Les 6: politieke partijen

Politieke partijen
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Politieke partijen

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Terugblik +/- 5 min.
Politieke partijen +/-  40 min.


Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen welke politieke partijen en/of -stromingen in Nederland zijn, en welke standpunten zij hebben.

Slide 3 - Tekstslide

Groepsopdracht
In twee- of drietallen werk je de volgende vragen uit:
 • Wat zijn de drie machten en waarom zijn deze gescheiden?
 • Welke functie(s) hebben deze drie machten?
 • Plaats de volgende begrippen bij de juiste macht: regering, parlement, rechters, 1e kamer, 2e kamer, Openbaar Ministerie  volksvertegenwoordiging, ministers, minister-president, koning, centraal bestuur (& decentraal bestuur).

timer
20:00

Slide 4 - Tekstslide

Nabespreking
- Scheiding van machten
- Het parlement
- De regering

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Het Parlement
De Eerste- en de Tweede Kamer
(De Staten-Generaal)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Ter controle
wetgevende- uitvoerende en rechterlijke macht

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Eindopdracht Politiek

Je krijgt informatie over de volgende vragen:
- Ben je links of rechts en leg dat uit. (Liberaal of Socialistisch of Confessioneel ?)
- Wat zijn de onderwerpen die jij belangrijk vindt? Geef voorbeelden.

Slide 25 - Tekstslide

Politieke partijen

Slide 26 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen


 • Links of rechts: (hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


 • Politieke stroming(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 27 - Tekstslide
Links en rechts

Slide 28 - Tekstslide

Ik kan uitleggen wat er bedoeld wordt met linkse en rechtse partijen
A
Waar
B
Niet waar
C
Niet helemaal
D
Links en rechts????

Slide 29 - Quizvraag

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Let op:

Een partij kan bij het ene politieke onderwerp links zijn en bij het andere rechts

Slide 32 - Tekstslide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 33 - Tekstslide

Op welke waarde berust jouw politieke partij het meest (denk je)?

Slide 34 - Tekstslide

Sociaal-democratie


 • Mensen zijn gelijkwaardig


 • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


 • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 35 - Tekstslide

Christen-democratie


 • Katholiek/protestant


 • Bijbelse waarden


 • De aarde ook voor onze kinderen


 • Naastenliefde

Slide 36 - Tekstslide

Liberalisme


 • Persoonlijke vrijheid


 • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


 • Weinig regels voor de economie

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

Opdracht:
Provinciale staten: https://nlps23.kieskompas.nl

Vul de stemwijzer in en neem de informatie mee voor in je verslag!
timer
15:00

Slide 39 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen welke politieke partijen en/of -stromingen in Nederland zijn, en welke standpunten zij hebben.

Slide 40 - Tekstslide