Lorentzkracht

Bij een draad: Je duim in de richting van de stroom en je vingers geven dan de richting van het magneetveld aan.
Bij een spoel: Je vingers in de richting van de stroom en je duim geeft dan de richting van het magneetveld aan.
De rechterhandregel
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bij een draad: Je duim in de richting van de stroom en je vingers geven dan de richting van het magneetveld aan.
Bij een spoel: Je vingers in de richting van de stroom en je duim geeft dan de richting van het magneetveld aan.
De rechterhandregel

Slide 1 - Tekstslide

Kijk naar de afbeelding hiernaast.
Wat zegt dit symbool over de richting van het magneetveld?
A
Het bord in
B
Het bord uit
C
Naar boven
D
Naar beneden

Slide 2 - Quizvraag

Kijk naar de afbeelding hiernaast.
Wat zegt dit symbool over de richting van het magneetveld?
A
Het bord in
B
Het bord uit
C
Naar boven
D
Naar beneden

Slide 3 - Quizvraag

Bekijk de afbeelding hiernaast. Een spoel is aangesloten op een spanningsbron, hierdoor gaat er een stroom lopen.
Wat is de richting van het magneetveld in de spoel?
A
Van boven naar beneden
B
Van beneden naar boven
C
Van links naar rechts
D
Van rechts naar links

Slide 4 - Quizvraag

Zie de stroomdraad hiernaast. Op twee manieren is de richting van het magneetveld B aangegeven.

I. De blauwe pijl geeft de goede richting aan.
II. Het rode puntje en kruisje geven de goede richting aan.
A
Stelling I is juist
B
Stelling II is juist
C
Beide stellingen zijn juist
D
Beide stellingen zijn onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Zie de elektromagneet hiernaast. Bij het cirkeltje bevindt zich de ...
A
plus-pool
B
min-pool
C
dat is niet te zeggen
D
dat weet ik niet

Slide 6 - Quizvraag


Kies de juiste omschrijving.
A
De witte kant van het kompasje is noord, bij de stip bij de spoel is noord ontstaan.
B
De witte kant van het kompasje is zuid, bij de stip bij de spoel is noord ontstaan.
C
De witte kant van het kompasje is zuid, bij de stip bij de spoel is noord ontstaan.
D
De witte kant van het kompasje is zuid, bij de stip bij de spoel is zuid ontstaan.

Slide 7 - Quizvraag

In de figuur een vooraanzicht van een stroomdraad (weergegeven met een stip), met het opgewekte magneetveld B eromheen. De stroom loopt...
A
Recht naar je toe (puntje)
B
Recht van je af (kruisje)
C
Dit is niet te zeggen.

Slide 8 - Quizvraag

Om welke stroomdraad is het magneetveld B goed weergegeven?
A
A
B
B

Slide 9 - Quizvraag

Bij welke draad staat het magneetveld FOUT weergegeven met de . en X.
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 10 - Quizvraag

Bij de spoel hiernaast geldt...
A
Het veld (in de spoel) loopt naar links, de zuidpool zit links.
B
Het veld (in de spoel) loopt naar rechts, de zuidpool zit links.
C
Het veld (in de spoel) loopt naar links, de zuidpool zit rechts.
D
Het veld (in de spoel) loop naar rechts, de zuidpool zit rechts.

Slide 11 - Quizvraag

Hiernaast het vooraanzicht van een spoel (één winding van een spoel) met de stroom I aangegeven. Het in de spoel opgewekte veld...
A
Komt recht op je af (puntje)
B
Gaat recht van je vandaan (kruisje)
C
Hier kan je niets over zeggen.

