brief schrijven Engels

Brief schrijven Engels
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Brief schrijven Engels

Slide 1 - Tekstslide

Taak vandaag
Beste leerling,
Vandaag ga je een brief schrijven:
neem de uitleg zorgvuldig door, schrijf de brief, upload de foto van de brief of stuur een bericht via magister.
Deadline a.s. vrijdag 15:00 uur

Slide 2 - Tekstslide

Aanhef


Rijswijk, January  15 2021
2x regel oveslaan
Dear Michael,
1x regel overslaan

Slide 3 - Tekstslide

inhoud
Verwerk al de punten in aparte alinea's, sla 1 regel over  na elke alinea!
Let op hoofd letters en punctuatie!

Slide 4 - Tekstslide

Afsluiting
Best wishes,
Best regards,
Kind regards,
Love,
Lots of love,
hier tussen komt je handtekening
Marco Sebel

Slide 5 - Tekstslide

 brief: opdracht

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

WELKE ONDERDELEN?

A. DATUM
B. AANHEF
C. INHOUD VAN DE BRIEF
D. AFSLUITING
E. HANDTEKENING
F. NAAM


Slide 10 - Tekstslide

D. Aanhef
- Dear Mr. Jones,
- Dear Professor Dumbledore,
- Dear Dr. White,
- Dear Ted Mosby,
- Dear Ms. Jones,

Slide 11 - Tekstslide

F. Afsluiting (1/2)
- We look forward to hearing from you.
- We look forward to seeing you.
- Thanks for your attention and time.
- We await your reply with interest.
- If you have any further enquiries, please do not hesitate to contact us.

Slide 12 - Tekstslide

F. Afsluiting (2/2)
Wanneer je de persoon bij naam kent:
Yours sincerely,

Wanneer de geadresseerde een onbekende is:
Yours faithfully,

Slide 13 - Tekstslide

Assignment

Slide 14 - Tekstslide

Situatie
Harry zoekt een stageplaats bij Unilever Research. Bob is de Human Resources assistent manager bij Unilever Research in Vlaardingen. Harry schrijft een brief naar Bob Johnson.
Schrijf de Engelse brief van Harry aan Bob Johnson.
Behandel de volgende punten:
1.Leg uit waarom je schrijft/een stageplaats (internship).
2.Vertel wie je bent (bijvoorbeeld een third-grade MBO student in Rotterdam).
3.Schrijf waarom je juist daar stage wilt lopen (interested in research and practice).
4.Schrijf wat je sterke punten zijn (bijvoorbeeld dat je een team player bent).
5.Vraag of jullie een afspraak kunnen maken.
6.Vraag ook of je een rondleiding kunt krijgen door het laboratorium (tour of the lab).
7. sluit de brief netjes af

Slide 15 - Tekstslide

LEVER JE BRIEF HIER IN

Slide 16 - Open vraag