VB2b - Tuesday 26 Sept. - unit 1.5 present simple (+ to be & to have got)

Welcome VB2b!
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome VB2b!

Slide 1 - Tekstslide

Planning:

  • Do you remember?
  • Present simple (+ to be & to have got)
  • do. ex. 5, 6, 7, 8, 9 (unit 1.5) 

Slide 2 - Tekstslide

Wat kan je je nog herinneren over de PRESENT SIMPLE?

Slide 3 - Woordweb

Present Simple
- iets wat je altijd, regelmatig, vaak of juist nooit doet.
- er kunnen signaalwoorden in staan zoals: always, often, never, every day, every week, usually, sometimes.

Slide 4 - Tekstslide

Bevestigende zinnen
I always eat yoghurt for breakfast.
you always eat yoghurt.
He always EATS yoghurt.
She always EATS yoghurt.
It always EATS yoghurt.
We/you/they eat yoghurt.

Slide 5 - Tekstslide

LET OP bij woorden die op:
- ch, sh, z, s eindigen krijg je ES bij he/she/it:
voorbeeld  --> He never flushes the toilet.

- bij woorden die op medeklinker + y eindigen krijg je IES op het einde bij he/she/it:
voorbeeld ->  She never cries.

Slide 6 - Tekstslide

Ontkenningen
I don't eat apples. (do not en don't is hetzelfde)
you don't eat apples.
He DOESN'T eat apples. (doesn't en does not is hetzelfde)
She DOESN'T eat apples.
It DOESN'T eat apples.
we/they/you don't eat apples.

Slide 7 - Tekstslide

Vraagzinnen
LET OP! Bij vraagzinnen komt er geen S achter het wwoord bij he/she/it, omdat DOES al op een S eindigt!
Do I eat apples?
Do you eat apples?
DOES he eat apples?  
DOES she eat apples?
DOES it eat apples?

Slide 8 - Tekstslide

Present simple met TO BE
Maak de rij in je schrift (of open een WORD doc.) af:
I   - am polite.
you - ...polite.
he/she/it - ...polite.
we/they/you - ...polite.

Slide 9 - Tekstslide

Maak de rij af:
I am polite. You...polite. he....polite.

Slide 10 - Open vraag

Ontkennende vorm (to be)
Zelfde rij, maar nu ontkennend:
I - am not polite.
you - 
he/she/it - 
we/they/it

Slide 11 - Tekstslide

Ontkennende vorm!
I am not polite. You .... polite. He....polite.

Slide 12 - Open vraag

Present simple met TO HAVE GOT
I have got
you...
he...  she... it....
we.....
you....
they.....

Slide 13 - Tekstslide

What are you going to do? unit 1.5: ex. 5,6,7,8,9
Why are you going to do it?practise the grammar
How are you going to do it? individually
or with the teacher.
Time it may take to finish it? 10-15 minutes
Who can help you? teacher
Finished? ---> help your neighbour ---> study box
timer
1:00

Slide 14 - Tekstslide