regisseur van El Houb. Maar wat is een regisseur eigenlijk?

In deze video legt Shariff dat precies aan jullie uit. 


Stap 1: Bekijk samen met de studenten de video.

Stap 2: Voer de opdracht die Shariff aan het einde van de video vertelt uit. 

Fragment El Houb
Inspiratievragen
Gebruik de volgende vragen om tot een beter beeld van jullie tijdsperiode te komen. 
 • Wat is de rol van religie in jullie tijdsperiode? 
 • Hoe ziet de LHBTIQ+ gemeenschap eruit in die tijd?
 • Hoe is het taalgebruik dan?
 • Hoe ziet de wereld er dan uit: bijvoorbeeld de huizen, voertuigen en landschappen.
 • Hoe zien de mensen er dan uit: is / was er een bepaalde klederdracht?
 • Hoe gedragen mensen zich in deze tijd?
Storyboard
Een storyboard is een visuele opzet van een beeldenreeks, opgedeeld in  kaders. Elk kader bevat visuele aanwijzingen, regieaanwijzingen, dialogen of andere relevante details. Een storyboard lijkt vaak wat op een stripverhaal, met schetsen van scènes en personages op elk kader. Een storyboard wordt gebruikt in films om het verhaal te plannen. Door het maken van een storyboard weten filmmakers wat ze nodig hebben voor een bepaalde scène en wat er allemaal gebeurt in een scène.
Belangrijke elementen storyboard
 • Welke belangrijke gebeurtenissen er plaatsvinden.
 • De acties van de personages.
 • Dialogen voeg je met tekst toe aan het storyboard.
 • Emoties en de sfeer die jullie willen neerzetten.
 • Camera positie.
 • De setting en locatie.
 • Bewegingen van de personages.
 • Muziek of geluidseffecten die belangrijk zijn voor het verhaal.
Extra opdracht: Herschrijf de filmscéne in een andere tijd
Zet je historische kennis en creativiteit in, door een scène uit El Houb te herschrijven naar een andere tijdsbeeld, zoals het verleden, de toekomst of een specifiek historisch moment. Dit doen jullie door middel van het maken van een storyboard. 

Slide 12 - Tekstslide

Werkvorm 5: Extra opdracht

Herschrijf de filmscène in een andere tijd

Indien er nog tijd is, voer dan de extra opdracht uit.

Benodigdheden:
 • A3-papier 
 • Potloden
 • Het fragment uit slide 9

Zet je historische kennis en creativiteit in, door een scène uit El Houb te herschrijven naar een ander tijdsbeeld, zoals het verleden, de toekomst of een specifiek historisch moment. Dit doen jullie door het maken van een storyboard.

Met deze opdracht worden de studenten gestimuleerd om onderzoek te doen naar verschillende historische tijdsperioden en om eigen ideeën en perspectieven te integreren in de herschreven filmscène.


Stap 1: Bekijk het fragment op slide 9 nogmaals klassikaal.

Stap 2: Ga daarna in groepen van vier aan de slag. Bedenk in je groepje in welke tijdsperiode jullie de scène gaan herschrijven. 

Bijvoorbeeld: het verleden, de toekomst of een specifiek historisch moment.

Stap 3: Gebruik de 'inspiratievragen ' om tot een goed tijdsbeeld te komen. Denk hierin o.a. na over de rol, de rechten en de positie van de LHBTIQ+-gemeenschap en religie in die specifieke tijd.

Indien een groepje gekozen heeft voor een toekomstige setting: bedenk dan hoe deze gemeenschappen er in de toekomst uit zouden kunnen zien.

Stap 4: Als jullie een duidelijk beeld hebben van de tijd die jullie gekozen hebben, start dan met het herschrijven van de scène.
 • Maak eerst aantekeningen met antwoorden op vragen als: wat is de invloed van de tijdsperiode op de inhoud van het verhaal? Welke verschillen zijn er in die tijd ? Hoe gedragen de personages zich? Wat maken ze mee?
 • Als de inhoud bedacht is, denk dan na over de uiterlijke kenmerken van de omgeving en de personages in jullie tijdsperiode.
 • Start hierna met het maken van het storyboard. Hierin deel je de scène op in 6 getekende beelden Hierin komen de belangrijkste momenten van de scène te staan: op chronologische volgorde, met een begin, midden en een einde.
Tip! Let er bij het maken van het storyboard op dat jullie tijdsbeeld goed naar voren komt.


Stap 5: Als iedereen het storyboard klaar heeft, bespreek dan klassikaal de gemaakte storyboards. Laat de leerlingen uitleggen welke tijdsperiode zij kozen en , waarom en hoe dit van invloed is op de scène.

Tip! Voor een realistischer storyboard, kan je in plaats van het te tekenen, eventueel gebruik maken van afbeeldingen uit tijdschriften.

Slide 13 - Tekstslide

Leer meer met het NFF

Door het bekijken van de fragmenten en het uitvoeren van de opdrachten, hebben jullie alvast kennisgemaakt met de film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan bekijken.  

Alvast heel veel plezier op het Nederlands Film Festival, en tot dan! 

Meer doen met filmeducatie in de klas? 
Wil je op de hoogte gehouden worden over het educatieprogramma van het NFF, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Neem ook eens een kijkje in het lesmateriaal van het NFF, voor meer filmlessen in de klas.