Les 1 W5

Onvoorziene/crisis situaties
                      W5
Les 1
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Onvoorziene/crisis situaties
                      W5
Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
  • Introductie W5
  • Theorieles conflict situaties en conflicthantering
  • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les weet je waar het vak W5 voor staat
  • Aan het einde van de les weet je wat een conflict is en welke er zijn
  • Aan het einde van de les weet je wat een conflicthanteringsstijl is en welke er zijn
  • Aan het einde van de les weet je hoe een conflict uit de hand kan lopen en hoe je met conflicten moet omgaan

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie W5

Slide 4 - Tekstslide

Laat de studenten naar het lesmateriaal gaan wat op Wikiwijs staat. Neem de pagina door (denk aan inleiding stukje, lesplanner, beoordeling van het vak ect.)
Dit kunnen studenten ook thuis doen!
Introductie W5

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeling W5
Een meerkeuze kennistoets van 50 vragen.

Minimaal een 5.5 behalen. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Theorieles conflict situaties en conflicthantering
Conflict: Situatie waarin verschillende belangen niet verenigbaar zijn, omdat ze te ver uiteen liggen.

3 soorten conflicten:
Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. 
Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. 
Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. 

Zowel een inhoudelijk conflict als een belangenconflict kan escaleren tot een sociaal-emotioneel conflict


Slide 8 - Tekstslide

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.
Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.
Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Conflicthanteringsstijl : Bepaalde manier van omgaan met conflicten. Die manier past bij de persoon.

2 soorten stijlen:
Niet-effectieve conflicthanteringsstijlen: Niet goed omgaan met conflicten. 
Effectieve conflicthanteringsstijlen: Goed kunnen omgaan met conflicten.Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Niet-effectieve conflicthanteringsstijlen: 
Forceren en vechten: bij deze stijl streef je je eigen belangen na ten koste van de ander. Inhoud van het conflict is belangrijk, soms zelfs belangrijker dan de relatie.

Ontlopen en vermijden: Het probleem van deze stijl is dat je niet opkomt voor jezelf en de ander jouw grenzen dus niet kan respecteren. De inhoud en de relatie zijn beide niet belangrijk genoeg.

Aanpassen en toegeven: deze stijl is niet altijd verkeerd. Het is pas verkeerd als je je te vaak aanpast en te vaak toegeeft. De relatie is belangrijker dan de inhoud van het conflict.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Effectieve conflicthanteringsstijlen: 
Samenwerken en oplossen: empathie is bij deze stijl een voorwaarde.  De inhoud en de relatie zijn beide belangrijk.


Onderhandelen en een compromis zoeken:  Je probeert samen met de andere partij een oplossing te vinden die voor beide partijen gedeeltelijk bevredigend is. Je richt je zowel op de inhoud als op de relatie door concessies te doen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Wanneer kan het conflict uit de hand lopen? 

- jij-boodschappen geven (‘Je zit ernaast’; ‘Jij hebt altijd mooi praten’);
- niet bij het onderwerp blijven; 
- de ander beschuldigen; 
- weglopen; 
- anderen bij het conflict betrekken; 
- de ander niet laten uitspreken; 
- niet naar de ander luisteren; 
- de ander persoonlijk aanvallen; 
- niet bereid zijn om iets toe te geven of om te overleggen; 
- terugslaan: elke aanval van de andere partij beantwoorden met een tegenaanval.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Hoe moet je omgaan met conflicten? 
- bij het onderwerp blijven;
- de tijd nemen voor de ander (en het conflict);
- openstaan voor de ander;
- actief naar de ander luisteren;
- ik-boodschappen gebruiken;
- naar gezamenlijke belangen zoeken;
- oplossingen zoeken die voor beide partijen redelijk zijn, dus ook bereid zijn de ander iets te gunnen (water bij de wijn doen).

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorieles conflict situaties en conflicthantering

Inhoudelijke conflict: dit conflict gaan over de inhoud van het werk. Denk aan: verschil van mening over regels en procedures, verschil van inzicht over de agogische interventies.

Belangenconflict: bij dit type conflict botst jouw eigenbelang met het belang van anderen. Je hebt een verschil van mening over wat de juiste verdeling is van tijd, geld, macht, enzovoort.

Sociaal-emotionele conflict: in dit type conflict staan gevoelens en emoties centraal. Wanneer je dit soort conflicten vaak met iemand hebt, verlies je gaandeweg het vertrouwen in de ander en krijg je vaak een hekel aan hem.
Conflicten oplossen in drie stappen
  1. Probeer elkaars behoeften duidelijk te krijgen door actief te luisteren en ik-boodschappen te geven. Met een ik-boodschap maak je duidelijk wat jouw behoeften en belangen zijn. Door actief te luisteren kom je erachter wat de behoeften en belangen van de ander zijn.

  2. Bedenk samen oplossingen, kies er een uit en maak hierover duidelijke afspraken. Wat vaak goed werkt is om eerst samen allerlei mogelijke oplossingen te bedenken. Wijs niet op voorhand oplossingen af door onmiddellijk commentaar of kritiek te geven. 

  3. Ga na verloop van tijd samen na of de nieuwe oplossing werkt. Het is wel belangrijk dat jullie die oplossing écht een kans van slagen geven.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thieme opdrachten
Boek communicatie thema 9.22

Verwerkingsopdrachten niveau 3 en 4:
Opdrachten: 3, 4, 5ABCD

Extra voor niveau 4 studenten
Verwerkingsopdrachten alleen niveau 4:
1, 2AD
Groepscode: 75YBZB7Q

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies