H3 - klas 1 - plurals en some & any

English

Today's lesson is about:

Plurals
and 
Some & Any
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

English

Today's lesson is about:

Plurals
and 
Some & Any

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Singular = enkelvoud
Plural = meervoud

Slide 4 - Tekstslide

Regel voor meervoud = woord + s
               1 dog - 3 dogs
    1 dog


   3 dogs

Slide 5 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y
                            
                     -y verdwijnt en wordt - ies
                 
  1 bunny                            4 bunnies

Slide 6 - Tekstslide

woorden die eindigen op een klinker + y
                            
       krijgen alleen een - s
          
  1 boy                              3 boys

Slide 7 - Tekstslide

      woorden die eindigen op ch, sh, s, ss, x, z
                            
                                     krijgen -es
                 
  1 dress                           4 dresses

Slide 8 - Tekstslide

 woorden die eindigen op een medeklinker + o
                            
                              krijgen -es
                 
   1 tomato                       4 tomatoes

Slide 9 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een f of fe
                            
                     f/fe verdwijnt en wordt - ves
                 
     1 leaf                           4 leaves

Slide 10 - Tekstslide

uit je hoofd leren

Slide 11 - Tekstslide


A
baby's
B
babys
C
babie's
D
babies

Slide 12 - Quizvraag


A
boxes
B
boxxes
C
bosses
D
boxees

Slide 13 - Quizvraag

Uniform
A
uniformes
B
uniform's
C
uniforms
D
uniformies

Slide 14 - Quizvraag


A
fishes
B
fish
C
fishen
D
fishies

Slide 15 - Quizvraag

Thief
A
thiefs
B
thiefes
C
thiefies
D
thieves

Slide 16 - Quizvraag


A
cooky's
B
cookies
C
cookys
D
cookyes

Slide 17 - Quizvraag


A
Butterflies
B
butterflys
C
butterflie's
D
butterfly's

Slide 18 - Quizvraag


1 policeman
A
policemans
B
policemannen
C
policemen
D
policemannies

Slide 19 - Quizvraag


A
Brushes
B
brush's
C
brushs
D
brushies

Slide 20 - Quizvraag

strawberry
A
strawberries
B
strawberrys
C
strawberrys
D
strawberryes

Slide 21 - Quizvraag


A
elfs
B
elves
C
elfes
D
elf's

Slide 22 - Quizvraag


A
ponys
B
ponies
C
pony's
D
ponie's

Slide 23 - Quizvraag


A
bus's
B
buss
C
buses
D
busses

Slide 24 - Quizvraag


A
leaves
B
leafes
C
leafs
D
leaf's

Slide 25 - Quizvraag


A
faces
B
face's
C
facies
D
facces

Slide 26 - Quizvraag


A
mouthees
B
mouth's
C
mouthens
D
mouths

Slide 27 - Quizvraag


A
first laddies
B
first ladys
C
first ladies
D
first lady's

Slide 28 - Quizvraag


A
modelles
B
modellen
C
models
D
modelens

Slide 29 - Quizvraag


A
bodys
B
bodies
C
boddies
D
body's

Slide 30 - Quizvraag


A
wives
B
wifies
C
wifes
D
wife's

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Link

SOME / ANY

SOME en ANY betekenen beide:

  • enkele
  • wat 
  • een paar
  • geen (in combinatie met NOT)
                                                                           Ik koop elke dag wat snoep in de kantine.
                                                                     Every day I buy some sweets in the canteen.
                                                           Mijn broer mag geen noten eten, hij is allergisch.
                                                                        My brother can't eat any nuts, he's allergic.


Slide 34 - Tekstslide

SOME / ANY
Some en any hebben dus dezelfde betekenis, 
maar worden in verschillende soorten zinnen gebruikt. 

Some gebruik je in bevestigende zinnen, deze eindigen altijd met een punt of een uitroepteken en er staat geen 'not' in.

Any gebruik je in zinnen met een vraagteken 
en zinnen met het woord 'not' er in.

Slide 35 - Tekstslide

We need some tomatoes.
Do we need any tomatoes?

Slide 36 - Tekstslide

Daffy has some money.
Patrick doesn't have any money.

Slide 37 - Tekstslide

I have ___ apples left.
A
any
B
some

Slide 38 - Quizvraag

Are there ___ cakes left?
A
any
B
some

Slide 39 - Quizvraag

He hasn't got ___ time.
A
any
B
some

Slide 40 - Quizvraag

He has ___ money.
A
some
B
any

Slide 41 - Quizvraag

Slide 42 - Tekstslide