Monniken en ridders les 3

Dit ga je leren vandaag
  • Je leert wat de Middeleeuwen zijn.
  • Je leert welke drie groepen mensen in de Middeleeuwen leven.
  • Je leert wat een landheer is.
  • Je leert wat een horige is. 
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisBasisschoolGroep 4,5

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Dit ga je leren vandaag
  • Je leert wat de Middeleeuwen zijn.
  • Je leert welke drie groepen mensen in de Middeleeuwen leven.
  • Je leert wat een landheer is.
  • Je leert wat een horige is. 

Slide 1 - Tekstslide

Even herhalen

Slide 2 - Tekstslide

Tijdlijn
De tijd van de jagers & boeren

Slide 3 - Tekstslide

Tijdlijn
De tijd van de Grieken & Romeinen

Slide 4 - Tekstslide

Tijdlijn
De tijd van de monniken & ridders

Slide 5 - Tekstslide

De middeleeuwen
De Romeinen zijn heel lang de baas geweest in Nederland en ook in Europa.
Na lange tijd verjagen andere volken de Romeinen. 
Deze volken willen allemaal een stukje van het Romeinse Rijk.
Deze volken roven ook in ons land alles wat ze kunnen gebruiken.

Slide 6 - Tekstslide

De middeleeuwen
Daarom is het in ons land niet meer veilig. 
Dat is het begin van de middeleeuwen.
De middeleeuwen beginnen in het jaar 500 en duren tot het jaar 1500. Dat is ongeveer 1500 jaar geleden. 

Slide 7 - Tekstslide

Drie standen
Er leven in ons land in de Middeleeuwen drie groep mensen.
Die groepen noem je standen
De drie standen zijn: 
1. de adel
2. de kerk
3. de boeren

Slide 8 - Tekstslide

De adel
De rijke boeren worden de adel genoemd. 
Zij vechten tegen rovers en bouwen stevige huizen.
Zij willen ook wel voor andere mensen vechten, maar daar willen ze wel wat voor terug.
De mensen moeten daarom bijvoorbeeld hun land aan hen geven of zij moeten helpen op de akkers. 

Slide 9 - Tekstslide

De kerk
In de middeleeuwen is het leven zwaar en de mensen leven maar kort.
De kerk belooft de mensen na de dood een goed leven.
Maar dan moeten ze wel doen wat de kerk zegt.
Daardoor krijgt de kerk veel rijkdom en macht. 

Slide 10 - Tekstslide

De boeren en burgers
In de middeleeuwen zijn de arme boeren niet veilig voor de rovers.
Ze raken vaak een stuk land kwijt.
Daarom vragen de de kerk of de rijke boeren om hulp.
Ze moeten in ruil daarvoor hard werken. 
En hebben vaak maar net genoeg te eten. 

Slide 11 - Tekstslide

Welke stand doet wat?

bidden
A
de adel
B
de kerk
C
de boeren

Slide 12 - Quizvraag

Welke stand doet wat?

werken
A
de adel
B
de kerk
C
de boeren

Slide 13 - Quizvraag

Welke stand doet wat?

vechten
A
de adel
B
de kerk
C
de boeren

Slide 14 - Quizvraag

Arme en rijke boeren
In de middeleeuwen waren niet alle boeren gelijk.
Er waren rijke boeren en arme boeren.

Slide 15 - Tekstslide

Arme boeren
De arme boeren hadden in de middeleeuwen een zwaar leven.
Om in leven te blijven konden ze net genoeg eten verbouwen.
Het was ook gevaarlijk, omdat er veel rovers waren.
Een arme boer had geen wapens om zich te verdedigen. 

Slide 16 - Tekstslide

Rijke boeren
Voor rijke boeren was het veel makkelijker in de middeleeuwen.
Hij had een huis van steen, waar rovers niet snel binnen kwamen.
Een rijke boer had ook wapens en soldaten.
Zo'n rijke boer heette een landheer.
Een landheer hoort bij de adel. 

Slide 17 - Tekstslide

Hoort het bij een arme boer of bij een rijke boer?

huis van steen
A
arme boer
B
rijke boer

Slide 18 - Quizvraag

Hoort het bij een arme boer of bij een rijke boer?

soldaten in dienst
A
arme boer
B
rijke boer

Slide 19 - Quizvraag

Hoort het bij een arme boer of bij een rijke boer?

weinig land
A
arme boer
B
rijke boer

Slide 20 - Quizvraag

Hoort het bij een arme boer of bij een rijke boer?

veel land
A
arme boer
B
rijke boer

Slide 21 - Quizvraag

Hoort het bij een arme boer of bij een rijke boer?

vaak honger
A
arme boer
B
rijke boer

Slide 22 - Quizvraag

Hoort het bij een arme boer of bij een rijke boer?

geen wapens
A
arme boer
B
rijke boer

Slide 23 - Quizvraag

Maak de zin af:

De arme boeren werkten voor een ...

A
landheer
B
rover

Slide 24 - Quizvraag

Maak de zin af:

In ruil voor .... tegen de rovers.

A
geld
B
bescherming

Slide 25 - Quizvraag

Maak de zin af:

Een landheer had veel ...

A
schuld
B
grond

Slide 26 - Quizvraag

Maak de zin af:

De landheer werkte zelf .... op het land.

A
niet
B
wel

Slide 27 - Quizvraag

Maak de zin af:

Dat deden de armere .... voor hem.

A
boeren
B
soldaten

Slide 28 - Quizvraag

De horige
De landheer was de baas van de arme boeren die voor hem werkten.
Deze arme boeren waren daardoor niet meer vrij.

Slide 29 - Tekstslide

De horige
De arme boeren hadden meestal geen eigen land.
Daarom mochten zij op het land van de landheer werken.
Daar moesten zij hem ook nog voor betalen, b.v. met geiten, schapen of graan.
Zij moesten ook nog klusjes voor hun landheer doen.

Slide 30 - Tekstslide

De horige
Zij moesten ook nog klusjes voor hun landheer doen.
Bijvoorbeeld een sloot graven of houthakken. 
Deze boeren zonder land heetten horigen

Slide 31 - Tekstslide

Wat zijn horigen?
A
huizen met dunne muren
B
rovers
C
boeren die geen eigen land hebben
D
boeren met een eigen boerderij

Slide 32 - Quizvraag

Waar of niet waar?

De horigen betaalden de landheer met vee.
A
waar
B
niet waar

Slide 33 - Quizvraag

Waar of niet waar?

De horigen betaalden de landheer met geld.
A
waar
B
niet waar

Slide 34 - Quizvraag

Waar of niet waar?

De horigen betaalden de landheer met graan.
A
waar
B
niet waar

Slide 35 - Quizvraag