4V Practicum Osmose + 3.3 en 3.4 Onderzoek

Hoofdstuk 3:
Wetenschappelijk onderzoek

Deze les:
- Herhaling Osmose
- Practicum Osmose
- 3.3 Diagrammen
- 3.4 Wetenschappelijk onderzoek
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3:
Wetenschappelijk onderzoek

Deze les:
- Herhaling Osmose
- Practicum Osmose
- 3.3 Diagrammen
- 3.4 Wetenschappelijk onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Practicum Osmose: Lees stencil
Bedenk voor dit practicum:
Wat de onafhankelijke variabele is?
Wat de afhankelijke variabele is?
Wat de controle-proef is?

Slide 5 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
- Controle voorbereiding 
- Maak groepjes van 3 of 4 personen: geef namen door!
- Eén tweetal gaat verdunningsreeks maken
- De andere twee gaan aardappelstaafjes snijden (LET OP! Deze moeten in doorsnede en lengte elkaar gelijk zijn, want anders...?)
- Proef inzetten, codeer jullie reageerbuisjes goed!
- Noteer metingen in de resultatentabelSlide 6 - Tekstslide

3.3 gegevens presenteren
Diagrammen

Slide 7 - Tekstslide

Soorten grafieken
  • lijndiagram
  • staafdiagram
  • histogram
  • cirkeldiagram
  • strooidiagram 
  • stapeldiagram

Slide 8 - Tekstslide

Veel metingen zijn ongeveer gelijk aan het gemiddelde en steeds minder metingen zitten verder van het midden af.


Dit histogram heeft de normale verdeling en de "breedte" daarvan blijkt makkelijk te beschrijven met de standaarddeviatie.
De standaardafwijking wordt veel gebruikt bij normale verdelingen:

Slide 9 - Tekstslide

Gemiddelde/ Mediaan /Modus
‘Een centrummaat zegt iets over het centrum/midden van een aantal gegevens’


Spreidingsbreedte / Standaarddeviatie 
‘Een spreidingsmaat zegt iets over de opbouw van gegevens rond het centrum’  
Slide 10 - Tekstslide

Spreidingsstreepjes
Kunnen verschillende dingen aangeven:
- standaarddeviatie
- minimale en maximale waarde
- meetonnauwkeurigheid 

Slide 11 - Tekstslide

Wat hoort bij elkaar?
verband tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele als beide variabelen een coninue reeks getallen zijn.
Bij geen continue reeks van de onafhankelijke variabele gebruik je deze grafiek. 
Deze gebruik je om de aantallen of percentages van de onafhankelijke variabele per groep weer te geven.
Als je twee metingen aan 1 object doet, waarbij geen sprake is van een afhankelijke en onafhankelijke variabele.
Staafdiagram
histogram
Strooidiagram
Lijndiagram

Slide 12 - Sleepvraag

3.4 wetenschappelijk onderzoek
Betrouwbaar: 
- herhaalbaarheid (dus een goede methodebeschrijving)
- volgt de stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek
- collegiale toetsing (controle door vakgenoten)
- validiteit

Slide 13 - Tekstslide

Fraude

Slide 14 - Woordweb

Wat is de juiste volgorde van wetenschappelijk onderzoek doen?
A
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
B
hypothese - onderzoeksvraag - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
C
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten discussie - conclusie

Slide 15 - Quizvraag

Betrouwbaar & Valide
Betrouwbaar: Je meetinstrument geeft steeds dezelfde resultaten onder dezelfde condities.

Validiteit: De juistheid of accuraatheid van metingen. Meet het meetinstrument hetgeen het moet meten? 

Zelfs als je meting betrouwbaar is (je meet steeds hetzelfde), dan hoeft de meting nog niet valide te zijn.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer is een onderzoek betrouwbaar?
A
Als het onderzoek valide is.
B
Als het onderzoek bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.
C
Als de onderzoeksmethode geschikt is geweest om antwoord te krijgen op je vraag.
D
Als de resultaten overeenkomen met de hypothese

Slide 18 - Quizvraag

Wanneer is een onderzoek valide?
A
Als het onderzoek betrouwbaar is.
B
Als het onderzoek bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.
C
Als de onderzoeksmethode geschikt is geweest om antwoord te krijgen op je vraag.
D
Als de resultaten overeenkomen met de hypothese

Slide 19 - Quizvraag

Opdrachten Nectar digitaal (route B)

- Maak 3.3 opdr. 3 t/m 5
- Maak 3.4 opdr. 4, 6, 7, 9 en 10
(= Huiswerk)
timer
15:00

Slide 20 - Tekstslide