Begrippenlijst politiek - gedeeltelijk origineel

Begrippen politiek


1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Begrippen politiek


Slide 1 - Tekstslide

Welk politiek systeem heeft Nederland?
timer
0:15
A
Directe democratie
B
Dictatuur
C
Indirecte democratie
D
Absolute Monarchie

Slide 2 - Quizvraag

Wat is een parlementaire democratie?
timer
0:15
A
Een land waarbij een enkel persoon de macht heeft
B
Een land waar een kleine groep mensen de macht heeft
C
Een land waarbij de bevolking kiest wie de macht heeft in het parlement.
D
Een land met een koninklijke familie.

Slide 3 - Quizvraag

Wat betekent:
PARLEMENT
timer
0:15
A
Provinciale staten
B
De gemeente
C
Het Binnenhof
D
Volksvertegenwoordiging

Slide 4 - Quizvraag

Wat wordt in Nederland bedoeld met het Parlement ?
timer
0:15
A
De Eerste- en Tweede kamer (volksvertegenwoordigers)
B
Het kabinet (de bestuurders)
C
De overheid
D
Alle ambtenaren in Nederland

Slide 5 - Quizvraag

Door wie wordt het parlement gekozen?
timer
1:00
A
Door de burgemeesters
B
Door de Koning.
C
Door de burgers
D
Door de minister-president

Slide 6 - Quizvraag

Wie zitten er in de regering?

timer
0:15
A
Eerste- en Tweede Kamer
B
Gemeenteraden van de 5 grootste gemeenten
C
Koning en de ministers
D
De ministers

Slide 7 - Quizvraag

Wie controleert de regering ?
timer
0:15
A
de Koning
B
de Tweede Kamer (volksvertegenwoordigers)
C
de ambtenaren
D
de burgers

Slide 8 - Quizvraag

Een minister kan ook in de Tweede Kamer zitten
timer
0:15
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quizvraag

De Tweede- en Eerste Kamer bestaan uit linkse-, midden- en rechtse politieke partijen.
timer
0:15
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

LINKS
RECHTS
Actieve overheid
Passieve overheid
Opkomen zwakkeren
Liberalisme
Sociaal-democratie
Zelfredzaamheid
Economische vrijheid

Slide 11 - Sleepvraag

"burgers moeten voor elkaar zorgen"
is een standpunt van ..
timer
0:15
A
de sociaal-democraten
B
de liberalen
C
de christen-democraten
D
de rechts-extremisten

Slide 12 - Quizvraag

Sociaal Democraten willen...
timer
0:15
A
Zo min mogelijk regels
B
Gelijkheid
C
Vrije markt economie
D
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 13 - Quizvraag

Liberalen willen.....
timer
0:15
A
Weinig overheidsbemoeienis
B
Gelijkheid
C
Geen vrijheid
D
Politiek met de bijbel

Slide 14 - Quizvraag

Wat is een rechtsstaat?

timer
1:00
A
Een staat waarin alle burgers fundamentele vrijheden en grondrechten hebben.
B
Een staat waarin alle burgers beschermd worden tegen medeburgers en de overheid
C
Een staat waarin de rechter bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet.
D
Een staat waarin grondrechten zijn opgenomen in de grondwet.

Slide 15 - Quizvraag

Waar staan de mensenrechten in opgeschreven?

timer
1:00
A
Grondwet
B
Algemene Maatregel van Bestuur
C
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
D
Burgerlijk Wetboek

Slide 16 - Quizvraag

Sleep het maken van een wet in de juiste volgorde
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Minister of 2e kamerlid dient wetsvoorstel in
De 2e kamer stemt over het wetsvoorstel
De 1e kamer stemt over het wetsvoorstel
De koning ondertekent de wet
Minister ondertekent de wet

Slide 17 - Sleepvraag

Welke macht is geen onderdeel van de Trias Politica ?
timer
0:15
A
Rechterlijke Macht
B
Wetgevende Macht
C
UitvoerendeMacht
D
Monarchistische Macht

Slide 18 - Quizvraag

Volgens de Trias Politica
heeft alleen de regering de wetgevende macht
timer
0:15
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Hoe noem je het dagelijks bestuur van de gemeente?
timer
1:00
A
Gemeentebestuurders
B
Gemeentepolitiek
C
College van Burgemeesters en Wethouders
D
Gemeenteraad

Slide 20 - Quizvraag

Hoe noem je het dagelijks bestuur van een Provincie?
timer
0:15
A
Tweede kamer
B
Gedeputeerde Staten.
C
Gemeenteraad
D
Waterschap

Slide 21 - Quizvraag

EINDE

Slide 22 - Tekstslide