1.1 scheikunde

1.1 Scheikunde
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
nask2Middelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

1.1 Scheikunde

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat scheikunde is en wat het verschil is met natuurkunde en biologie
Je weet wat stofeigenschappen zijn
Je kent de belangrijkste gevarenpictogrammen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is scheikunde?
Natuurkunde gaat over beweging en kracht, ook over omkeerbare veranderingen van stoffen zoals smelten en verdampen.
Scheikunde gaat over stoffen, we bestuderen eigenschappen van stoffen en hoe sommige stoffen kunnen veranderen in andere stoffen.
soms heb je  hierbij ook wat natuurkunde nodig.
Biologie gaat over de levende natuur, hierbij komt er ook veel scheikunde en natuurkunde voorbij.

Slide 3 - Tekstslide

Stofeigenschappen
Stofeigenschappen zijn
de eigenschappen waaraan je een stof kunt herkennen. de eigenschappen kunnen nooit veranderen
  • Kleur
  • Fase bij kamertemperatuur
  • Geur
  • Dichtheid
  • Geleiding van stroom
Vorm, gewicht en temperatuur kunnen veranderen en zijn dus geen stofeigenschappen.

Slide 4 - Tekstslide

Welk van de onderstaande opties zijn stofeigenschappen?
A
vorm, kleur
B
dichtheid, temperatuur
C
geleidbaarheid, geur
D
brandbaarheid, volume

Slide 5 - Quizvraag

Wat zijn de stofeigenschappen van spiritus?
Meerdere antwoorden mogelijk
A
brandbaarheid
B
doorzichtigheid
C
gewicht
D
vorm

Slide 6 - Quizvraag

Gevaarlijke stoffen (deel 1)
*  Sommige stoffen zijn een gevaar voor onze gezondheid. 
*  De school heeft een zwarte lijst van stoffen. 
*  De stoffen op deze lijst mogen niet gebruikt worden op school. 
*  Andere stoffen mag je wel gebruiken als je er voorzichtig mee omgaat. 
*  Er bestaan veiligheidsmaatregels voor de opslag van stoffen. 
*  Op flessen en potten van chemicaliën kun je ook pictogrammen 
    vinden. 


Slide 7 - Tekstslide

Gevarenpictogrammen
Deze gevarenpictogrammen moet je kennen.

Slide 8 - Tekstslide

Etiketten
Op de etiketten van chemicaliën
kun je informatie vinden over de 
stof. Hiernaast het etiket van 
wasbenzine.

Slide 9 - Tekstslide

Wat betekent dit symbool
A
Bijtend
B
Mileu gevaarlijk
C
Giftig
D
Ontvlambaar

Slide 10 - Quizvraag

Wat betekent dit symbool
A
Ontvlambaar
B
Giftig
C
Bijtend
D
Mileu gevaarlijk

Slide 11 - Quizvraag

Chemiekaarten
Uitgebreide informatie over een stof is te vinden op een chemiekaart.

Als je geïnteresseerd bent in chemiekaarten van stoffen dan kun je die opzoeken op internet.

Slide 12 - Tekstslide

H- en P- zinnen
Gevaren en voorzorgsmatregelen worden ook met H- en P-zinnen aangegeven.
H-zinnen (H van hazard) en P-zinnen (P van precaution) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) die in de Europese Unie gebruikt wordt kun je vinden op internet.

H-zinnen (H van hazard): geven aan wat de gevaren van een stof zijn.

P-zinnen (P van precaution): geven aan hoe je veilig met een stof kan 
                                               om gaan.

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag
Deze week lezen H1.1 uit je boek

Maak alle opdrachten van H1.1 uit je werkboek

Slide 14 - Tekstslide