Vragen bij les 5 hijsen met grondverzetmachines

Les 5
Herhaling van les 1,2,3,4 (10 vragen)

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMBOStudiejaar 2,3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 5
Herhaling van les 1,2,3,4 (10 vragen)

Slide 1 - Tekstslide

Je wilt een palletvork belasten.
Hoe weet je hoe zwaar je de palletvork kunt belasten?
A
Je schat hoe zwaar de last is.
B
Je kijkt naar de aangegeven werklast.
C
Je zoekt dit op in de hijstabel.
D
Je zoekt dit op in het kraanboek.

Slide 2 - Quizvraag

Wat heeft de Machinerichtlijn te maken met hijsgereedschappen?
A
In deze richtlijn staan de minimum veiligheids- en gezondheidseisen.
B
Deze richtlijn bevat de onderhoudsvoorschriften.
C
In deze richtlijn staan de Nederlandse keuringseisen.
D
In deze richtlijn staat beschreven voor welke hijswerkzaamheden je een bepaald hijsgereedschap mag gebruiken.

Slide 3 - Quizvraag

Waardoor wordt de werklastfactor van een strop bepaald?
A
Door de werklast en de gebruiksfactor.
B
Door de gevormde buitenhoek en de manier van aanslaan.
C
Door de gevormde buitenhoek en de soort eindverbindingen.
D
Door de manier van aanslaan en de WLL.

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de naam van deze hijsketting?
A
Enkele leng met twee inkorthaken.
B
Tweesprong met inkortklauwen.
C
Eindloze ketting met twee inkorthaken.
D
Stropketting met inkorthaken.

Slide 5 - Quizvraag

Je hebt een viersprong met een WLL van 4500 kg. Je gebruikt van deze viersprong maar één ketting.
Tot hoeveel kg mag je deze ketting belasten?
A
1125kg
B
2250kg
C
3000kg
D
4500kg

Slide 6 - Quizvraag

Je slaat met een tweesprong een last aan. De lengte (l) van een part is 2 m. Je neemt met je rolmaat de afstand tussen de aanslagpunten op en je meet 3150 mm.
Hoe groot is nu de buitenhoek?
A
Groter dan 60 graden.
B
Tussen de 45 en 60 graden.
C
Tussen 0 en 45 graden.
D
Tussen 0 en 30 graden.

Slide 7 - Quizvraag

Bij hoeveel procent insnijding mag je een hijsband niet meer gebruiken?
A
5%
B
10%
C
20 %
D
Dit is afhankelijk van de breedte van de hijsband.

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de naam van deze sluiting?
A
A-sluiting
B
B-sluiting
C
D-sluiting
D
H(arp)-sluiting

Slide 9 - Quizvraag

Als je gebruik maakt van een tweesprong om een last op te hijsen, wat is dan de meest gunstige buitenhoek
A
Groter dan 60 graden.
B
Tussen de 45 en 60 graden.
C
Tussen de 30 en 45 graden.
D
Tussen de 0 en 30 graden.

Slide 10 - Quizvraag

Als je een put wil hijsen met een viersprong waarvan de WLL 3000 kg is, wat mag het gewicht van de put dan zijn?
A
Maximaal 3000 kg
B
Maximaal 4200 kg
C
Maximaal 12000 kg
D
Maximaal 1500 kg

Slide 11 - Quizvraag

Les 5
Terug naar de powerpoint

Slide 12 - Tekstslide

Les 5
Staalkabels (2 vragen)

Slide 13 - Tekstslide

Welke slagwijze van staalkabels zijn er?

Slide 14 - Open vraag

Welke 2 eindverbindingen kennen we?


Slide 15 - Open vraag

Les 5
Terug naar de powerpoint

Slide 16 - Tekstslide