Possessive 's Paars

English - Purple level
Topic: possessive 's 

Goals: 
I recognize the 's in a simple sentence
I can form a correct possessive sentence with 's
I know the difference between 's & '
I can form a correct possessive sentence with '
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

English - Purple level
Topic: possessive 's 

Goals: 
I recognize the 's in a simple sentence
I can form a correct possessive sentence with 's
I know the difference between 's & '
I can form a correct possessive sentence with '

Slide 1 - Tekstslide

What do you think 'possessive' means?

Slide 2 - Open vraag

Let's meet the possessive 's

Slide 3 - Tekstslide

Tip: dit is de juiste knop voor de ' op een chromebook
Druk hem 1x in, gebruik dan een spatie en voila. :) 

Slide 4 - Tekstslide

Can you think of an English sentence that contains a 'possessive 's'?

Slide 5 - Open vraag

Find out the rule
Kijk naar het plaatje hiernaast. 

Dogs = ?
Dog's = ?
Dogs' = ?

Slide 6 - Tekstslide

Find out the rule - 2
Kijk naar het plaatje hiernaast. 

Dogs = Hond in het meervoud: honden.
Dog's = Bezit van 1 hond
Dogs' = Bezit van meer dan 1 hond

Slide 7 - Tekstslide

The rule - singular nouns (enkelvoud)
Als je in het Engels bezit wilt aangeven van één persoon/dier/land, gebruik je achter dat woord 's
 • My father's boss is very nice. 
 • My dog's fur is long.
 • Bali is one of Indonesia's islands

  Dit doe je zélfs als de naam eindigt op een s: 
 • Iris's friends planned a surprise party for her.
   

Slide 8 - Tekstslide

Let's continue
We hebben het net over het bezit van één persoon/dier/land gehad.

Laten we doorgaan naar de meervouden!

Slide 9 - Tekstslide

The rule - plural nouns (meervouden)
Om bezit van meer dan één persoon of dier aan te
geven, gebruik je alleen een ' achter het woord:
 • My sisters' room is painted pink
  (deze kamer is dus van meer dan één zus)
 • The teachers' lounge is upstairs. 
  (personeelskamer, van meerdere docenten)
 • I found your cats' favourite toy! 
  (dit speeltje is dus favoriet van meerdere katten)

Slide 10 - Tekstslide

The rule - plural nouns: LET OP!
Eindigt een woord in het meervoud niet op een -s?
Dan krijgt het woord gewoon 's. 

The children's favourite game (het favoriete spel van de kinderen)
I need to visit the women's room (het vrouwentoilet)

Slide 11 - Tekstslide

Which of these sentences uses the possessive correctly?
A
Babies's clothes are expensive
B
Babie's clothes are expensive
C
Babies' clothes are expensive
D
Babys clothes are expensive

Slide 12 - Quizvraag

Which of these sentences uses the possessive correctly?
A
Tess' family is really big.
B
Tess family is really big
C
Tess's family is really big
D
Tess'ss familyss iss reallyss bigss.

Slide 13 - Quizvraag

Which of these sentences uses the possessive correctly?
A
Xi'an is one of China's most polluted cities
B
Xi'an is one of Chinas most polluted cities
C
Xi'an is one of Chinas' most polluted cities
D
Xi'an is one of China most polluted cities

Slide 14 - Quizvraag

Now try it yourself!
Schrijf in het Engels: de oren van de hond

Slide 15 - Open vraag

Now try it yourself!
Schrijf in het Engels: het huiswerk van Anna

Slide 16 - Open vraag

Now try it yourself!
Schrijf in het Engels: De zus van de jongens

Slide 17 - Open vraag

Now try it yourself!
Schrijf in het Engels: Het klimaat van Japan.

Slide 18 - Open vraag

Recap!
Bezit van één persoon / dier / land: 's 
-Levi's sister is nice.
-Germany's flag is black, yellow and red
-Chris's  car was cheap. 

Bezit van meer dan één persoon of dier: '
-The boys' club won the competition.
-My parents' favourite food is pasta.

! Als er geen -s achter het originele mv staat: !
-The children's parents work a lot. 

Slide 19 - Tekstslide

Let's get to work!
-Huiswerk voor deze week is D, E & F uit NH Chapter 5. Onderdeel E sluit aan bij deze uitleg*. Als je zelfstandig aan het werk kan, mag je dit na de volgende dia gaan doen. Fatma zal rondlopen om te helpen.
-Kan je dit nog niet zelfstandig? Sluit aan bij mij aan de instructietafel!

Slide 20 - Tekstslide

Ik wil zo graag een hulp bij de opdracht aan de instructietafel.
Ja
Nee

Slide 21 - Poll

Evaluatie!
We gaan kijken of je de doelen van vandaag behaald hebt.

Slide 22 - Tekstslide

I recognize the 's in a simple sentence
(ik kan de 's herkennen in een makkelijke zin)
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

I can form a correct possessive sentence with 's
(Ik kan een correcte zin maken, waarin ik bezit aangeef met 's)
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

I know the difference between 's & '
(Ik ken het verschil tussen 's & ')
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

I can form a correct possessive sentence with '
(Ik kan een correcte zin maken, waarin ik bezit aangeef met ')
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

Wil je nog iets kwijt over deze les? Heb je de volgende keer nog iets nodig over dit onderwerp of iets anders? Je kan het hier kwijt, ik lees deze antwoorden zelf door en toon deze niet op het scherm. :)

Slide 27 - Open vraag

Next time...
Volgende keer gaan we verder met bezit. We gaan het dan hebben over dingen van dingen, zoals:

De naam van de stad
De dop van de fles
De hoek van de straat

Slide 28 - Tekstslide