MAVO 3 H3p1 - Krachten herkennen

Hoofdstuk 3   Krachten

paragraaf 1:
krachten herkennen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3   Krachten

paragraaf 1:
krachten herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

paragraaf 1                             krachten herkennen

Soorten krachten en krachten herkennen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Krachten
Krachten kunnen we niet zien. We merken wel de gevolgen van een kracht.
Een kracht kan :
                                   -   een voorwerp op zijn plaats houden 
                                        of met constante snelheid laten bewegen.
                                   -   een voorwerp versnellen of vertragen
                                   -   de bewegingsrichting van een voorwerp veranderen
                                   -   een voorwerp vervormen (plastisch of elastisch)

Slide 5 - Tekstslide

Opdrachten maken

Maak opdrachten 1,  4,  8 en 9
van Hoofdstuk 3 paragraaf 1 
(werkboek deel A)

Slide 6 - Tekstslide

Krachten Tekenen

Slide 7 - Tekstslide

Een kracht tekenen we met behulp van een vector.
Een vector is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Aangrijpingspunt      Uitzondering:

In geval we een zwaartekracht willen tekenen gebruiken we het zwaartepunt als aangrijpingspunt.
                      
                        (Kijk naar het volgende filmpje)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Opdrachten maken

Maak opdrachten 2, 3, 5, 6 en 7
van Hoofdstuk 3 paragraaf 1 
(werkboek deel A)

Slide 13 - Tekstslide