Par. 3.4 De WIC en Suriname

Begintaak
Geef de betekenis van de begrippen: 
- WIC, kaapvaart, plantagekolonie en trans-Atlantische slavenhandel.
5 minuten
In je schrift
Weet je het niet? Kijk op blz. 63 
Eerder klaar? Lees "De slavenhandel in Afrika" blz. 63
timer
5:00
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Begintaak
Geef de betekenis van de begrippen: 
- WIC, kaapvaart, plantagekolonie en trans-Atlantische slavenhandel.
5 minuten
In je schrift
Weet je het niet? Kijk op blz. 63 
Eerder klaar? Lees "De slavenhandel in Afrika" blz. 63
timer
5:00

Slide 1 - Tekstslide

De WIC en Suriname

Slide 2 - Tekstslide

Planning
05/01: Par 3.4 De WIC en Suriname
08/01: Par. 3.4 De WIC en Suriname
12/01: Par. 3.5 Geloof, tolerantie en onderzoek
15/01: Par. 3.6 Het goed hebben en goed doen
19/01: Herhalingsles
22/01: Repetitie H3!

Slide 3 - Tekstslide

Vandaag
1. Uitleg par. 3.4
2. Afsluiten
3. Opdrachten maken

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoel par. 3.4 (deze week)
Waar hield de WIC zich mee bezig en waardoor ontstond de trans-Atlantische slavenhandel?

Slide 5 - Tekstslide

Slavenhandel & WIC
De Geoctroyeerde West-Indische Compagnie
 •  West-Indische Compagnie.
 • Opgericht in 1621 in Amsterdam.
 • Was een multinational.

Slide 6 - Tekstslide

Atlantische Oceaan, Amerika en West-Afrika

Slide 7 - Tekstslide

Kaapvaart
 • De WIC had (vanwege de Opstand) het recht om Spaanse en Portugese schepen te kapen = kaapvaart!
 •  Piet Hein: beroemdste kaperkapitein, overviel in 1628 de Spaanse zilvervloot bij Cuba:
- Geld voor oorlogsvoering en aankopen van de VOC in Azië. 

Slide 8 - Tekstslide

In Rotterdam is een beeld van Piet Hein beklad

Slide 9 - Tekstslide

De WIC in de Nieuwe Wereld: Noord-Amerika
 • Nieuw Amsterdam: handelsfactorij voor de handel in beverbont en tabak met de indianen. 
 • 1624: Nieuw Nederland (Amerika): te veel emigranten... Het gebied werd later ingeruild met de Engelse voor Suriname. 

Slide 10 - Tekstslide

De WIC in de Nieuwe Wereld: Zuid-Amerika
 • Nederland veroverde de Portugese plantagekolonie Brazilië = NEDERLANDS-BRAZILIË
 • Curaçao en Antilliaanse eilanden werden doorvoerstations.
 • Johan Maurits van Oranje: 
- de Braziliaan genoemd.
- Gouverneur-generaal (hoogste gezagsdrager)

Slide 11 - Tekstslide

De WIC in de Nieuwe Wereld: West-Afrika
 • Gebouwd door de Portugezen om slaven te "bewaren" tot volgende slavenship.
 • Overgenomen door de Nederlanders.
Maar...
Hoe komen de Europeanen aan de slaven?

Slide 12 - Tekstslide

Geld verdienen in de Nieuwe Wereld
 • Europeanen wilden graag suiker, koffie, cacao, tabak en katoen. Deze producten kwamen uit Amerika. 
 • Blaken Europeanen hadden plantages in  Amerika.
 • Eerst werkten de Indianen op de plantages, maar de Europeanen vonden hun ongeschikt voor het zware werk...

Maar... Hoe komen de Europeanen aan de slaven?

Slide 13 - Tekstslide

De slavenhandel in Afrika
Slavernij was heel normaal in Afrika. Hoe werd je slaaf?
 • Als je krijgsgevangen was, als straf of schulden.

