P2-Les 5 Betonnen vloeren

Betonnen vloeren
De theorie over betonnen vloeren is te vinden via de onderstaande link: https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=8905088c-dfff-e511-96ca-00215a49ba12

1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Betonnen vloeren
De theorie over betonnen vloeren is te vinden via de onderstaande link: https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=8905088c-dfff-e511-96ca-00215a49ba12

Slide 1 - Tekstslide

Werkwijze
In deze interactieve les zitten vragen verwerkt die jullie in groepjes van 2 personen moeten beantwoorden. Overleg met elkaar voordat je antwoord geeft.
Per groep is 1 student verantwoordelijk voor het invoeren van het antwoord.
De theorie die in de les is verwerkt fungeert als samenvatting van de informatie die in Concreet te vinden is.
Doe actief mee met de les. De theorie en vragen komen terug in de toets over betonnen vloeren. 

Slide 2 - Tekstslide

Betonnen vloeren
Leerdoelen
Aan het einde van de les over betonnen vloeren kan de student:
- de verschillende eisen die aan een betonnen vloer gesteld worden noemen;
- de 4 verschillende betonnen vloeren benoemen met de toepassing;
- kan uitleggen wat er bedoeld wordt met de symbolen op een simpele wapeningstekening;
- weet het verschil tussen dragende- vrijdragende vloeren en kan voorbeelden geven;
- de verschillende dekvloeren benoemen met de eigenschappen ;
- kan de opleglengte van de vloer op verschillende materialen benoemen.
 

Slide 3 - Tekstslide

Welke typen betonvloeren kennen jullie al?

Slide 4 - Woordweb

Welke technische eisen zullen voor betonvloeren gelden?

Slide 5 - Woordweb

Eisen aan een betonnen vloer
Bouwfysische eisen
- Geluidwering, contactgeluid (door lopen/boren)
en luchtgeluid (door muziek, praten)
- Thermische eisen (warmte-isolatie, Rc- waarde)
- Luchtdichtheid (gassen/straling/vocht)
- Ventilatie en vochtwering (afvoer vocht)
Constructieve eisen
- Brandwerendheid
- Vloerbelasting
- Stabiliteit

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Verschillende soorten vloeren
Dragende vloeren:
Plaatvloer (In het werk, meestal op PS-isolatie gestort)

Vrijdragende vloeren, systeemvloeren:
PS combinatievloer (balk en broodjes)
Ribcassettevloer
Kanaalplaatvloer
Bekistingplaatvloer (breedplaatvloer) 

Slide 8 - Tekstslide

Dragende vloer
- Een dragende vloer rust op een zandbed. Een dragende vloer heeft geen ruimte onder de vloer.
- Een dragende vloer wordt direct op zand gestort.
- Een dragende vloer kan ook bestaan uit tegels, klinkers of 
(stelcon)platen 


Slide 9 - Tekstslide

Wapening in dragende vloer

Slide 10 - Tekstslide

Vrijdragende vloer
- Een vrijdragende vloer rust op tenminste 2 opleggingen. Dit kan bijvoorbeeld een muur zijn of een betonnen funderingsbalk.
- Een vrijdragende vloer heeft wel een ruimte onder de vloer. Denk aan een kamer of de kruipruimte.

Slide 11 - Tekstslide

PS- combinatievloer (balk- en broodjesvloer)
- De vloer bestaat uit gewapende betonnen balkjes met polystyreen (EPS) vulelementen. 
- Voor het storten wordt een wapeningsnet en een randkist aangebracht.
- Op de balken en EPS vullementen wordt 50mm beton gestort (druklaag).
- De PS- combinatievloer kan alleen als begane grondvloer worden gebruikt.
- Maximale overspanning 6,5m
- Vloer bestaat uit onderdelen, in het werk gemaakt!

Voordelen:
- Tijdens de uitvoering flexibel qua vorm, sparingen. 
- De doorvoeringen kun je makkelijk ter plaatse maken. 
- Voor het aanbrengen van de vloer heb je geen kraan nodig.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Ribcassettevloer
- De ribbenvloer of ribbencassettevloer bestaat uit ribben gewapend beton opgevuld met polystyreenschuim.
- De dikte is >350 mm, de breedte kan zijn 900mm, 1200 mm of 2400mm
    dit is afhankelijk van de fabikant.
- Maximale overspanning 6,5m.
- Op de kopse kanten zijn verzwaarde betonnen onderslagnokken gestort i.v.m de oplegging. 
- De ribcassettevloer kan alleen als begane grondvloer worden gebruikt.
- Vloer is volledig prefab! in de fabriek gemaakt. 

Slide 14 - Tekstslide

Ribcassettevloer

Slide 15 - Tekstslide

Ribcassettevloer, passtrook/pasplaat

Slide 16 - Tekstslide

Kanaalplaatvloer
- Betonvloer voorzien van kanalen om gewicht te besparen.
- Grote overspanningen mogelijk tot 22 meter
- Dikte is afhankelijk van de overspanning (150 tot 400 mm)
- Breedte van de vloerplaten is 1200 mm
- Kanaalplaten kunnen ook geisoleerd uitgevoerd worden en           zijn dan geschikt als begane grondvloer.
- Vloer is volledig prefab! in de fabriek gemaakt.

