Thema 3 - Ordening

Thema 3
Ordening
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 3
Ordening

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1
- Je kunt organismen indelen in hoofdgroepen en rijken
- Je kunt de celkenmerken noemen van dieren, planten, schimmels en bacteriën
- Je kunt de groepen noemen die ontstaan bij de verdere indeling van een rijk

Slide 2 - Tekstslide

Ordening: indelen van organismen in groepen aan de hand van hun kenmerken
 • Organismen indelen aan de hand van kenmerken

Slide 3 - Tekstslide

Prokaryoten
 • Geen celkern (DNA ligt los in de cel)
 • Eencellig
 • Celwand en celmembraan

Slide 4 - Tekstslide

Eukaryoten
 • Wel een celkern
 • Een- of meercellig
 • Soms celwand of bladgroenkorrels

Slide 5 - Tekstslide

Steeds kleinere groepen
met steeds minder soorten
Vertakkingsschema

Slide 6 - Tekstslide

Basisstof 2
- Je kunt soorten en rassen onderscheiden
- Je kunt uitleggen dat de indeling van organismen berust op overeenkomst en verwantschap

Slide 7 - Tekstslide

Overeenkomst
 • Hoe meer groepen hetzelfde, hoe groter de overeenkomst
 • Soorten en rassen

Slide 8 - Tekstslide

Evolutie
 • Variatie en selectie
 • Hoe korter geleden er een gemeenschappelijke voorouder was, hoe meer overeenkomsten en verwantschap

Slide 9 - Tekstslide

DNA-sequencing (VG)
 • DNA-sequentie: volgorde van de basen in het DNA (A, T, C, G)
 • DNA-sequencing: volgorde basen in kaart brengen
 • Hoe meer overeenkomst DNA, hoe meer verwant

Slide 10 - Tekstslide

Basisstof 3
- Je kunt dieren indelen op grond van de kenmerken skelet en symmetrie
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van zes stammen van het dierenrijk

Slide 11 - Tekstslide

Dierenrijk: celkern, geen celwand of bladgroenkorrels
 • Celkern, geen celwand of bladgroenkorrels

Slide 12 - Tekstslide

Kenmerken voor indeling dierenrijk

Slide 13 - Tekstslide

Stammen van het dierenrijk

Slide 14 - Tekstslide

Basisstof 4
- Je kunt planten indelen in acht stammen
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vaatplanten en groenwieren
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van sporenplanten en zaadplanten

Slide 15 - Tekstslide

Plantenrijk: celkern, celwand en bladgroenkorrels

Slide 16 - Tekstslide

Stammen van het plantenrijk

Slide 17 - Tekstslide

Vaatplanten
 • Hebben stengels, wortels en bladeren
 • Voortplanting met zaden (zaadplanten) of met sporen (sporenplanten)

Slide 18 - Tekstslide

Zaadplanten
 • Wortels, stengels, bladeren en bloemen
 • Voortplanting met zaden
 • Zaden ontstaan in bloemen na bevruchting

Slide 19 - Tekstslide

Sporenplanten
 • Wortels, stengels en bladeren
 • Voortplanting door sporen (cel waar nieuwe plant uit kan ontstaan)
 • Mossen, paardenstaarten en varens

Slide 20 - Tekstslide

Wieren (algen)
 • Geen wortels, stengels, bladeren of bloemen
 • Voortplanting door sporen of door deling
 • Een- of meercellig
 • Bladgroenkorrels

Slide 21 - Tekstslide

Basisstof 5
- Je kunt kenmerken noemen van schimmels
- Je kunt uitleggen dat schimmels zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn, en hiervan voorbeelden noemen

Slide 22 - Tekstslide

Schimmels
 • Celkern en celwand, geen bladgroenkorrels
 • Eencellig: gisten, voortplanting door deling
 • Meercellig hebben schimmeldraden, voortplanting met sporen

Slide 23 - Tekstslide

Voedsel bederven en infecties
Biotechnologie en antibiotica

Slide 24 - Tekstslide

Basisstof 6
- Je kunt kenmerken noemen van bacteriën
- Je kunt uitleggen dat bacteriën zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn, en hiervan voorbeelden noemen

Slide 25 - Tekstslide

Bacteriën
 • Prokaryoot 
 • Voortplanting door celdeling
 • Nut: vertering, bescherming en biotechnologie
 • Schade: voedsel bederven en ziekteverwekkers
 • Gedood door antibiotica

Slide 26 - Tekstslide

 • Prokaryoot en eukaryoot
 • Ordening (rijken, stammen, enz), vertakkingsschema
 • Soorten en rassen
 • Evolutie
 • DNA-sequencing (VG)
 • Symmetrie en skelet, stammen dierenrijk (met kenmerken)
 • Stammen plantenrijk, kenmerken van: vaatplanten (zaadplanten en sporenplanten) en wieren 
 • Kenmerken schimmels, nut en schade, biotechnologie
 • Kenmerken bacteriën, nut en schade

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link