3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid deel 2 blz. 82 t/m 84

HC - Nederland 1948 - 2008


HC - Nederland 1948 - 2008
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

HC - Nederland 1948 - 2008


HC - Nederland 1948 - 2008
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 1 - Tekstslide

HC - Nederland 1948 - 2008

45. de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de
daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
46. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.
47. de eenwording van Europa 
48. de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
49. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

Kenmerkende aspecten bij deze historische context
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 2 - Tekstslide

Waar gaat dit thema over?
HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?
3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978 tot 2008?

Slide 3 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
3.2 Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978 tot 2008?

Slide 4 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
De internationale ambities van Nederland nemen af
De rol van Nederland op internationaal gebied veranderde na de val van de Sovjet-Unie.

Dreiging SU weg - gevolg kleiner leger (afschaffing verplichte dienstplicht)

Nederland wel actief binnen NAVO en VN missies.

Burgeroorlog Joegoslavië (jaren '90)
Inzet blauwhelmen (vredestroepen) VN - zorgen voor veilige havens voor burgers.

Nederland krijgt waarneming over twee veilige havens, Srebrenica en Zepa. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?
HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
De internationale ambities van Nederland nemen af
De val van Srebrenica

Op 11 Juli 1995 vallen Servische troepen de stad Srebrenica binnen.

De enclave valt. Het lukt de Nederlandse militairen niet de lokale bevolking te beschermen.

Dit resulteert in de moord op 7000 islamitische Bosniërs (jongens en mannen) - grootste genocide in Europa sinds WO2.

Het vertrouwen in de militaire capaciteiten van Nederland loopt nationaal en internationaal een flinke deuk op.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Vragen
3.51. Wat wordt bedoeld met ‘de val van Srebrenica’?
  • Genocide van duizenden moslimse Bosniërs onder het toeziend oog van Nederlandse troepen

Slide 8 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Nieuwe subculturen voor de jeugd
In de jaren 60 en 70 vooral provo's en nozems.

In de jaren 80 en 90 komen er nieuwe jeugdbewegingen bij.

Afzetten tegen gevestigde orde, eigen stijl.

  • Punkbeweging
  • Kraakbeweging
  • rapscene
  • gabbercultuur

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Nederland digitaliseert
De komst van het internet heeft de wereld revolutionair veranderd.

Internetrevolutie (jaren '90)

Slide 11 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Huiswerk

Slide 12 - Tekstslide