PT1BKO2_Bijeenkomst_4

Inrichting van de leeromgeving
  
   T1KO1
   college 4
Laat maar zien Hst.4.4


1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Inrichting van de leeromgeving
  
   T1KO1
   college 4
Laat maar zien Hst.4.4


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Wat is een rijke
leeromgeving?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Inrichting van de leeromgeving
  
   T1KO1 
   college 4
Laat maar zien Hst.4.4


Rijke leeromgeving

bron: H. Schoots-Wilke, W. van Vroonhoven e.a.
o.a.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waarnemen
Laat maar zien Hst.3


Leren waarnemen
Kerndoel 54: Je leert hoe beelden iets kunnen vertellen en hoe je door beelden te maken zelf ook iets kunt vertellen, over wat je gezien hebt bijvoorbeeld of over wat je geleerd hebt of wat je denkt. Met beelden kun je ook vertellen over je eigen gevoelens zoals boosheid, verdriet of juist blijheid.
Reggio Emilia
Belangrijk bij:
het opnieuw organiseren van beelden
het beeldend vormgeven naar de verbeelding
Laat kinderen zien:
hoe intens, rijk en volledig hun eerdere waarnemingen waren.
Beeldende activiteiten en de brede ontwikkeling:
 • sociaal-emotionele ontwikkeling (attitude)
 • zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling (kennis)
 • motorische ontwikkeling (techniek)
 • creatieve ontwikkeling (creativiteit)
SLO

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Brede ontwikkeling
Laat maar zien Hst.3


21e eeuwse vaardigheden   
  Beeldend onderwijs                   Knutselen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Inspireren
Laat maar zien Hst.5.2


Introduceren is inspireren.

Beeldend verhaal
Woordspin
Een 'introductie' moet kinderen betrekken, houvast bieden bij betekenisgeving 
en een associatief netwerk openen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Open associatief netwerk
'Verbeeldingskracht'

Slide 7 - Woordweb

Voorbeeld van introduceren van een onderwerp door deze naar het niveau van jouw leerlingen te vertalen. Door jouw introductie weet je het onderwerpvoor de kinderen betekenisvol te maken.

Verbeelding
Laat maar zien Hst.1


Verbeeldingskracht  
Verbeelding stelt je in staat om dromen te visualiseren, (ruwe) ideeën te beoordelen, nieuwe visies te ontwikkelen, grenzen te verleggen en nieuwe producten en diensten te verzinnen. Geen enkele creatieve oplossing kan worden bedacht, vormgegeven en gerealiseerd zonder verbeelding.
is het vermogen om mentale beelden, ideeën en/of gevoelens op te roepen, zonder dat men deze zintuiglijk waarneemt.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Instrueren
en
Informeren
Laat maar zien Hst 5.4


Vooraf ophangen
geeft je verhaal structuur en
je hebt je handen vrij.
Afbeeldingen moeten 
wel groot genoeg
en helder zijn.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies Instrueren
Laat maar zien Hst.5


Een goede instructie verduidelijkt de speelruimte die kinderen hebben 
en vergroot daarmee hun mogelijkheden.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Leerling
AtelierLaat maar zien Hst.5
Alle drie werkprocessen vallen onder één THEMA:
passende  titel
passende titel
passende  
   titel

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thema
+
emotie

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

titel + alliteratie
b.v. zwoele zomer

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Thema bloemen
+
bijvoeglijk naamwoord

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies


Beeldend-
technisch
doelLaat maar zien Hst.5
de instructie kenmerkt zich:
 • instructie over gebruik van materiaal en gereedschap of beeldaspect(en)
 • gebruik van fase voorbeelden en/ of instructiekaarten
 • voordoen van een of meer beeldaspecten volgens 'directe instructie' en hoe je ermee kunt variëren.
Hoe formuleer je het beeldende doel bij het traditioneel ambachtelijke werkproces?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Beeldend
onderzoek
 doelLaat maar zien Hst.5
de opdracht kenmerkt zich:
 • aanzetten tot onderzoeken en uitproberen
 • een 'vliegende start' 
 • verleidingsbladen of effectbladen (materiaal)
Hoe formuleer je het beeldende doel bij het experimentele werkproces?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Beeldende probleem
stellingLaat maar zien Hst.5
de opdracht omschrijft:
 • keuzevrijheid bij de invulling van het onderwerp (eigen betekenis) 
 • de beeldende aspecten (vorm)
 • materiaaltechnische handelingen (materiaal)
Hoe formuleer je de probleemstelling bij het ontwerpproces?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Organisatie
Laat maar zien Hst.4.4
Materialen en gereedschappen klaarzetten:
 op de tafels of een centrale plaats in het lokaal.

groepen
rijen
hoeken
circuit
kring
klassikaal
hoefijzer

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Presenteren en ExposerenLaat maar zien Hst.7
 
Beelden worden gemaakt om gezien te worden. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Presenteren en ExposerenLaat maar zien Hst.7
 
Beelden worden gemaakt om gezien te worden. 
datum
TD1A: 9.00 uur klaarzetten in 2.5
Studenten hebben rekentoets van 9:30 tot 11:00 uur en pauze tot 12:30 
Docenten kunnen beoordelen. 
12:30 afbreken en ophalen materialen.

1A
datum
TD1B: 9.00 uur klaarzetten in 2.6
Studenten hebben rekentoets van 9:30 tot 11:00 uur en pauze tot 12:30
Docenten kunnen beoordelen.
12:30 afbreken en ophalen materialen.
1B
Portal van TMH B.O.P. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Betekenis
Laat maar zien Hst.2.4


Beeld en betekenis
Wat kan het beeld vertellen en hoe kan het beeld verpakt zijn?
Laag 1: de visuele betekenis: hoe ziet het eruit, gericht op het direct waarneembare?
Laag 2: de objectbetekenis: wat stelt het voor?
Laag 3: de symbolische betekenis: waar verwijst het naar, de betekenissen achter laag 1 en laag 2.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies