Schoolgroep info interne visitatie 12 april

Schoolgroep
1 / 7
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 7 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Schoolgroep

Slide 1 - Tekstslide

Programma
Hoe georganiseerd en inhoud programma
Opzet elke bijeenkomst
voorbeeld pedagogisch ontwerp
Filmpje motiverende feedback

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn pedagogische doelen?
pedagogische doelen, zoals: het gesprek in de klas, de sfeer, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en denk hierbij ook aan de Montessori kernwaarden

Aan welke doelen je zou willen werken met jouw klas. 

Slide 3 - Tekstslide

pedagogisch ontwerp
- Voor welke klas wil  je een pedagogisch doel  bedenken?
- Welke aandacht of verbetering zou zinvol zijn om aan te werken?
- Welke theorie zou hierbij kunnen helpen?
- Welke Montessori kernwaarden kun je hierbij betrekken?

Slide 4 - Tekstslide

Loop rond
Vertel aan elkaar kort over je laatste feedback gesprek

Terugkoppeling

Slide 5 - Tekstslide

Schoolgroep 
Motiverend gesprek
  1. Hoe deel je een succeservaring zonder dat er een 'MAAR' tegenover staat?
  2. De student deelt een succeservaring in  tweetallen 
  3. De ander luistert actief, stelt vragen en vraagt door
  4. De bevindingen waren zeer positief

Slide 6 - Tekstslide

Focus:
Beter monitoren wat er wordt meegenomen van de input uit de bijeenkomsten
Wat is er nodig om ervoor te zeggen dat de behoefte groot is om aanwezig te zijn.

Slide 7 - Tekstslide