3.1 - Krachten herkennen

Hoofdstuk 3   Krachten

paragraaf 1:
krachten herkennen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3   Krachten

paragraaf 1:
krachten herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

paragraaf 1                             krachten herkennen

Soorten krachten en krachten herkennen.

Slide 10 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je kunt uitleggen waaraan je kunt zien dat ergens een kracht werkt of heeft gewerkt.
- Je kunt de verschillende krachten benoemen die een rol spelen in een gegeven situatie.
-Je kunt een kracht tekenen als een pijl, met het juiste aangrijpingspunt en de juiste richting.
-Je kunt tekenen hoe de zwaartekracht aangrijpt in het zwaartepunt van een voorwerp.
-Je kunt het verschil beschrijven tussen elastische en plastische vervorming vervorming. (extra stof)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Krachten
Krachten kunnen we niet zien. We merken wel de gevolgen van een kracht.
Een kracht kan :
                                   -   een voorwerp op zijn plaats houden 
                                        of met constante snelheid laten bewegen.
                                   -   een voorwerp versnellen of vertragen
                                   -   de bewegingsrichting van een voorwerp veranderen
                                   -   een voorwerp vervormen (plastisch of elastisch)

Slide 13 - Tekstslide

Krachten Tekenen

Slide 14 - Tekstslide

Een kracht tekenen we met behulp van een vector.
Een vector is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Aangrijpingspunt      Uitzondering:

In geval we een zwaartekracht willen tekenen gebruiken we het zwaartepunt als aangrijpingspunt.
                      
                       

Slide 17 - Tekstslide

Er zijn verschillende soorten krachten:
-Spierkracht
-Zwaartekracht
-Veerkracht
-Magnetische kracht
-Spankracht

Slide 18 - Tekstslide

Elastische & plastische vervorming
Hoe een voorwerp vervormt, hangt af van het materiaal waarvan het is gemaakt.

-Elastische vervorming is niet blijvend (schuimrubber)
-Plastische vervorming is blijvend (paperclip)

Slide 19 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je kunt uitleggen waaraan je kunt zien dat ergens een kracht werkt of heeft gewerkt.
- Je kunt de verschillende krachten benoemen die een rol spelen in een gegeven situatie.
-Je kunt een kracht tekenen als een pijl, met het juiste aangrijpingspunt en de juiste richting.
-Je kunt tekenen hoe de zwaartekracht aangrijpt in het zwaartepunt van een voorwerp.
-Je kunt het verschil beschrijven tussen elastische en plastische vervorming vervorming. (extra stof)

Slide 20 - Tekstslide

Opdrachten maken

Maak opdrachten 1 t/m 10
van Hoofdstuk 3 paragraaf 1 

Slide 21 - Tekstslide