2.4 - Scheidingsprocessen weergeven

2.4 - Scheidingsprocessen weergeven
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

2.4 - Scheidingsprocessen weergeven
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!

Slide 1 - Tekstslide

  •  Je kunt een blokschema opstellen uit een stuk tekst en daarin aangeven wat de stoffenstroom en bewerkingen zijn.
  •  Je kunt een scheidingsproces met een scheidingsmethode weergeven in een blokschema.
  •  Je kent de grootheid dichtheid in combinatie met de juiste eenheden en symbolen.
  • Je kunt verklaren met de dichtheid wanneer een stof drijft, zweeft of zinkt in water.
  •  Je kunt met de formule ρ = m / v de verschillende grootheden berekenen. (Hierbij gebruik ik de juiste grootheid- en eenheidsymbolen.)
Leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Blokschema
Blokschema 
  • Proces geef je weer in een blokschema
  • De pijlen zijn de stofstromen
  • De blokken zijn bewerkingen (altijd werkwoord)
  • Pijl van boven: toegevoegde stof 
  • Pijl naar beneden: afgevoerde stof

Slide 3 - Tekstslide

Wat geven de blokken in een blokschema aan?
A
Stofstromen
B
Afvalstoffen
C
Bewerkingen
D
Toegevoegde stof

Slide 4 - Quizvraag

Wat geven de pijlen in een blokschema aan?
A
Stofstromen
B
Afvalstoffen
C
Bewerkingen
D
Toegevoegde stof

Slide 5 - Quizvraag

Wat wijst een pijl aan die uit een blok naar beneden gaat?
A
Stofstromen
B
Afvalstoffen
C
Bewerkingen
D
Toegevoegde stof

Slide 6 - Quizvraag

Aluminium
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2,70 g/cm3. 

Als je dus 1 cm3 aluminium neemt en op een weegschaal legt, geeft de weegschaal 2,70 gram aan.

De eenheid van dichtheid is dus: g / cm3

Slide 7 - Tekstslide


Wat is de afkorting van eenheid van de dichtheid? 

Slide 8 - Open vraag


Wat is de dichtheid?

Slide 9 - Open vraag

Dichtheid is een stof eigenschap
Dichtheid vertelt hoe zwaar 
1 cm3 van een stof is. 

Slide 10 - Tekstslide

Welke twee grootheden heb je nodig om de dichtheid te berekenen?

Slide 11 - Woordweb

Dichtheid van water is 1,0 g/cm3.
Is dichtheid van een stof kleiner die van water dan drijft het.
1
2
3
Is dichtheid van een stof groter die van water dan zinkt het.
Is dichtheid van een stof gelijk aan die van water dan zweeft het.

Slide 12 - Tekstslide


Als je water en terpentine bij elkaar doet ontstaan er twee lagen. Welk antwoord klopt het beste op basis van bijlage 4.
A
De water laag boven en terpentine onder
B
De terpentine laag boven en water onder
C
Op basis van deze gegevens kan je dat niet zeggen
D
Geen idee

Slide 13 - Quizvraag

Formule
m staat voor massa in gram (g) 
ρ staat voor de dichtheid in gram per      kubieke centimeter (g/cm3)
V staat voor volume in kubieke          centimeter (cm3)

Slide 14 - Tekstslide


 Je hebt een flesje gevonden met daarin 6 cm3 van een onbekende vloeistof. De massa van de vloeistof is 6,18 gram. Bereken de dichtheid van deze stof.
timer
3:00

Slide 15 - Open vraag


Dit blokje heeft een massa van 64,71 gram en een volume van 3 bij 3 bij 3 cm. Bereken de dichtheid?
timer
3:00

Slide 16 - Open vraag


Een stof dichtheid van 2,2 g/cm3 en een massa van 0,264 kilogram.
Bereken het volume van deze stof.
timer
3:00

Slide 17 - Open vraag