Herhalingsles Voortstuwing en Hulpsystemen

VRST - HULP
Herhaling voor de toets
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoortstuwingHulpsystemenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

VRST - HULP
Herhaling voor de toets

Slide 1 - Tekstslide

Agenda
  • Lesbrief en lesdoelen bespreken
  • Herhalen lenssyteem, lenswaterreiniger, vaste brandblusinstallaties en ballastsysteem/ballastbehandeling in LessonUp
  • herhalen Voortstuwing in Socrative
  • Nabespreken lesdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is geen veroorzaker van lenswater?
A
Schoonmaken
B
Lekkage
C
Condens
D
Ballast

Slide 3 - Quizvraag

Hoeveel lenspompen moet een vrachtschip hebben?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 4 - Quizvraag

Waarom kun je vaak het beste slechts op 1 lensput tegelijk zuigen
A
Anders is de pomp niet groot genoeg
B
Als er een put leeg is komt er lucht me en haalt de pomp niet
C
Anders loopt het van de ene naar de andere lensput

Slide 5 - Quizvraag

Wat is het maximale oliegehalte waarmee lenswater geloosd mag worden?
A
5 ppm
B
10 ppm
C
15 ppm
D
20 ppm

Slide 6 - Quizvraag

Hoever moet je uit de kust zijn om lenswater via de reiniger te mogen lozen?
A
3 nm
B
6 nm
C
10 nm
D
12 nm

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de functie van
onderdeel 13?
A
Olie van het water filter
B
Meten of er olie of water in de dome zit
C
De dome verwarmen
D
Het lenswater door de reiniger aanzuigen

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de functie van de
schuif die onder de reiniger getekend is?
A
Het periodiek wisselen van de stroming door de kamers
B
Het afvoeren van water uit de kamers
C
Het afvoeren van olie bovenin de kamers

Slide 9 - Quizvraag

Waar moet de scheidingsafsluiter in het brandblussysteem geplaats zijn?
A
In de machinekamer
B
In de ruimte waar de noodbrandbluspomp staat
C
Aan dek zo dicht mogelijk bij de machinekamer
D
In de midscheeps

Slide 10 - Quizvraag

Wat is dit?
A
De koppeling voor de brandslangen
B
De internationale koppelflens
C
De aansluiting voor de noodbrandbluspomp

Slide 11 - Quizvraag

Wat is een nadeel van het blussen met blusgas?
A
Niet elk type brand is te blussen
B
Je kan het maar een keer gebruiken
C
Het kan de stabiliteit verminderen
D
Het is alleen geschikt voor kleine branden

Slide 12 - Quizvraag

Hoe werkt branddetectie in een ruim vaak?
A
Lucht of rook wordt via de CO2 leidingen aangezogen en gemeten
B
Via vaste brandmelders onder de luiken
C
Via de ruimventilatie

Slide 13 - Quizvraag

Wat is geen blusgas?
A
CO2
B
NOVEC1230
C
FM200
D
Argon

Slide 14 - Quizvraag

Hoe wordt de plaats van de brandkranen bepaald?
A
Om elke 25 meter een kraan
B
Elke plaats aan boord moet te bereiken zijn met 2 slangen waarvan 1 van maximaal 25 m.
C
Elke plaats aan boord moet te bereiken zijn met 1 slang van 25 meter

Slide 15 - Quizvraag

Wat is er aan de hand als de zuigdruk van de ballastpomp ineens naar 0 gaat tijdens het ontballasten?
A
Dan is er een afsluiter dichtgezet
B
Dan is de tank leeg
C
Dan is de tank vol

Slide 16 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen de IMO en de amerikaanse regels mbt ballastbehandeling
A
De Amerikaanse regels zijn strenger maar gaan later in
B
De Amerikaanse regels zijn minder streng, maar gaan eerder in
C
De Amerikaanse regels zijn strenger en gaan eerder in
D
De Amerikaanse regels zijn minder streng en gaan later in

Slide 17 - Quizvraag

Welke methoden zijn er om ballast te behandelen (meerdere antwoorden mogelijk)
A
UV licht
B
Elektrolyse
C
Filteren
D
Verdunnen

Slide 18 - Quizvraag

Voortstuwing
Socrative 

Roomname Dekker1914

Slide 19 - Tekstslide

Terugblik lesdoelen
Na deze les:
- Kun je het productieproces van brandstof in eigen woorden uitleggen
- Ken je de belangrijkste eigenschappen van brandstof
- Ken je de belangrijkste eigenschappen van smeerolie
- Ken je de belangrijkste eigenschappen van smeervet
- Weet je hoe je op de oefentoets gescoord hebt en welke delen misschien nog beter moet leren
- Kun je uitleggen hoe het lenssysteem en verschillende typen lenswaterreinigers werken.
- Ken je de belangrijkste regels mbt lenswaterreinigers.
- Kun je uitleggen hoe vaste brandblusystemen werken
- Kun je uitleggen hoe ballastssytemen en anti-heelingsystemen werken
- Ken je de belangrijkste regels en werkingsprincipes van ballastbehandelingsinstallaties

Slide 20 - Tekstslide