EXTRA oefenen ! (Elektro)magnetisme

1 / 34
volgende
Slide 1: Video
NatuurkundeMiddelbare school

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Permanente magneten

 • Hebben altijd een noordpool en een zuidpool.
 • Kunnen o.a. ijzeren voorwerpen magnetiseren.
 • Hebben een onzichtbaar magnetisch veld om zich heen.

Slide 2 - Tekstslide

Ken jij nog 3 apparaten met een magneet?

Slide 3 - Open vraag

Alle krachtlijnen samen van een magneet noemen we
A
Veldlijnen
B
Magnetische krachtlijnen
C
Permanente lijnen
D
Magnetisch veld

Slide 4 - Quizvraag

Welke kleur heeft de Noordpool van een magneet?
A
rood
B
wit
C
blauw
D
groen

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Video

Op welke 2 manieren kun je de kracht van een elektromagneet groter maken?

Slide 7 - Open vraag

Maak de zin af: Gelijke polen....

Slide 8 - Open vraag

Tegengestelde polen ....

Slide 9 - Open vraag

1

Slide 10 - Video

00:19
Afstoting gebeurt tussen
A
tegengestelde polen
B
gelijke polen

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Kompas
 • Een kompasnaald is zelf een kleine magneet.
 • De magnetische noordpool van de kompasnaald wijst naar het geografische noorden.
 • (Vandaar ook de termen noordpool en zuidpool bij magneten).

Slide 14 - Tekstslide

Waarom draait de kompasnaald mee met de magneet?

Slide 15 - Open vraag

1

Slide 16 - Video

01:33
De rode kant van de staafmagneet is de magnetische
A
noordpool
B
zuidpool

Slide 17 - Quizvraag

Magnetisch veld
 • Een kompasnaald krijgt een bepaalde oriëntatie door het magnetisch veld van een (staaf)magneet. 
 • Door allemaal kompasnaalden om een magneet heen te plaatsen, breng je het magnetisch veld in kaart .

Slide 18 - Tekstslide

Magnetisch veld en veldlijnen

Slide 19 - Tekstslide

Veldlijnen
 • Binnen de magneet: 
       van zuid naar noord
 • Buiten de magneet: 
       van noord naar zuid
 • Gesloten "loops"
 • Kruisen nooit  

Slide 20 - Tekstslide

Magnetische veldsterkte
 • Sterkte van het magneetveld: B
 • "Magnetische inductie" 
 • Eenheid: Tesla 
 • B is een vector: heeft een
       grootte en een richting.
 • Raaklijn aan veldlijn geeft
      richting van B op dat punt.

Slide 21 - Tekstslide

B is een kracht
en de magnetische veldlijnen geven de richting van die kracht.
A
waar
B
onwaar

Slide 22 - Quizvraag

Veldlijnen
 • Het magneetveld B is geen kracht (kan wel een kracht overdragen).
 • [B] = Tesla (geen Newton).
 • B geeft een bepaalde 
       oriëntatie aan een 
       kompasnaald (of ander 
       magnetische voorwerp).
 • De kompasnaald wordt 
        opgelijnd met het magneetveld.

Slide 23 - Tekstslide

Aardmagnetisch veld 
 • De aarde is een grote magneet.
 • Een kompasnaald wordt opgelijnd met het aardmagnetische veld.
 • En wijst altijd naar de geografische Noordpool. 

Slide 24 - Tekstslide

Aardmagnetisch veld 
 • De aarde is een grote magneet.
 • Een kompasnaald wordt opgelijnd langs het aardmagnetische veld.
 • En wijst altijd naar de geografische Noordpool. 

Slide 25 - Tekstslide

Aardmagnetisch veld 
Z
N

Slide 26 - Tekstslide


A
a
B
b
C
c
D
d

Slide 27 - Quizvraag

B is een vector

Slide 28 - Tekstslide

Elektromagnetisme
Bewegende lading (bijv. in een stroomdraad) blijkt ook een magneetveld te veroorzaken!
wel stroom
geen stroom

Slide 29 - Tekstslide

Rechterhandregel 1
Het B veld vormt ringen om de draad heen.


Laat je duim in de richting wijzen van de stroom I, dan krullen je vingers mee met B.

Slide 30 - Tekstslide

Richting van het magneetveld
 •  Zie de veldlijnen als pijlen

 • Puntjes: de "voorkant" van de pijlen, dus B wijst naar je toe, het papier uit.

 • Kruisjes: de "achterkant" van de pijlen, dus B wijst het papier in.

Slide 31 - Tekstslide

Magneetveld om een spoel
Rechterhandregel 2
laat je vingers in de richting van de stroom I om de windingen heen krullen, dan wijst je duim naar de magnetische noordpool.
Een spoel waar stroom doorheen loopt, gedraagt zich als een magneet.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Bekijk de afbeelding op de vorige pagina. Een spoel is aangesloten op een spanningsbron, hierdoor gaat er een stroom lopen.
Wat is de richting van het magneetveld?
A
van boven naar beneden
B
van beneden naar boven
C
van links naar rechts
D
van rechts naar links

Slide 34 - Quizvraag