אופרטורים לוגיים -If

תנאים לוגיים - if
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Recently usedPrimary EducationAge 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

תנאים לוגיים - if

Slide 1 - Tekstslide

num=(6>7)
print(num)
A
False
B
True

Slide 2 - Quizvraag

מה יודפס למסך
A
Great
B
שגיאה
C
כלום

Slide 3 - Quizvraag

מה יודפס למסך

A
not hi
B
שגיאה
C
כלום
D
hi

Slide 4 - Quizvraag

מה יודפס למסך
A
Great
B
שגיאה
C
כלום

Slide 5 - Quizvraag

מה יודפס למסך
A
positive number
B
negative number

Slide 6 - Quizvraag


מה יודפס למסך
A
positive number
B
negative number

Slide 7 - Quizvraag


מה יודפס למסך
A
Equal
B
Not Equal

Slide 8 - Quizvraag


מה יודפס למסך
A
yes
B
not

Slide 9 - Quizvraag


מה יודפס למסך
A
yes
B
not

Slide 10 - Quizvraag

אפשר לחבר תנאים בעזרת
 and אוor


החיבור של שני תנאים יחד נקרא ביטוי לוגי מורכב
and
or
תנאי עם ביטוי לוגי מורכב

Slide 11 - Tekstslide

תנאי עם ביטוי לוגי מורכב

חיבור בעזרת
and
מחייב ששני התנאים יתקיימו על מנת שנקבל
True

Slide 12 - Tekstslide

תנאי עם ביטוי לוגי מורכב

חיבור בעזרת
and
מחייב ששני התנאים יתקיימו על מנת שנקבל
True

Slide 13 - Tekstslide


n1 =int( input ("הקלד מספר: "))
if n1>= -9 and n1<= 9:
    print ("מספר חד ספרתי")
else:
     print ("לא חד ספרתי")

and
כדי שהביטוי יחזיר אמת, כל הביטויים הלוגיים צריכים להיות אמת

Slide 14 - Tekstslide

n1 = 9
if n1 < 10 and n1 > (-10):
print ("מספר חד ספרתי")
else:
print ("לא חד ספרתי")
A
מספר חד ספרתי
B
לא חד ספרתי

Slide 15 - Quizvraag

number = 2
if number > 2 and number %2 == 0 :
print("True")
else:
print ("False")

A
True
B
False

Slide 16 - Quizvraag

or

כדי שהביטוי יחזיר אמת מספיק שאחד הביטויים הלוגיים יחזיר אמת

Slide 17 - Tekstslide

print(2>1 or 3>5)
A
True
B
False

Slide 18 - Quizvraag

number = 2
if number > 2 or number %2 == 0 :
print("True")
else:
print ("False")

A
True
B
False

Slide 19 - Quizvraag

number = 1
if number != 2:
     print("True")

number = 2
if number != 2:
     print("True")

Not
בדיקה האם הערך שונה מהערך אליו משווים
!=

Slide 20 - Tekstslide

A = 1
B = 2
C = 2
 
print(A!=B)
A
True
B
False

Slide 21 - Quizvraag

A = 1
B = 2
C = 2
 
print(C !=B)
A
True
B
False

Slide 22 - Quizvraag

A = 1
B = 1.0
C = "1"
 
print(A!=B)
A
True
B
False

Slide 23 - Quizvraag

A = 1
B = 1.0
C = "1"

print(B!=C)
A
True
B
False

Slide 24 - Quizvraag

A = 1
B = 1.0
C = "1"

print(A!=C)
A
True
B
False

Slide 25 - Quizvraag

number = 4
if number % 2 == 0:
print("זוגי")
else:
print("אי זוגי")
A
זוגי
B
אי זוגי

Slide 26 - Quizvraag

number = 11
if number % 2 == 0:
print("זוגי")
else:
print("אי זוגי")
A
זוגי
B
אי זוגי

Slide 27 - Quizvraag

a = 5
b = 6

print((a > 2) and (b >= 6))
A
True
B
False

Slide 28 - Quizvraag

print(True and False)
A
True
B
False

Slide 29 - Quizvraag

print(True or False)
A
True
B
False

Slide 30 - Quizvraag

x = 5

print(x > 3 and x < 10)
A
True
B
False

Slide 31 - Quizvraag

x = 5

print(x > 3 or x < 4)
A
True
B
False

Slide 32 - Quizvraag