Slide 17 - Tekstslide

Kanaalplaatvloer
ongeisoleerd voor verdiepingsvloer
geisoleerd voor beganegrondvloer

Slide 18 - Tekstslide

Kanaalplaat, passtrook/pasplaat

Slide 19 - Tekstslide

Kanaalplaatvloer

Slide 20 - Tekstslide

Bekistingplaatvloer-breedplaatvloer
- Een breedplaatvloer bestaat uit een betonnen prefab ondervloer van 50-100 mm dik. 
- Op de tralieliggers wordt wapening gevlochten.
- Op de prefab plaat wordt 150 - 200 mm beton gestort.
- In de opstort worden leidingen weggewerkt
- Breedplaatvloeren moeten altijd onderstempeld worden!
Slide 21 - Tekstslide

Breedplaatvloer

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Breedplaatvloer

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Welke vloer kan niet als begane grondvloer worden toegepast?
A
breedplaatvloer
B
ribcassettevloer
C
kanaalplaatvloer
D
PS- combinatievloer

Slide 27 - Quizvraag

Welke vloer kan niet als verdiepingsvloer worden toegepast?
A
breedplaatvloer
B
PS- combinatievloer
C
kanaalplaatvloer
D
bekistingplaatvloer

Slide 28 - Quizvraag

Welke vloer moet tijdens de uitvoering onderstempeld worden?
A
breedplaatvloer
B
PS combinatievloer
C
kanaalplaatvloer
D
ribcassettevloer

Slide 29 - Quizvraag

Welke vloeren zijn geschikt als dakvloer? (platdak)
A
ribcassettevloer
B
kanaalplaatvloer
C
PS combinatievloer
D
breedplaatvloer

Slide 30 - Quizvraag

Dekvloer
Een betonnen vloer is niet vlak genoeg om een vloerafwerking als laminaat, vloerbedekking of marmoleum op aan te brengen.
Daarom wordt een dekvloer aangebracht. Deze dekvloer wordt pas aangebracht tijdens de afbouwfase als het bouwwerk wind- en waterdicht is.
In de dekvloer worden leidingen voor verwarming, elektra en water opgenomen en weggewerkt.

Slide 31 - Tekstslide

Dekvloer, zandcement
Zandcementdekvloer
dikte 50-90 mm.

Nadelen:
arbeidsintensief
minder warmtegeleiding dan anhydriet
minder vlak dan andere dekvloeren
Voordelen:
zandcement kan in vochtige ruimte worden toegepast.
prima op afschot te leggen. Bijvoorbeeld douchehoek.
zandcement droogt sneller als anhydriet.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Dekvloer, cementgebonden gietvloer
Gietvloer op basis van cement
minimale dikte  60 mm bij vloerverwarming.
Nadelen:
kosten.
Droogtijd van gietvloer is langer als zandcement.
Voordelen:
zelf nivellerende eigenschap.
het voordeel van beperkte krimp.
gietvloer droogt sneller als anhydriet.
goede warmtegeleiding t.b.v. vloerverwarming.
gietvloer kan in vochtige ruimte worden toegepast.

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Dekvloer, anhydriet
Anhydriet is gietvloer op basis van gips.
Dikte 50-60 mm
Sparingen dichtzetten! ;-)


Nadelen:
droogtijd 1cm per week
kosten
kan alleen binnen gebruikt worden
Voordelen:
minder arbeidsintensief.
zelf nivellerend
goede warmtegeleiding t.b.v. vloerverwarming

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Oplegging
De lengte van de oplegging hangt af van het materiaal vaar de betonvloer op komt te liggen. Zie onderstaande tabel minimale opleglengte.
 

Slide 38 - Tekstslide

Geen afbeelding van vloertype
Welke vloer zie je?
Sleep het juiste woord naar het juiste vloertype
Kanaalplaatvloer
PS-combinatievloer
 Rib-cassettevloer
Breedplaatvloer

Slide 39 - Sleepvraag

Vragen maken NU Techniek
Maak de 19 vragen die op Teams staan over betonnen vloeren.
De theorie in NU Techniek is te vinden via bouwkennis/vloeren/betonnen vloeren.

De vragen moeten uiterlijk volgende week  worden ingeleverd via Teams! 


Slide 40 - Tekstslide

Samengevat
In de les zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:

- De technische eisen die aan betonnen vloeren worden gesteld.
- De verschillende soorten betonnen vloeren.
- Welke vloer in welke situatie toepasbaar is.
- Het verschil tussen een dragende en vrijdragende vloer.
- De functie van een stempelplan.
- Hoe een eenvoudige wapeningstekening moet worden gelezen.
- Het onderscheid tussen verschillende soorten dekvloeren.
- De oplegging die betonvloeren in verschillende situaties moeten hebben.

Slide 41 - Tekstslide