Les 5 Relaties

Relaties
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Relaties

Slide 1 - Tekstslide

Sociale contacten
 • De mensen met wie je omgaat, zijn je sociale contacten .  Bijvoorbeeld vrienden, familie of collega's.
 • Niet iedereen vindt dit belangrijk.
 • Met al je sociale contacten heb je een bepaalde relatie. 

Slide 2 - Tekstslide

relaties
 • vriendschappelijk 
 •  of zakelijk 
 • een liefdesrelatie

Slide 3 - Tekstslide

(gelijkwaardige) relaties
 • Het is de bedoeling dat relaties gelijkwaardig zijn.
 • In sommige relaties heeft één persoon meer macht dan de ander. 
 • bijvoorbeeld tussen ouders en hun kinderen. 
 • tussen een leraar en zijn leerlingen. 
 • Ook in vriendschappen of liefdesrelaties heeft de ene persoon soms meer macht dan de ander.
 • Als beide personen tevreden zijn met die situatie, hoeft dit geen probleem te zijn.
Slide 4 - Tekstslide

(ongelijkwaardige) relaties
 • Ongelijkwaardige relaties hoeft geen probleem te zijn.
 • Dat wordt het wel als er sprake is macht.
 • MeToo
 • The Voice

Slide 5 - Tekstslide

opdracht
Aantrekkelijk / Afknapper

Slide 6 - Tekstslide

vervolg relaties & seksualiteit
 • In de vorige les:
 • - verschillende relaties (vriendschappelijk, zakelijk of liefdes)
 • - Gelijkwaardige en ongelijkwaardige relaties
 • - als het fout gaat en er machtsmisbruik bij komt.
 • - post-it's over afknappers en aantrekkelijkheid. 

Slide 7 - Tekstslide

Eenzaamheid, een probleem?
 • Van alle 75-plussers in Nederland heeft vijf procent geen contact met familieleden en krijgt dertien procent zelden vrienden op bezoek.
 • Mensen krijgen steeds minder kinderen en de groep mensen zonder kinderen groeit. 
 • Maar twee procent van de dertigers heeft geen familiecontact of krijgt zelden vrienden op bezoek.

Slide 8 - Tekstslide

Eenzaamheid onder jongeren
Ook onder jongeren is er tegenwoordig, vooral door internet en tijdens corona, veel (verborgen) eenzaamheid.

Slide 9 - Tekstslide

trouwen en samenwonen
 • Eén van de voorwaarden voor een gelukkige relatie is het kiezen van een geschikte partner.
 • Bij de keuze van een geschikte partner speelt seksuele geaardheid een belangrijke rol.
 • Je kunt uiteindelijk besluiten om samen verder te gaan door te trouwen of samen te gaan wonen.

Slide 10 - Tekstslide

samenwonen
 • Als je gaat samenwonen, kun je ervoor kiezen om een samenlevingscontract af te sluiten. 
 • Dit is een officieel document waarin afspraken worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten van de huishouding of over de verdeling van de bezittingen.
 • Zonder samenlevingscontract is er wettelijk gezien niets geregeld.

Slide 11 - Tekstslide

trouwen
 • Als je trouwt, beloof je voor de wet dat je met iemand wilt samenleven en dat je voor de ander zult zorgen. 
 • Dit staat in de huwelijksakte.  
 • Gelovige mensen trouwen vaak niet alleen voor de wet, maar bijvoorbeeld ook voor de kerk of de moskee.
 • Meestal trouwt men in gemeenschap van goederen.
 • Steeds vaker onder huwelijkse voorwaarden.

Slide 12 - Tekstslide

geregistreerd partnerschap
 • Is bijna gelijk aan een huwelijk, op een paar verschillen na.
 • Een kind dat binnen een huwelijk wordt geboren, heeft beide echtgenoten als ouder, terwijl het kind bij een geregistreerd partnerschap erkend moet worden.
 • Een ander verschil is dat een huwelijk alleen door de rechter kan worden ontbonden, terwijl een geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter kan worden beëindigd.

Slide 13 - Tekstslide

andere samenlevingsvormen
Je kunt ook een relatie hebben, maar besluiten om niet bij elkaar te gaan wonen. 
Je hebt dan een LAT-relatie. (Living Apart Together)

Slide 14 - Tekstslide

stelling:

“Liefde is niet alleen een gevoel.”

Slide 15 - Tekstslide

Problemen in relaties
In elke relatie komt wel eens een meningsverschil of ruzie voor. Meestal kunnen mensen deze problemen oplossen, maar soms is een probleem zo groot dat mensen uit elkaar gaan. 
Scheiden.
Scheiden kan grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen.

Slide 16 - Tekstslide

huiselijk geweld
In sommige relaties komt mishandeling of huiselijk geweld voor. Schelden, slaan en schoppen zijn voorbeelden van huiselijk geweld. Iemand dwingen tot seks, isoleren van zijn of haar vrienden of familie en iemand bedreigen zijn ook vormen van huiselijk geweld.  
Huiselijk geweld is voor de omgeving vaak niet zichtbaar, omdat het zich binnenshuis afspeelt.

Slide 17 - Tekstslide

Seks en intimiteit
 • In veel liefdesrelaties speelt intimiteit een belangrijke rol.
 •  Intimiteit is het gevoel dat je je met de ander verbonden voelt. 
 • Intimiteit houdt in dat je de ander kunt vertrouwen en dat je je veilig voelt bij de ander. 
 • Intimiteit en seks hebben vaak veel met elkaar te maken.
 • Maar seks zonder intimiteit komt ook veel voor.

Slide 18 - Tekstslide

seks in de relatie
 • Iedereen beleeft seks op zijn eigen manier. 
 • Wat de ene persoon fijn vindt, kan voor de ander onplezierig zijn. 
 • En wat voor de ene persoon vanzelfsprekend is, gaat voor de ander misschien veel te ver. 
 • Door te praten over seks, kun je elkaar beter leren kennen en kun je misverstanden voorkomen.

Slide 19 - Tekstslide

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik


Als iemand niet luistert wanneer jij aangeeft iets niet te willen op seksueel gebied, kan dat nare gevolgen hebben. Als iemand jou ongewenst aanraakt of ongewenst zinspeelt op seksueel gedrag, noem je dat seksuele intimidatie.

Slide 20 - Tekstslide

Seksuele intimidatie op de werkvloer
    Verbaal :
- seksueel getinte opmerkingen maken of iemand seksueel getinte sms’jes of briefjes sturen;
- intieme vragen stellen over iemands privéleven;
- voorstellen doen voor afspraakjes met seksueel contact als doel.


Slide 21 - Tekstslide

Non-verbaal:
- iemand langdurig aanstaren ;
- seksueel getinte afbeeldingen tonen ;
- seksueel getinte gebaren maken.

Slide 22 - Tekstslide

    Fysiek:
- iemand vastpakken , arm om schouder leggen of knijpen;
- iemand (proberen te) zoenen ;
- iemand de doorgang versperren;
- aanranding; 
- verkrachting.

Slide 23 - Tekstslide

vertrouwenspersoon
Als je op je werk te maken hebt met seksuele intimidatie, is het verstandig om er met iemand over te praten. Veel bedrijven hebben een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kunt praten over problemen op je werk.  

Slide 24 - Tekstslide