Introductie debat H5D

1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 46 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Stelling 

Jongeren t/m zestien jaar mogen geen fastfood-eten kopen 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Nederlands H5D: welkom! 

 • Lezen in je leesboek / zet de titel + auteur op de lijst 30 min.
 • Herhaling uitleg theorie debat                                              10 min 
 
 • Voorbereiden oefendebat met je team                           15 min
 • Oefendebatten I en II                                                                15 min 
 • Nabespreken oefendebat                                                      10 min                            

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Oefenstelling


De CITO-toets moet voor alle leerlingen in groep 8 worden afgeschaft  
timer
5:00

Slide 13 - Tekstslide

Welkom H5D: Nederlands

 • Let op: di 13 okt. 5e uur: toets woordenschat / vanaf 30 september start debatten (zie schema in de reader-> Magister)                                          5 min. 

 • Criteria opzetbeurt regering / oppositie + voorbeeld opzetbeurt   15 min. 

 • Opzetbeurt voorbereiden met je debatgroepje                                       15 min.                             

Slide 14 - Tekstslide

Criteria opzetbeurt regering/mp
1. Neem je toehoorders mee in je schets van een groot probleem, waarmee je de relevantie van het debat benadrukt. Leg uit waarom het relevant is. 


2. Definieer de stelling: interpreteer waar nodig verschillende termen in de stelling en presenteer een duidelijk plan


3. Geef, gebruikmakend van labels, aan welke belangrijkste (3) argumenten (je wapens!) jij gaat brengen.


4. Breng vervolgens jullie drie argumenten zo SEXI mogelijk. Tijdnood? Laat dan een deel van de uitleg over aan je tweede spreker.

Slide 15 - Tekstslide

Criteria opzetbeurt oppositie
1. Start kort maar krachtig met een heldere inleiding die de kern van de zaak vanuit de oppositie belicht.

2. Voorzie het debat van controverse door vraagtekens bij het door de minister-president geschetste probleem en het plan van de regering te zetten.


3. Weerleg de drie argumenten van de minister-president. Let op: alles wat jij niet weerlegt, blijft overeind in het debat.


4. Presenteer de drie argumenten van de oppositie zo SEXI mogelijk. Tijdnood? Laat dan een gedeelte van de uitleg over aan de tweede spreker.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Nederlands: welkom H5D! 10.40-12.00
 • Extra uitleg theorie debat + maken opdr. op blad 1 en 2                                                                                                                           20 min.

 • Voorbereiden oefendebat                                                     30 min.                                          
 • Oefendebatten-> 3                                                                   30 min. 
 • Donderdag 23/9-> laatste 3 oefendebatten                40 min.

Slide 18 - Tekstslide

Debatteren->doel

 • In een debat probeer je een jury te overtuigen van jouw gelijk ('Geachte jury, opponenten en overige aanwezigen...')

 • Je overtuigt dus niet je tegenstander!

 • Denk aan een rechtszaak (in o.a. de VS) Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Welkom H5e! 

 • Uitleg debat: tweede beurt en slotbeurt 

 • Definitieve debat voorbereiden (ook morgen)  

 • Maandag-> start SE-debatten (zie schema Magister) 

Slide 21 - Tekstslide

Opzetbeurt 
 • Definitie stelling (dit doen alleen de voorstanders)

 • Argumenten: kop-romp-staart

 • Nummeren ('ons eerste argument is...') en labelen ('ons gezondheidsargument is...')

Slide 22 - Tekstslide

Definitie stelling
Voorbeeld van een stelling: drugs moeten in Noord-Nederland verboden wordenSlide 23 - Tekstslide

Definitie stelling
Voorbeeld van een stelling: drugs moeten in Noord-Nederland verboden worden

De voorstanders leggen uit wat ze precies onder drugs verstaan. Zijn dat softdrugs of harddrugs, of allebei? Zijn koffie, sigaretten en alcohol ook drugs? Ook leggen ze uit wat ze verstaan onder Noord-Nederland: provincie Friesland en Groningen. Onder een verbod verstaan ze dat er geen harddrugs gebruikt en verkocht mogen worden

