present continuous

1 / 30
volgende
Slide 1: Link
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Link

Present continuous of de duurvorm in de tegenwoordige tijd
to be (is-am-are) + werkwoord + ing

I am reading a letter.
You are driving a car.
He is singing a song.
She is eating an apple.
It is washing its paws.Slide 2 - Tekstslide


We are doing our lessons.
You are swimming in the ocean.
They are waiting for the bus

Slide 3 - Tekstslide

Let op:

 

De ”e” valt weg bij werkwoorden als: have, take, make
klinker + medeklinker + e dan vervalt e

have    having
take    taking
make   making

Slide 4 - Tekstslide

Sommige werkwoorden krijgen een verdubbeling van de medeklinker

( de medeklinker wordt voorafgegaan door een korte klinker)
klinker + medeklinker

 swim - swimming
     get - getting


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Link

Tags (question tags or tag questions)+                                  _

You are late,             aren’t you?
She is sweet,            isn’t she?
They can swim,       can’t they?
The boys are lazy,    aren’t they?


Slide 8 - Tekstslide

_                                        +
It isn’t raining,                is it?
You aren’t old,                are you?
They can’t swim,           can they?
Sheila isn’t laughing,   is she?

Slide 9 - Tekstslide

It is raining, ...............?
A
is it
B
isn't it

Slide 10 - Quizvraag

The boys aren't playing chess, .....?
A
aren't they
B
are they

Slide 11 - Quizvraag

I am young, ..............?
A
am I
B
aren't I

Slide 12 - Quizvraag

Ellen can read the article, .....................?
A
can't she
B
can she?

Slide 13 - Quizvraag

The girls can't find a nice dress,...................?
A
can she
B
can't she
C
can they
D
can't they

Slide 14 - Quizvraag

They're eating hamburgers, .....................?
A
're they?
B
are they?
C
eating they
D
aren't they

Slide 15 - Quizvraag

Jane isn't talking to her friend,.........?
A
is she
B
isn't she
C
is he
D
isn't he

Slide 16 - Quizvraag

The policemen are arresting the thieves
A
is he
B
isn't he
C
are they
D
aren't they

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Video

Demonstrative pronouns

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Look at ................
newspaper here.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 21 - Quizvraag

I want to see ...................show over
there.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 22 - Quizvraag

Do you like .......................... flowers here in this shop?
A
that
B
this
C
these
D
those

Slide 23 - Quizvraag

Which line is longer: .........
one or that one?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 24 - Quizvraag

Who are .......................people over there?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 25 - Quizvraag

one / ones 

Wanneer je het zelfstandig naamwoord herhaalt, gebruik je one  wanneer het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud staat.

My bag is very old. I need a new one. 

Staat het zelfstandig naamwoord in het meervoud dan gebruik je ones.
The new smartphones are much better than the old ones.Slide 26 - Tekstslide

The new smartphones are much better than the old ones.

Slide 27 - Tekstslide

much  veel                many    veel

enkelvoud                    meervoud


much water                 many stamps

much time                   many shopsHow much? = Hoe duur?

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link