Energie en Voedsel

Energie en voedsel
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

Onderdelen in deze les

Energie en voedsel

Slide 1 - Tekstslide

Duurzame energie 
Duurzame energie gaat om energie die hernieuwbaar is zonder dat er afvalstoffen vrij komen. 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Leerdoelen THV
• Je begrijpt waarom fossiele brandstoffen en kernenergie niet duurzaam zijn.
• Je kent vijf duurzame energiebronnen.
• Je kent de voordelen en nadelen van de belangrijkste duurzame energiebronnen.Slide 3 - Tekstslide

Duurzame energie noemen we ook wel...
A
Rode energie
B
Gele energie
C
Blauwe energie
D
Groene energie

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Sleepvraag

Windenergie 

= opwekken van electriciteit door windturbines 
Nadelen: 
  • afstanden transport(kosten)
  • landschap
  • lawaai
Verklaar waarom de windturbines daar liggen waar ze liggen? 

Slide 6 - Tekstslide

Zonne-energie
Zonnepanelen op daken, gebouwen en grond
Nadelen:
  • afhankelijk(geen zon......) 
  • opslaan in accu's 
  • verblinden 

Slide 7 - Tekstslide

Biobrandstoffen 
Zijn energiebronnen uit biologisch materiaal. Zoals: groenafval, hout, gedroogde mest en landbouwafval. 
Biocentrales 
Ze worden duurzaam genoemd omdat gewassen worden aangeplant. 
Nadeel: gaat ten kost van landbouwgrond 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Geef een reden waarom biomassa niet duurzaam is? 
Tegenstanders noemen vaak drie belangrijke nadelen. In sommige gevallen zorgen biobrandstoffen voor méér CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen. De productie van biobrandstof leidt ook tot CO2-uitstoot door het gebruik van kunstmest, het transport of raffinage. Steeds meer ongerepte natuur wordt ingezet voor biobrandstoffen. En als laatste moet het concureren met voedsel. 

Slide 10 - Tekstslide

Geothermische energie
Aardwarmte 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Waterkracht 
  • stuwdammen 
  • getijdenenergie 
  • golfslag van de zee

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Kernenergie
Er wordt energie opgewekt door het splijten van uranium in een kernreactor. 

Slide 15 - Tekstslide

Ben je voor of tegen kernenergie?
A
Voor
B
Tegen

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Link

Slide 18 - Video

Ben je voor of tegen kernenergie?
A
Voor
B
Tegen

Slide 19 - Quizvraag

Kernenergie wordt door sommigen gezien als een goede vervanger voor fossiele brandstoffen. Geef twee redenen waarom kernenergie een goede vervanger zou kunnen zijn voor fossiele brandstoffen.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 20 - Open vraag

Leg uit waarom IJsland zoveel energie uit aardwarmte haalt.
Gebruik eventueel de atlas.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 21 - Open vraag

Duurzaam voedsel

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je kunt een voorbeeld geven wanneer voedsel duurzaam is
- Je kunt bij verschillende keuze in voeding aangeven welke keuze duurzamer is
- Je kunt uitleggen wat biologische landbouw is

Slide 23 - Tekstslide

Waar denk jij aan bij duurzaam voedsel?

Slide 24 - Woordweb

Denk jij dat je duurzaam eet?
Ja
Nee
Weet ik niet

Slide 25 - Poll

Waar komt ons voedsel vandaan?

- Sommige voeding komt van ver - het kan bijv. alleen in tropische omstandigheden groeien
- Voeding heeft vaak een korte houdbaarheid en moet snel vervoerd worden
- Voor het verbouwen van sommige voeding wordt regenwoud gekapt

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Waar denk jij aan bij biologisch voedsel?

Slide 30 - Woordweb

Slide 31 - Video

Eet jij (vaak) biologisch?
Ja
Nee
Weet ik niet

Slide 32 - Poll

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video