Slide 24 - Tekstslide

Argumentatie op basis van deze vragen: 
 • Wat is het probleem?
 • Is het probleem ernstig en structureel?
 • Wordt het probleem veroorzaakt door het huidige beleid?
 • Biedt het nieuwe beleid een doeltreffende oplossing?
 • Is de oplossing uitvoerbaar?
 • Wegen de voordelen van het nieuwe beleid op tegen de mogelijke nadelen?
Antwoord voorstanders = ja, tegenstanders = nee

Slide 25 - Tekstslide

kop-romp-staart
 • Kop: geef na een korte inleiding aan welke argumenten zullen volgen (zie: labelen) : opzetbeurt 

 • Romp: geef je argumenten : Tweede beurt 

 • Staart: Herhaal nogmaals kort welke argumenten er zijn geweest (zie: labels) : slotbeurt 

Slide 26 - Tekstslide

kop-romp-staart
      De kracht van herhaling…

 • Zeggen wat je wilt zeggen 
 • Het zeggen
 • Zeggen wat je hebt gezegd


Slide 27 - Tekstslide

labelen en signaalwoorden 

 • Nummeren: ten eerste…, ten tweede…, ook, bovendien, ten slotte etc.

 • Labelen: je argumenten een kernwoord / label meegeven.  Elke keer als je dit kernwoord / label noemt, weet de luisteraar over welk argument je het hebt.


Slide 28 - Tekstslide

kop: opzetbeurt: wat moet beter?

Heb jij het flexuur al ingepland? Ik zat gisteren in Magister mijn uren in te plannen, wat denk je? Alle vakken die ik lastig vind, zitten al vol. Ook de stilte-flexuren zitten vol. Dus dan maar andere uren inplannen. Zit ik weer de hele week tot 16.15 uur op school. Dit systeem werkt toch niet? 

Onze stelling is dat een flex-uur afgeschaft moet worden. Wij hebben het dan over alle flex-uren. Wij hebben hier een aantal goede argumenten voor. Het kunnen inplannen, de werksfeer en minder lestijd bij de vakken.

Slide 29 - Tekstslide

kop: opzetbeurt

Heb jij het flexuur al ingepland? Ik zat gisteren in Magister mijn uren in te plannen, wat denk je? Alle vakken die ik lastig vind, zitten al vol. Ook de stilte-flexuren zitten vol. Dus dan maar andere uren inplannen. Zit ik weer de hele week tot 16.15 uur op school. Dit systeem werkt toch niet? 

Onze stelling is dat flex-uren afgeschaft moeten worden. Wij hebben het dan over alle flex-uren. Dus zowel vak-flex, stilte-flex en samenwerk-flexuren. Wij spreken alleen over de flex-uren op Het Corderius. Voor andere scholen kunnen wij niet spreken, omdat zij het wellicht anders geregeld hebben. Wij hebben hier een aantal goede argumenten voor. Ten eerste het kunnen inplannen, ten tweede de werksfeer en ten derde minder lestijd bij de vakken.

Slide 30 - Tekstslide

romp: opzetbeurt: wat moet beter?

Het kunnen inplannen. De vakken die veel leerlingen moeilijk vinden, zitten als eerste vol. Daardoor kiezen leerlingen een ander vak dan ze eigenlijk hadden willen hebben.
De werksfeer. Tijdens de flex-uren wordt erg slecht gewerkt….etc.

Slide 31 - Tekstslide

romp: opzetbeurt

Ten eerste het kunnen inplannen. De vakken die veel leerlingen moeilijk vinden, zitten als eerste vol. Daardoor kiezen leerlingen een ander vak dan ze eigenlijk hadden willen hebben. Wij hebben een enquête gehouden onder 40 leerlingen en daaruit blijkt dat 70% van de leerlingen een flex-uur kiest op basis van zijn rooster. …. etc.
Vervolgens de werksfeer. Tijdens de flex-uren wordt erg slecht gewerkt….etc.

