cross

evolutie klas3

hoe kunnen mutaties ontstaan?
1 / 18
volgende
Slide 1: Woordweb
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hoe kunnen mutaties ontstaan?

Slide 1 - Woordweb

Wat is evolutie?
 • Evolutie is de ontwikkeling van al het leven op aarde, waarbij er soorten ontstaan/verandere en verdwijnen 

Slide 2 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat de evolutietheorie inhoud (variatie in genotypen, natuurlijke selectie, ontstaan nieuwe soorten)

Slide 3 - Tekstslide

evolutie
Evolutie: 
ontwikkeling van leven waarbij soorten ontstaan, veranderen en verdwijnen

Charles Darwin: ontwikkelen evolutietheorie

Slide 4 - Tekstslide

variatie in genotypen
 • door geslachtelijke voortplanting ontstaat variatie in genotypen (kennis erfelijkheid)
 • variatie door mutaties
 • nieuwe genotypen leiden tot                                       andere fenotypen

Slide 5 - Tekstslide

natuurlijke selectie
 • overlevingskans, vergroten door bijv. gezondheid, kracht, camouflage
 • genotype bepaald aanpassing aan milieu
 • organisme die zich het best aanpast aan het              milieu krijgt veel nakomelingen, die onderling          voortplanten
 • soorten kunnen hierdoor voortdurend veranderen

Slide 6 - Tekstslide

ontstaan nieuwe soorten
 • door mutatie neemt variatie toe
 • bij veranderde omstandigheden zijn gemuteerde                           organisme misschien beter aangepast.
 • wanneer binnen een soort veel variatie is, dan is                                      er een grotere kans op overleving
 • variaties kunnen naast elkaar blijven bestaan
 • door isolatie (rivier, bergen) kunnen er ook                                  nieuwe soorten ontstaan

Slide 7 - Tekstslide

 • Isolatie van een populatie door een rivier.
 • de populaties veranderen door aanpassing aan de omgeving

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Evolutie is niet doelgericht maar willekeurig
Individuen die het beste aangepast zijn aan het milieu hebben grootste overlevingskans.= Survival of the fittest

Slide 10 - Tekstslide

Waar gaat de evolutie theorie vanuit?
A
Variatie in erfelijke eigenschappen natuurlijke selectie, ontstaan van nieuwe soorten en verdwijnen van soorten.
B
van het scheppen van nieuwe soorten.
C
van het gelijk blijven van soorten en het groeien van soorten
D
van de overleving van de sterkste soorten.

Slide 11 - Quizvraag

Hoe ontstaan variaties in het genotype?

Slide 12 - Open vraag

Wat verstaan we onder natuurlijke selectie?
A
Dat de sterkste soort overleeft en meer nakomelingen krijgt
B
Dat de meest aangepaste soort overleeft en meer nakomelingen krijgt

Slide 13 - Quizvraag

Hoe kunnen nieuwe soorten ontstaan?

Slide 14 - Open vraag

De Giraffe is ontstaan doordat Okapi's steeds hun nek moesten strekken om bij de bladeren te komen. Door dit strekken is de nek langer geworden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Welke stelling over genetische variatie is waar?

A
Genetische variatie binnen een populatie is nodig voor evolutie om plaats te vinden
B
De mate van genetische variatie binnen een populatie heeft geen invloed op het verloop van evolutie
C
Genetische variatie binnen een populatie heeft een negatief effect op het plaatsvinden van evolutie

Slide 16 - Quizvraag

Geslachtelijke voortplanting leidt tot meer genetische variatie binnen een populatie dan ongeslachtelijke voortplanting
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Heeft een mutatie altijd effect op het verloop van natuurlijke selectie?

A
Ja, want een eigenschap wordt altijd veranderd door een mutatie
B
Alleen als het effect van deze mutatie tot uiting komt voor of tijdens vruchtbare leeftijd
C
Alleen als het effect van deze mutatie tot uiting komt nadat de vruchtbare leeftijd voorbij is

Slide 18 - Quizvraag