W4 les 1 dagbesteding

Dagbesteding B1-K1-W4
Les 1
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Dagbesteding B1-K1-W4
Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Wat valt er volgens jou allemaal onder dagbesteding.
Benoem 3 voorbeelden

Slide 2 - Open vraag

Wat is dagbesteding?
Dagbesteding = doelgerichte en zingevende activiteiten gedurende de dag.

Als MZ’er ben je bezig met de dagbesteding van een kwetsbare doelgroep -> begeleiden en ondersteunen in:
 •  scholing (vaardigheden)
 • Werk
 • vrije tijd
 • gedrag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Welke soorten dagbesteding zag je terug in het filmpje?
A
Scholing
B
Werk
C
Vrije tijd
D
Gedrag

Slide 5 - Quizvraag

Piramide van Maslow
De dagbesteding komt voort uit wensen en behoeften van de doelgroep. Als het gaat om behoeften kan je het verdelen onder verschillende lagen.

De Piramide van Maslow is een behoeftepiramide. Hieronder staan de verschillende lagen.

 •  Fysiologische Behoeften: Eten/drinken, rust, Ontladingen
 •  Veiligheid en zekerheid: Eigen ruimte, afspraken/regels
 •  Sociale acceptatie: sociale contacten
 •  Waardering: talenten, stimulatie
 •  Zelfrealisatie: jezelf kunnen zijn, trots

Slide 6 - Tekstslide

Meneer broekman kan onder begeleiding twee keer in de week zijn kamer opruimen.
Onder welke laag van de piramide van Maslow valt dit?
A
Behoefte aan veiligheid en zekerheid
B
Behoefte aan waardering en erkenning
C
Zelfontplooiing
D
Behoefte aan sociaal contact

Slide 7 - Quizvraag

Dagbesteding door de jaren heen
 • Arbeidstherapie: doet een beroep op de gezonde kant van de cliënt door hem actief deel te laten nemen aan allerlei werkzaamheden. 
 • Bezigheidstherapie: leidt de aandacht van de cliënt af van zijn beperkingen en biedt hem een aangenaam tijdverdrijf.
 • Activiteitenbegeleiding: houdt zich ook bezig met gespreksvoering. Invulling van dagbesteding is onderdeel van multidisciplinair overleg.
 • Sociale werkvoorziening: voorziet in een passende, beschutte arbeidsplek voor mensen met een arbeidshandicap.
 • Individuele ondersteuning: vraaggericht werken en ambulantisering zijn onderdeel van het werk.

Slide 8 - Tekstslide

Iemand die een mentale beperking heeft zoals syndroom van down of autisme kunnen niet mee participeren in de maatschappij?
Mee eens
Niet mee eens

Slide 9 - Poll

Participatieladder
Dagbesteding van de cliënten is een belangrijk middel om mee te tellen/mee te doen -> participeren.
  

Hoe meer je mee participeert in de samenleving, hoe meer de mens zich volwaardig voelt.

Participatieladder ------------------>

Maatschappelijke participatie: Mensen die meedoen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij: door Arbeid, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Participatiewet: sinds 2015 bestaat deze wet. De wet is bedoeld om mensen die het zonder ondersteuning niet redden of een arbeidsbeperking hebben werk te laten vinden.

Slide 10 - Tekstslide

Waarom is dagbesteding belangrijk voor de cliënt?
participatie:
 Deelnemen aan wat er in de maatschappij gebeurd vb. Werk, vrijwilligerswerk, scholing
Sociale Inclusie:
 groepen die worden buitengesloten toelaten in de samenleving -> ervaringen opdoen, behoeften bevredigen en vergroten van zingeving
  vb. passend onderwijs, buurtfeesten, rolstoelcompetitie
Structuur:
 Herkenbaar leefpatroon, houvast -> zelfregie

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
 1. Bedenk voor jezelf een kwetsbare doelgroep waar je mee zou willen werken.
 2. Maak voor 3 dagen een zinvolle dagbesteding (tijd is van 10:00 - 14:00). Denk hierbij aan een ochtendactiviteit en 2 middagactiviteiten. Pauze hoort en natuurlijk ook bij.
 3. Geef bij elke activiteit aan onder welke behoefte van maslow het valt. 

Slide 12 - Tekstslide

Afsluiting 
 • Vragen/opmerkingen? 


Slide 13 - Tekstslide