Slide 32 - Tekstslide

staart: opzetbeurt

Ik denk dat wij duidelijk hebben laten zien dat de flex-uren op het Corderius de plank volledig misslaan. Een drietal zaken is daarbij doorslaggevend. Ten eerste het inplannen, ten tweede de slechte werksfeer en ten derde minder vaklestijd. De leerlingen van het Corderius zouden beter af zijn als de tijd die nu naar de flex-uren gaat, weer teruggaat naar de vakken. Het is dus duidelijk dat de flex-uren moeten worden afgeschaft. Wat ons betreft met ingang van volgende week: een vakles met een goed geluid en alle flex-lessen eruit! 

Slide 33 - Tekstslide

verweerbeurt: tweede beurt 

 • In de verweerbeurt ga je in op elkaars argumenten uit de opbouwbeurt: je weerlegt de argumenten van de opponent
 • Tegenstanders moeten opletten dat ze niet alleen ingaan op de argumenten van de voorstanders uit de verweerbeurt, maar ook de opbouwbeurt.
 • Verduidelijk je argumenten + leg ze uit + noem voorbeelden 
 • Ook nu geldt dat opbouw / structuur belangrijk is.

Slide 34 - Tekstslide

slotbeurt

1. een schets van de twee werelden die in dit debat tegenover elkaar stonden, met uiteraard een positieve karakterisering van de wereld zoals voorgesteld door de eigen partij
2. de twee belangrijkste vragen in het debat
3. de bijbehorende antwoorden volgens de gehoorde opmerkingen van beide partijen, waaruit blijkt dat de antwoorden van de eigen partij het meest wenselijk zijn
4. Een krachtige, memorabele afsluiter ('een vakles met een goed geluid en alle flexlessen eruit!") 


Slide 35 - Tekstslide

slotbeurt

 • Tegenstanders beginnen
 • Gebruik labels
 • Bedenk een goede afsluitende zin (niet cliché 'alle drugs moeten dus afgeschaft worden'  en niet kinderachtig 'het slechte moet aan de kant, geen drugs meer in Nederland') 
 • Denk aan opbouw / structuur

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Oefenstelling II 


Het weekend moet een dag langer worden 

Slide 39 - Tekstslide

Oefenstelling II 

Mondkapjes moeten op school verplicht worden voor alle leerlingen en docenten tijdens leswisselingen

Slide 40 - Tekstslide

Debat 6
Debaters
D6: Louis, Leon, Matthijs K. (voor) // Yaël, Guus, Luka (tegen). 

Jury: Matthijs T, Jorai, Tim, Niels, Thomas L. en Carlijn 

Stelling 3 Alleen orgaandonoren mogen donororganen ontvangen 

Slide 41 - Tekstslide

Debat 7 
Debaters
D7: Anne, Jesnah, Marit (voor) // Irem, Manou, Dionne (tegen). 

Jury: Karsten, Jochem, Job, Tycho, Thijs en Jasper 

Stelling 7 Talentenjachten op tv moeten geen kinderen onder de 16 jaar toelaten 
 

Slide 42 - Tekstslide

Debat 8                                                                      
Debaters
D8: Niels, Thomas L., Carlijn (voor) // Karsten, Jochem, Job (tegen). Jury: Yaël, Guus, Luka, Anne, Jesnah en Marit. 

Stelling: Iedere leerling op de middelbare school moet twee dagen per week online les volgen 

Slide 43 - Tekstslide

Debat 9                                                                    
Debaters
Vera, Bram, Kaan (voor) // Matthijs T. Jorai, Tim (tegen). Jury: Louis, Leon, Matthijs K., Thomas van de Vl., Rogier en Jessey. 

Stelling Er moet een nieuw Nederlands volkslied komen

Slide 44 - Tekstslide

Debat 10                                                                    
Nationale feestdagen mogen geen religieuze grondslag meer hebben.

Debaters: Thomas van de Vliet, Rogier en Jessey // Louis, Leon en Matthijs K.

Juryleden: Niels, Thomas L., Carlijn, Vera, Bram en Kaan

Slide 45 - Tekstslide

Debat 10                                                                    
Individuele debaters: 

Kaan 

Matthijs K

Carlijn 

Slide 46 - Tekstslide