H3 - klas 1 - plurals en some & any

English

Today's lesson is about:

Plurals
and 
Some & Any
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

English

Today's lesson is about:

Plurals
and 
Some & Any

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Singular = enkelvoud
Plural = meervoud

Slide 4 - Tekstslide

Regel voor meervoud = woord + s
               1 dog - 3 dogs
    1 dog


   3 dogs

Slide 5 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y
                            
                     -y verdwijnt en wordt - ies
                 
  1 bunny                            4 bunnies

Slide 6 - Tekstslide

woorden die eindigen op een klinker + y
                            
       krijgen alleen een - s
          
  1 boy                              3 boys

Slide 7 - Tekstslide

      woorden die eindigen op ch, sh, s, ss, x, z
                            
                                     krijgen -es
                 
  1 dress                           6 dresses

Slide 8 - Tekstslide

 woorden die eindigen op een medeklinker + o
                            
                              krijgen -es
                 
   1 tomato                       4 tomatoes

Slide 9 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een f of fe
                            
                     f/fe verdwijnt en wordt - ves
                 
     1 leaf                           4 leaves

Slide 10 - Tekstslide

uit je hoofd leren

Slide 11 - Tekstslide

BABY
A
baby's
B
babys
C
babie's
D
babies

Slide 12 - Quizvraag

BOX
A
boxes
B
boxxes
C
bosses
D
boxees

Slide 13 - Quizvraag

Uniform
A
uniformes
B
uniform's
C
uniforms
D
uniformies

Slide 14 - Quizvraag

FISH
A
fishes
B
fish
C
fishen
D
fishies

Slide 15 - Quizvraag

Thief
A
thiefs
B
thiefes
C
thiefies
D
thieves

Slide 16 - Quizvraag

Cookie
A
cooky's
B
cookies
C
cookys
D
cookyes

Slide 17 - Quizvraag

Butterfly
A
Butterflies
B
butterflys
C
butterflie's
D
butterfly's

Slide 18 - Quizvraag


policeman
A
policemans
B
policemannen
C
policemen
D
policemannies

Slide 19 - Quizvraag

Brush
A
Brushes
B
brush's
C
brushs
D
brushies

Slide 20 - Quizvraag

strawberry
A
strawberries
B
strawberrys
C
strawberrys
D
strawberryes

Slide 21 - Quizvraag

Elf
A
elfs
B
elves
C
elfes
D
elf's

Slide 22 - Quizvraag

Pony
A
ponys
B
ponies
C
pony's
D
ponie's

Slide 23 - Quizvraag

Face
A
faces
B
face's
C
facies
D
facces

Slide 24 - Quizvraag

Body
A
bodys
B
bodies
C
boddies
D
body's

Slide 25 - Quizvraag

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

SOME / ANY

SOME en ANY betekenen beide:

  • enkele
  • wat 
  • een paar
  • geen (in combinatie met NOT)
                                                                           Ik koop elke dag wat snoep in de kantine.
                                                                     Every day I buy some sweets in the canteen.
                                                           Mijn broer mag geen noten eten, hij is allergisch.
                                                                        My brother can't eat any nuts, he's allergic.


Slide 28 - Tekstslide

SOME / ANY
Some en any hebben dus dezelfde betekenis, 
maar worden in verschillende soorten zinnen gebruikt. 

Some gebruik je in bevestigende zinnen, deze eindigen altijd met een punt of een uitroepteken en er staat geen 'not' in.

Any gebruik je in zinnen met een vraagteken 
en zinnen met het woord 'not' er in.

Slide 29 - Tekstslide

We need some tomatoes.
Do we need any tomatoes?

Slide 30 - Tekstslide

Daffy has some money.
Patrick doesn't have any money.

Slide 31 - Tekstslide

I have ___ apples left.
A
any
B
some

Slide 32 - Quizvraag

Are there ___ cakes left?
A
any
B
some

Slide 33 - Quizvraag

He hasn't got ___ time.
A
any
B
some

Slide 34 - Quizvraag

He has ___ money.
A
some
B
any

Slide 35 - Quizvraag

Slide 36 - Tekstslide