3.4 de WIC en Suriname

Leerdoel
Ik kan uitleggen waar de WIC zich mee bezig hield en waardoor  de trans-Atlantische slavenhandel ontstond.
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Leerdoel
Ik kan uitleggen waar de WIC zich mee bezig hield en waardoor  de trans-Atlantische slavenhandel ontstond.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

1621 opriching van West-Indische Compagnie de WIC
 • Oorzaak oprichting: dwarszitten van Spanje op zee (kaapvaart), want de oorlog (de Opstand) met Spanje werd hervat in 1621. WIC kreeg het handels monopolie op de handel in West-Indië.
 • Gevolgen: kaapvaart,  kolonies stichten, slavenhandel.
 • Piet Hein kaapt in 1628 de zilvervloot.
 • 1624 handelsfactorij Nieuw-Amsterdam. Kolonies in Antillen, Suriname en Brazilië.

Slide 3 - Tekstslide

Slavernij
 • Oorzaak: Slavernij was in Afrika normaal => je werd slaaf als je krijgsgevangen was gemaakt, als straf of vanwege schulden. Binnen Afrika zelf werd er druk gehandeld in slaven. 
 • Gevolg van stijgende Europese vraag naar slaven: Afrikaanse vorsten gingen, meer oorlog voeren voor krijgsgevangen en ondernamen strooptochten naar het binnenland om mensen te ontvoeren en te kopen voor nieuwe slaven.

Slide 4 - Tekstslide

 • WIC merkte dat hun kolonies niet goed functioneerden en niet winstgevend waren. Wel winstgevend en goedkoper was het vervoeren van slaven.

 • Afrikaanse vorsten bezaten duizenden slaven, om voor hen te werken en als statussymbool.
 • Arabische kooplui kochten slaven aan voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Slide 5 - Tekstslide

opdracht
maak zelf een schema waarin je uitlegt hoe de driehoekshandel in elkaar zit.
Je gebruikt de gebieden waar gehandeld werd, welke producten waarnaar toe werden gebracht.
timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Driehoekshandel of Trans-Atlantische slavenhandel.
 • Nederland naar Afrika=> katoenen stoffen, munitie, wapens. Van Afrika naar Amerika=> slaven, van Amerika naar Nederland=> katoen, koffie, tabak, suiker.
 • Vanuit slavenfort El Mina werden slaven gekeurd en doorgevoerd naar de Amerika's om te laten werken op de plantages. Veel slaven stierven door ziektes, reis, slechte behandeling: Gevolg telkens nieuwe slaven weer nodig.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit waarom de stijgende vraag naar slaven vanuit de kolonies zorgde voor toename slavenhandel in Afrika zelf en welke rol de WIC daarin speelde.

Slide 8 - Open vraag

Te doen
Zie je studiewijzer op it's learning bij je klas gs onder bronnen en studiewijzers.
Mag: maken succescriteria, samenvattingen, flashcards/ 3.8 afsluiting/ zelftoets/ mindmaps/
zelf toetsvragen maken.

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen
Ik kan uitleggen hoe de wereldeconomie ontstond en welke problemen die veroorzaakte met Engeland.
Ik kan uitleggen wat een plantagekolonie was en hoe de slavernij eindigde.

Slide 10 - Tekstslide

vraag
schrijf op hoe de driehoekshandel in elkaar zit. Gebieden en producten dus ook.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Er ontstaat een wereldeconomie.
 • Oorzaak wereldeconomie: handel in  de Oostzee met de moedernegotie, VOC in Azië en de WIC in de Amerika's.
 • Engeland wil hier wat tegen doen: 1651=> Acte van Navigatie= alleen Engelse schepen mogen goederen van en naar Engeland vervoeren, Nederland alleen producten uit Nederland naar Engeland die niet winstgevende waren.
 • Gevolg: zeeoorlogen Engeland-Nederland.

Slide 13 - Tekstslide

1652 en 1665 zeeoorlogen tussen De Republiek en Engeland
 • 2e Zeeoorlog: Michiel de Ruyter viel de Engelse marinehaven Chatham aan en verwoestte de schepen, het Engelse vlaggenschip de Prince Charles nam hij mee naar de Republiek. 
 • 1674: Vrede van Westminster=> Engeland krijgt de kolonie Nieuw Nederland met Nieuw Amsterdam. De Republiek kreeg Suriname waar handelaren suikerrietplantages begonnen om veel winst te maken.

Slide 14 - Tekstslide

Plantagekolonie Suriname
 • Er waren verschillende plantagekolonies: katoen-, suiker-, koffie- of tabaksplantages, meestal met slavernij.

 • Veel slaven vluchtten weg het bos in:  de marrons/bosnegers probeerden te overleven door het overvallen van plantages voor voedsel, vrouwen, bevrijden van slaven.
 • 1 juli 1863: Nederland schaft slavernij af, gevierd met Ketikoti-feest het feest der verbreking van de ketenen.

Slide 15 - Tekstslide

Leg het verband tussen het ontstaan van een wereldeconomie en de Acte van Navigatie uit en welke gevolgen die Acte had voor Nederland.

Slide 16 - Open vraag

Te doen
Zie je studiewijzer op it's learning bij je klas gs onder bronnen en studiewijzers.
Mag: maken succescriteria, samenvattingen, flashcards/ 3.8 afsluiting/ zelftoets/ mindmaps/
zelf toetsvragen maken.

Slide 17 - Tekstslide