Binnendeur- kozijnen

Binnendeur- kozijnen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
bouwkundeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Binnendeur- kozijnen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Voor het maken van openingen in wanden ten behoeve van licht- en luchttoetreding en doorgang geven; 
 • Als overgang tussen muurconstructie en de deur;
 • Om hang-en-sluitwerk aan te kunnen bevestigen.

Slide 2 - Tekstslide

Binnendeurkozijnen
 • Voor het maken van openingen in wanden ten behoeve van licht- en luchttoetreding en doorgang geven; 
 • Als overgang tussen muurconstructie en de deur;
 • Om hang-en-sluitwerk aan te kunnen bevestigen.

Slide 3 - Tekstslide

Bouwbesluit
Artikel 4.11
Een toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van ten
minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,3 meter.  
Dit geldt uitsluitend voor:
 • een verblijfsgebied,
 • een verblijfsruimte,
 • een toiletruimte,
 • een badruimte,

Artikel 4.12
Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in artikel 4.11, heeft
over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m  en een hoogte van ten minste 2,3 meter.  
De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap
voert. 

Slide 4 - Tekstslide

Onderdelen van een binnendeurkozijn.
a) Buitenstijl
b) Bovendorpel
c) Stofdorpel
d) Steldorpel
e) Doormetsellat
f) Schranklat

Slide 5 - Tekstslide

Onderdelen van het houten binnendeurkozijn.
Steldorpel
De steldorpel dient om de beide stijlen aan de onderzijde te koppelen en om
het kozijn op de balklaag of de muur op de juiste hoogte te kunnen stellen. 
De houten of hardstenen stofdorpel, meestal van gelijke breedte als de stijlen, komt op de
steldorpel.  

De functies van de stofdorpel zijn:
 • het stof van de ene ruimte niet in de andere ruimte te laten komen;
 • de naad tussen de steldorpel en de vloer af te dekken;
 • verschillende soorten vloerbedekkingen te scheiden;
  (denk aan toilet badkamer en keuken)
 • de deur vrij te laten draaien van de vloer.

Slide 6 - Tekstslide

Kozijn sponningen
De sponning breedte in het kozijn is breder als de deur. Dit is gedaan waardoor de deur altijd binnen het vlak van het kozijn blijft, ook als de deur iets krom is. Zo krijg je een verkenning tussen het 
kozijn en deur.  Gelijk is ongelijk.

Bij een branddeur is 
de sponning 25mm diep.

Slide 7 - Tekstslide

Muuraansluitingen
Bij de traditionele binnendeurkozijnen wordt er in de kozijnstijlen over de gehele stijllengte een kalksponning gefreesd, ook wel kloostersponning genoemd. Het doel van deze kalksponning is een doorgaande naad te voorkomen en een goede verbinding tussen hout en steenachtig materiaal te verkrijgen.

De bovendorpel krijgt geen kalksponning, en wel om de volgende redenen:

 • De stenen zouden dan minder steun krijgen. 
 • Het zou een onnodige verzwakking geven.
 • Het vocht uit het opgaande metselwerk zou in de sponning blijven staan.

Slide 8 - Tekstslide

Verbindingen houten kozijnen
Deuvelverbinding 

Enkele pen- gatverbinding
Dubbelepen- en- gatverbinding

Slide 9 - Tekstslide

Montage houten binnendeurkozijn

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Aansluiting van het houten 
binnendeurkozijn op de vloer.

Slide 12 - Tekstslide

Bovendorpel binnendeur kozijn
Het bovenliggende metsel/ lijmwerk kan worden opgevangen doormiddel van een stalton- of betonnen latei. (vuilwerk)

Slide 13 - Tekstslide

Draairichting van de deur.

Slide 14 - Tekstslide

Binnendeurkozijnen van staal
In de bouw past men ook vaak stalen binnendeurkozijnen toe ook wel montagekozijnen genoemd. Deze kozijnen zijn verkrijgbaar in de bekende standaardmaten van fabrieksdeuren.
De voordelen van stalen kozijnen ten opzichte van houten kozijnen zijn:
 1.  Platstukken en koplatten zijn overbodig.
 2.  Er zullen nauwelijks naden ontstaan bij de aansluiting van kozijn aan muur, doordat staal vrijwel niet werkt.
 3.  Staal biedt meer weerstand tegen stoten.

