Paragraaf 7.2: Dichtheid

Paragraaf 7.2
Dichtheid
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Introductie

Deze les leren leerlingen over dichtheid van stoffen

Onderdelen in deze les

Paragraaf 7.2
Dichtheid

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik op de vorige les
Denk 2 minuten na over de vorige les. Wat deden we ook alweer? Na twee minuten zal ik een aantal leerlingen bevragen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is dichtheid?
De dichtheid, of soortelijke massa van een materiaal, is in de natuur- en scheikunde een grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Slide 3 - Tekstslide

Voorbeeld
Stel je vult drie dezelfde bekertjes met:
1. alcohol
2. kwik
3. water

Ieder bekertje zal dan een ander gewicht hebben terwijl je van iedere stof even veel hebt.

Let op! De dichtheid is een stofeigenschap.

Slide 4 - Tekstslide

Binas
In je Binas kun je de dichtheid van veel stoffen opzoek in de volgende tabel:

Eigenschappen van enkele vloeistoffen/vaste stoffen

Slide 5 - Tekstslide

Aluminium
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2,70 g/cm3. Dit spreek je uit als 2,70 gram per kubieke centimeter. Als je dus 1 cm3 aluminium neemt en op een weegschaal legt, geeft de weegschaal 2,70 gram aan.

Slide 6 - Tekstslide

Formule
m staat voor mass in gram (g)

ρ staat voor de dichtheid in gram per kubieke centimeter (g/cm3)

V staat voor volume in kubieke centimeter (cm3)

Slide 7 - Tekstslide

Volume
Volume kun je bepalen met de onderdompelmethode

Slide 8 - Tekstslide

Volume
In sommige gevallen kun je het volume ook anders bepalen.

volume = lengte x breedte x hoogte

Slide 9 - Tekstslide

Massa
De massa bepaal je met een weegschaal.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld
Bereken de dichtheid van het blokje.

m = 324 g
V = 4 x 3 x 10 = 120 cm3
ρ = m:V = 324 : 120 = 2,70 g/cm3

Dit is dus waarschijnlijk aluminium

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video