Slide 12 - Quizvraag

Linkerhandregel

Slide 13 - Tekstslide

Een magnetische veldlijn begint bij
A
een noordpool
B
een zuidpool
C
heeft geen begin
D
bewegende lading

Slide 14 - Quizvraag

De Lorentzkracht is de kracht van het magneetveld op een
A
noordpool
B
zuidpool
C
positief geladen deeltje
D
bewegend geladen deeltje

Slide 15 - Quizvraag

Lorentzkracht geladen deeltje

Fl=lorentzkracht (N)
B=magnetische veldsterkte (T)
q=lading (C)
v=snelheid (m/s)
Lorentzkracht stroomdraad

Fl=lorentzkracht (N)
B=magnetische veldsterkte (T)
I=stroomsterkte (A)
l=lengte (m)
FL=Bqv
FL=BIl

Slide 16 - Tekstslide

De stroom in het staafje gaat naar
A
Links
B
Rechts
C
Omhoog
D
Er loopt geen stroom

Slide 17 - Quizvraag

Hiernaast twee stroomdraden. Het magneetveld B van de rode stroomdraad is (ter plaatse van de zwarte stroomdraad) aangegeven met een kruisje of een puntje.
A
Het kruisje is correct.
B
Het puntje is correct.
C
Beiden zijn correct.
D
Geen van beiden zijn correct.

Slide 18 - Quizvraag

Hiernaast twee stroomdraden.
Het magneetveld B van de rode stroomdraad is ter plaatse van de zwarte stroomdraad aangegeven.
De lorentzkracht die de zwarte stroomdraad door dit veld ondervindt...
A
Is het papier in gericht (naar je toe)
B
Is het papier uit gericht (van je af)
C
Is naar links ( <-- ) gericht
D
Is naar rechts ( --> ) gericht.

Slide 19 - Quizvraag

Hiernaast twee situaties
A en B waar I en B zijn gegeven.
Voor de richting van de lorentzkracht F geldt...
A
Bij A naar links
B
Bij A naar boven
C
Bij A naar rechts
D
Bij A naar beneden

Slide 20 - Quizvraag

Hiernaast twee situaties
A en B waar I en B zijn gegeven.
Voor de richting van de lorentzkracht F geldt...
A
bij B naar rechts
B
bij B het papier uit (puntje)
C
bij B het papier in (kruisje)
D
bij B naar links

Slide 21 - Quizvraag

Hiernaast twee stroomdraden. De stroom in de zwarte draad gaat omlaag, de stroom in de rode draad omhoog.
Het magneetveld dat de ene draad opwekt, oefent een lorentzkracht uit op de andere draad. Er geldt...
A
Beide krachten zijn afstotend.
B
Beide krachten zijn aantrekkend.
C
De kracht op de rode is afstotend, de kracht op de zwarte aantrekkend.
D
De kracht op de rode is aantrekkend, de kracht op de zwarte is afstotend.

Slide 22 - Quizvraag

Hiernaast twee situaties waarin een geladen deeltje een magneetveld inschiet. Op elk deeltje gaat een lorentzkracht werken. Er geldt:
A
De kracht staat bij A omhoog
B
De kracht staat bij A naar links
C
De kracht staat bij A omlaag
D
De kracht staat bij A naar rechts

Slide 23 - Quizvraag

Hiernaast twee situaties waarin een geladen deeltje een magneetveld inschiet. Op elk deeltje gaat een lorentzkracht werken. Er geldt:
A
De kracht staat bij B omlaag
B
De kracht staat bij B omhoog
C
De kracht staat bij B naar links
D
De kracht staat bij B rechts

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Lorentzkracht
Kracht die op bewegende lading in een magneetveld werkt. 
 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Hiernaast een weergave van een massaspectrometer. Met batterijen worden geladen deeltjes versneld, die later in een magneetveld worden afgebogen. Je vermoedt dat het om negatief geladen deeltjes gaat.
A
Dit klopt met de orientatie van de batterijen.
B
Dit klopt met de richting van het magneetveld en de afbuiging.
C
Dit klopt met de batterijen EN het magneetveld en de afbuiging.
D
Dit klopt noch met de batterijen, noch met het magneetveld.

Slide 28 - Quizvraag

Hiernaast een weergave van een massaspectrometer. In het magneetveld zorgt de lorentzkracht voor de middelpuntzoekende kracht.
Fl = B q v
Fmpz = m v² / r
Er geldt dus: Fl = Fmpz
Omgeschreven geeft dit voor de straal van de cirkelbaan:
A
r = B q / mv
B
r = m v / B q

Slide 29 - Quizvraag