Slide 15 - Tekstslide

Vervolg
De stijlen en de bovendorpel bestaan uit een koudgevormd profiel van 1 mm dik plaatstaal. Deze profielen worden in verstek (45°) tegen elkaar gelast en vlakgeslepen of met speciale hoekverbindingshulpstukken verbonden (zie figuur 34). De kozijnen worden geleverd voor afgewerkte muurdikten van 70 mm, 90 mm en 125 mm.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Maat bepalen binnendeur/ sparing
http://andusta.nl

Slide 18 - Tekstslide

Aansluiting binnendeurkozijn
Binnendeurkozijn staal kan op verschillende manieren gemonteerd worden.
Bij een dragende wand wordt deze ingemetseld met behulp van inleganker. 

Bij een wand van metal-stud wordt er gebruik gemaakt van een omega-beugel als bevestiging aan de metal-studwand.

Bij een wand van gips of cellenbeton wordt er een sparing in de wand gehouden waarna het kozijn monteert wordt met behulp van de inbussleutel
de klembeugel vat gedraaid.

Slide 19 - Tekstslide

Insteek scharnier
Insteek scharnier wordt toegepast bij stompen deuren.

Slide 20 - Tekstslide

Paumelle scharnier
Paumelle scharnier wordt toegepast bij opdekdeuren

Slide 21 - Tekstslide

Verschil opdekdeur en stompe deur
Er zijn twee soorten binnendeuren:
stompe binnendeuren (ook wel inleg- of sponningdeuren genoemd)
opdek binnendeuren
Het verschil tussen een opdekdeur en een stompe deur is dat een stompe deur geheel in het kozijn valt en wordt afgehangen aan scharnieren. Vandaar dat buitendeuren tegenwoordig vrijwel altijd stomp zijn.

Een opdekdeur valt gedeeltelijk op het kozijn (opdekrand) en wordt afgehangen met speciale paumelle scharnieren. Het voordeel van een opdekdeur is dat deze minder tocht doorlaat en bovendien zijn deze deuren vaak al geschilderd. Je kunt ze dus gelijk inhangen.

Slide 22 - Tekstslide

Brandwerende binnendeuren
Pyrostone kan als brandwerend materiaal zonder al te veel aanpassingen van zowel binnendeuren als buitendeuren een brandwerende deur maken. Door het aanbrengen van dit composietmateriaal, met zijn specifieke eigenschappen, in de (traditionele) houten deurregel, wordt de brandwerendheid van deuren aanzienlijk verhoogd. Toepassing van de Pyrostone-regel levert ook op andere gebieden een groot aantal voordelen op wat het produkt in deze vorm uniek maakt.

Voordelen
Met behoud of zelfs verhoging van brandwerende eigenschappen kunt u volstaan met een 40 mm deurdikte i.p.v. 54 mm deurdikte, waardoor u eenaanzienlijke gewichts- en materiaalbesparing bereikt.
Daardoor zijn er minder problemen bij het afhangen van deuren en zijn er ook minder of minder zware scharnieren nodig.
De regel blijft door toepassing van Pyrostone zeer stabiel en trekt beduidend minder krom tijdens een brandproef.
U vermindert het gebruik van tropisch hardhout, omdat er vurenhout gebruikt wordt.
http://www.dpw-te-paske.com

Slide 23 - Tekstslide

Vervolg

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Brand-geluidsisolerende deur
Brandwerende binnendeuren zijn met 40 of 54 mm niet dikker dan een gewone deur. Ze zijn ook even mooi, want alles wat nodig is om ze brandwerend te maken, is onzichtbaar weggewerkt. Bewerkingen aan de rand van de deur tijdens het montagetraject hebben geen invloed op de brandwerende materialen en dus ook niet op de veiligheid

Beplating Hardboard
Toplaag afwerking  HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren
Overschilderbare HPL afwerking
Vulling, gewicht en geluidsisolatie 5-laags vulling, 31,1 kg/m2,
Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening 43 dB

Doorsnede 60 minuten brandwerende

Slide 26 - Tekstslide

Binnendeuren, heel veel keuze.

Slide 27 - Tekstslide

In het kort
 • Binnendeurkozijn in twee type traditioneel en montage. 
 • Binnendeurkozijnen van hout of van plaatstaal.
 • Binnendeuren stomp of opdek
 • Veel verschillende soorten binnendeuren, materiaal, brand, geluid.

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht 
Bij deze presentatie en lesstof uit Nu Techniek horen 20 vragen.

De uitwerking digitaal inleveren in jullie map constructieleer op Onedrive.

Slide 29 - Tekstslide