BS 2 Bestuiving

Basisstof 2 - bestuiving
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Basisstof 2 - bestuiving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dit ga je leren
 • Je kunt uitleggen wat bestuiving is
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen zelfbestuiving en kruisbestuiving
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen insectenbloemen en windbloemen


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3
10
4
8
Meeldraad
Kroonbladeren
Stamper
Kelkbladeren

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat groeit er uit het vruchtbeginsel?
A
zaden
B
vrucht
C
plantje

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat is de functie van meeldraden?
A
Ze hebben een mooie kleur
B
Ze maken stuifmeel aan
C
Ze lokken insecten

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Basisstof 2 - bestuiving

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Bestuiving:
 •  Het overbrengen van stuifmeel van een meeldraad op de stempel van een stamper.
 • Het is alleen bestuiving als het 
      stuifmeel op de stempel van 
      een  stamper terecht komt van 
     dezelfde soort plant.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geen bestuiving als:
 • stuifmeel op een andere bloemsoort terecht komt;
 • stuifmeel op de meeldraad terechtkomt i.p.v. op de stamper

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kruisbestuiving en zelfbestuiving

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kruisbestuiving en zelfbestuiving
Kruisbestuiving: 
stuifmeel komt terecht op stempels van bloemen van een andere plant (van dezelfde soort).
Zelfbestuiving: 
stuifmeel komt terecht op stempels van bloemen van dezelfde plant. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke pijl
is er sprake
van bestuiving?
A
pijl a
B
pijl b en c
C
pijl a, b, c
D
geen van de pijlen

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Insectenbloem
Windbloem

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke planten maken meer stuifmeel denk je: windbloemen of insectenbloemen? Leg uit waarom je dat denkt.

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Insectenbloemen en windbloemen
Verschillen in:
 • grootte van de bloem
 • kroonbladeren
 • geur
 • nectar
 • stuifmeelkorrels
 • helmknoppen en stempels

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Door insecten

 • Meestal grote gekleurde kroonbladeren 
 • Insecten worden aangetrokken door lekkere geuren of nectar
 • stuifmeelkorrels blijven kleven aan insect

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Door wind

 • Bloemen meestal klein en groen
 • Helmknoppen en stamper hangen buiten de bloem
 • Geen lekkere geuren of nectar
 • Veel en hele lichte stuifmeelkorrels

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Kijk deze video van 02:07-3:05  en 5:10- 8;30 
Vragen

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Insectenbloem
Windbloem
geen opvallende 
kroonbladeren
nectar
meeldraden
in de bloem
maken veel stuifmeel
geur
felgekleurde kroonbladeren
stuifmeel
kleverig

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geen bestuiving
Kruisbestuiving
Zelfbestuiving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit waren de leerdoelen deze les 
 • Je kunt uitleggen wat bestuiving is
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen zelfbestuiving en kruisbestuiving
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen insectenbloemen en windbloemen


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In hoeverre heb je deze leerdoelen behaald
Ik heb nog geen een van de leerdoelen behaald
Ik heb nog één van de leerdoelen behaald
Ik heb nog geen een van de leerdoelen behaald
Ik heb alle leerdoelen behaald

Slide 25 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Bestudeer paragraaf 6.2
 • Paragraaf 6.2; maak opdracht 1 t/m 6 en 8


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is bestuiving?
Het overbengen van stuifmeel van een meeldraad op de stempel van dezelfde soort.
Wat is een insectenbloem?
Een insectenbloem heeft insecten nodig voor bestuiving.

Kenmerken:
- Grote, opvallende, gekleurde en geurende kroonbladeren
- Nectar
- Plakkerige stuifmeelkorrels
- Meeldraden en stamper in de bloem
Wat is een windbloem?
Een windbloem gebruikt de wind voor bestuiving.

Kenmerken:
- Vaak kleine en onopvallende bloemen
- Lichte stuifmeelkorrels
- Maken veel stuifmeelkorrels
- Meeldraden en stamper hangen buiten de bloem

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vaak is
de appel minimaal bevrucht?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen:
De leerlingen kunnen aan het einde van de les het proces van bevruchting bij planten uitleggen. 
De leerlingen kunnen aan het einde van de les voorbeelden van verschillende vruchten geven. 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een tweeslachtige bloem heeft..
A
zowel meeldraden als een stamper
B
alleen meeldraden
C
alleen een stamper
D
alleen vrouwelijke delen.

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat verspreiden bijen bij het helpen met de bestuiving?
A
Vruchtbeginsel
B
De stamper
C
Stuifmeelkorrels
D
Eicellen

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Windbloemen hebben vaak...
A
korte helmdraden
B
korte helmdraden en veervormige stempels
C
lange helmdraden en veervormige stempels
D
ze hebben geen helmdraden.

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat vormt de kiem?
A
De eicel alleen die zich gedeeld heeft
B
De zaadcel alleen die zich gedeeld heeft
C
De bevruchte eicel die zich een aantal keer gedeeld heeft.
D
De bevruchte helmknop die gedeeld is.

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een vrucht is..
A
een bevruchte eicel
B
een rijp vruchtbeginsel
C
het zaad
D
een stuifmeelbuis

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
De leerlingen kunnen aan het einde van de les het proces van bevruchting bij planten uitleggen.
De leerlingen kunnen aan het einde van de les voorbeelden van verschillende vruchten geven. 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies