Welvaart hoofdstuk 1 deel 1

Economie - VWO 5
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 5 min

Onderdelen in deze les

Economie - VWO 5

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
• berekeningen uitvoeren met veranderingen in reële waarde, nominale waarde en prijspeil.
• berekenen van het bbp via de objectieve methode en de subjectieve methode.
• berekenen van de toegevoegde waarde in een bedrijfskolom.
• beschrijven op welke wijze de toegevoegde waarde bij de overheid en andere niet-commerciële instellingen wordt bepaald.
• berekenen van het bbp als de som van de bruto toegevoegde waarden van bedrijven en overheid.
• berekenen van het netto binnenlands product (nbp) door de afschrijvingen van het bbp af te trekken.

Slide 2 - Tekstslide

Productiefactoren
Kapitaal
Arbeid
Natuur
Ondernemerschap

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Toegevoegde waarde

Slide 5 - Tekstslide

Verschil primair en overdrachtsinkomen


Primair inkomen = loon, winst, huur, pacht en rente worden verdiend door bij te dragen aan de productie. 

Overdrachtsinkomens ontvang je zonder een bijdrage te leveren aan de productie (uitkeringen).

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Bruto binnenlands product
De toegevoegde waarden van alle bedrijven in een land, commercieel en niet-commercieel, bij elkaar opgeteld = de productie van een land = bruto binnenlands product. 

Dit kun je ook meten door alle inkomens bij elkaar op te tellen. 

BBP = binnenlands inkomen = nationaal inkomen

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Zelfstandig werken (huiswerk)
1.1 t/m 1.10

Slide 17 - Tekstslide

Evaluatie
• berekeningen uitvoeren met veranderingen in reële waarde, nominale waarde en prijspeil.
• berekenen van het bbp via de objectieve methode en de subjectieve methode.
• berekenen van de toegevoegde waarde in een bedrijfskolom.
• beschrijven op welke wijze de toegevoegde waarde bij de overheid en andere niet-commerciële instellingen wordt bepaald.
• berekenen van het bbp als de som van de bruto toegevoegde waarden van bedrijven en overheid.
• berekenen van het netto binnenlands product (nbp) door de afschrijvingen van het bbp af te trekken.


Slide 18 - Tekstslide