1. Zakelijke brief schrijven (instructie door docent)

Zakelijke brief
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DOELEN

- Je weet volgens welke conventies (regels) je een zakelijke brief moet schrijven


- Je gaat oefenen met het schrijven van een zakelijke brief

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vaste indeling

conventies

(regels)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vaste indeling:
1. Afzender (schrijver)
2. Geadresseerde (ontvanger)
3. Plaats, datum
4. Betreft (onderwerp)
5.  Aanhef (Geachte...),
6. Inhoud: inleiding - middenstuk - slot
7. Slotgroet (Met vriendelijke groet,)
8. Ondertekening (Handtekening + naam)

Zet een

witregel

tussen de onderdelen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud

INLEIDING: Wie ben je en waarom schrijf je de brief?


KERN: Informatie geven.


SLOT: Wens of verwachting uitspreken.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem de juiste volgorde
timer
1:00

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VOORBEELD

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Checklist
 • Naam van de schrijver en de ontvanger (geadresseerde) staan boven aan de brief
 • Boven de aanhef staan plaats en datum
 • De brief begint met een beleefde aanhef en eindigt met een beleefde groet
 • In de inleiding staat wie je bent en waarom je deze brief stuurt
 • In het middenstuk (kern) staat: wat, waarom, waarover..
 • In het slot schrijf je wat je van de lezer verwacht
 • Op de juiste plekken witregels openlaten
 • Beleefd taalgebruik
 • Spreek de ander aan met 'u'
 • Alle zinnen zijn volledig en begrijpelijk
 • Alle woorden zijn juist gespeld

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DOELEN

- Je weet volgens welke conventies (regels) je een zakelijke brief moet schrijven


- Je gaat oefenen met het schrijven van een zakelijke brief

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHT:

- Maak de LessonUp

zakelijke brief schrijven

(de docent heeft deze klaargezet in

jouw klassenaccount)
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Link

De indeling voor een zakelijke brief krijg je ook op papier van je docent.

Denk bij de opmaak van een zakelijke brief goed om de witregels en je alinea's.