hoofdstuk 1 de arbeidsmarkt

1 / 24
volgende
Slide 1: Video
bedrijfseconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Is 'Cardoen' in deze situatie de werkgever of de werknemer?
A
werkgever
B
werknemer

Slide 2 - Quizvraag

In een vacature staat het aanbod van arbeid.
A
fout
B
juist

Slide 3 - Quizvraag

Wie valt er af na ronde 1?
A
Geert
B
Yassine
C
Philippe
D
Luc

Slide 4 - Quizvraag

Waar komt de vraag naar arbeid vandaan?

A
beroepsbevolking
B
werkgevers
C
werknemers
D
arbeidsmarkt

Slide 5 - Quizvraag

Als het aanbod van arbeid < vraag naar arbeid?
A
veel keuze voor de werknemer
B
weinig keuze voor de werknemer
C
veel keuze voor de werkgever
D
weinig keuze voor de werkgever

Slide 6 - Quizvraag

Als het aanbod van arbeid > vraag naar arbeid?
A
veel keuze voor de werknemer
B
weinig keuze voor de werkgever
C
veel keuze voor de werkgever
D
weinig keuze voor de werknemer

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Video

Wie valt er af na de tweede ronde?
A
Luc
B
Geert
C
Yassine

Slide 9 - Quizvraag

Waar ontmoeten werknemers en werkgevers elkaar?

Slide 10 - Woordweb

Slide 11 - Video

Ruime Arbeidsmarkt        

Slide 12 - Tekstslide

Krappe arbeidsmarkt      

Slide 13 - Tekstslide

Welke situatie is voor jou gunstig als je klaar bent met studeren?
A
krappe arbeidsmarkt
B
ruime arbeidsmarkt

Slide 14 - Quizvraag

Bij een tekort op de arbeidsmarkt zijn er te veel ....
A
werklozen.
B
werknemers.
C
werkzoekenden.
D
banen.

Slide 15 - Quizvraag

Bij een overschot op de arbeidsmarkt is er...

A
veel keuze voor werknemer
B
weinig keuze voor werknemer
C
veel keuze voor werkgever
D
weinig keuze voor werkgever

Slide 16 - Quizvraag

Overschot op de arbeidsmarkt
Tekort op de arbeidsmarkt
Veel aanbod van arbeid
Weinig aanbod van arbeid
Veel vraag naar arbeid
Weinig vraag naar arbeid
Hoge lonen
Werkloosheid

Slide 17 - Sleepvraag

Philippe
58 jaar
werkzoekende
Geert
verkoper
60 jaar
Yassine
27 jaar
buschauffeur
Luc
60 jaar
werkzoekend

Slide 18 - Sleepvraag

Yassine, Luc, Geert en Philippe behoren tot de beroepsbevolking. Omschrijf dit begrip.

Slide 19 - Open vraag

Wie behoort tot de beroepsbevolking?

Slide 20 - Open vraag

aanbod van arbeid

Slide 21 - Tekstslide

Hoe noemt men de prijs die tot stand komt op de arbeidsmarkt?

Slide 22 - Open vraag

Wie krijgt er een job aangeboden?
A
Luc
B
Geert

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video