Slaven waren statussymbool: 
- Afrikaanse vorsten
- Arabische kooplui kochten slaven aan voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Slide 14 - Tekstslide

Wat deden de Nederlanders?
Europeanen mochten niet zelf slaven vangen in Afrika! Dat deden de machtige Afrikaanse staten zelf. 

De vraag naar slaven steeg, dus:
- Afrikanen gingen vaker oorlog voeren voor krijgsgevangenen.
- Afrikaanse slavenmakelaars maakten strooptochten naar het binnenland om nieuwe slaven te kopen. 

Slide 15 - Tekstslide

Wat deden de Nederlanders?

Fort El Mina (slavenfort) veroveren op de Portugezen en nieuwe stichtten nieuwe slavenforten langs de kunst van West-Afrika. 

Slide 16 - Tekstslide

Driehoekshandel
TRANS-ATLANTISCHE SLAVENHANDEL
DRIEHOEKSHANDEL

De slavenhandel was winstgevend, maar heeft geen grote bijdrage geleverd aan de inkomsten van de Republiek. 
Het aandel van de WIC in de totale trans-Atlantische slavenhandel was ongeveer 5%.

Slide 17 - Tekstslide

Het leven van een slaaf...

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Wereldeconomie (1)
De WIC en de VOC handelden in Europa, Afrika, Amerika en Azië = wereldeconomie.

 • Acte van Navigatie (1651) van Engeland: 
Alléén Engelse schepen mochten goederen van en 
naar Engeland vervoeren (ongunstig voor de economie).

Slide 22 - Tekstslide

Wereldeconomie (2)
Gevolgen: 
- 1652 - 1654: Eerste Engelse Zeeoorlog
- 1655 - 1667: Tweede Engelse Zeeoorlog 
- Internationale concurrentie werd steeds groter.

Slide 23 - Tekstslide

Tweede Engelse Zeeoorlog
 • Michiel de Ruyter: Nederlandse zeeheld (admiraal).
 • Nederland heeft gewonnen. 

Vrede:
- Nieuw-Nederland (New York)
wordt geruild voor SURINAME!

Slide 24 - Tekstslide

Suriname
Grootste plantagekolonie (katoen, suiker, tabaksplantages die gebruikt maakten van slavernij) van de Republiek!

Marrons: opstandige slaven die in het oerwoud probeerden te overleven. Ze overvielen plantages om slaven te bevrijden en om aan vrouwen te komen.  

Slide 25 - Tekstslide

Slavenopstanden
Heel weinig opstanden. Waarom? Het was moeilijk om te organiseren:
 • Onder het toezicht van de blanken.
 • Konden niet lezen en schrijven
 • Hadden geen vuurwapens
 • Slaven van verschillende stammen, ze hadden ruzie onderling
 • Verschillende talen en gewoontes

Slide 26 - Tekstslide

Afschaffing? Niet in dit hoofdstuk...
Christelijke invloed: slaaf hebben is onchristelijk.

Abolitionisme in Engeland: mensen die zich inzetten voor de afschaffing van de slavernij. (blz. 133)

Tegenstanders van het abolitionisme: plantagehouders (kregen compensatie!), scheepseigenaren, handelaren en bankiers.

 • 1833 in Engeland (eerste land)
 • 1873 in Suriname
 • 1888 in Brazilië (laatste land)

Slide 27 - Tekstslide

Er werd veel moeite gedaan om de vrijgelaten slaven op de plantages te houden, want het werk moest wel gedaan worden. 

Na de slaven: contractarbeiders uit Nederlands-Indië en India (de reden waarom Suriname multicultureel is). 


KETIKOTI (Ketenen Gebroken)

Slide 28 - Tekstslide

Opdrachten maken
Maak de opdrachten van par. 3.4 in Teams!

Voor a.s. dinsdag!

Slide 29 - Tekstslide

Afsluiten
Waar hield de WIC zich mee bezig en waardoor ontstond de trans-Atlantische slavenhandel?

Slide 30 - Tekstslide