Lezen en luisteren, les 1

Nederlands 
Lezen & Luisteren

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Nederlands 
Lezen & Luisteren

Slide 1 - Tekstslide

Welke tekstsoorten kennen we?

Slide 2 - Open vraag

Tekstsoorten
Krantenartikel
Instructie
Betoog
Recept
Stripverhaal
Etcetera!

Slide 3 - Tekstslide

Tekstdoelen
 • Informeren
 • Instrueren
 • Overtuigen
 • Activeren

Slide 4 - Tekstslide

Informeren
Kenmerken:
- Feitelijk
- Objectief

Voorbeelden:
- Nieuwsberichten
- Schoolboeken

Slide 5 - Tekstslide

Instrueren
Kenmerken
- Instructie geven
- Doe-woorden

Voorbeelden
- Recepten
- Handleiding

Slide 6 - Tekstslide

Overtuigen
Kenmerken
- Mening
- Argumenten
- Standpunt

Voorbeelden:
- Betoog
- Klachtenbrief

Slide 7 - Tekstslide

Activeren
Kenmerken
 • Gebiedende wijs
 • Informatie

Voorbeelden
 • Advertenties

Slide 8 - Tekstslide

Opbouw van een tekst
- Inleiding
- Kern
- Slot

Slide 9 - Tekstslide

Inleiding
 • Aanleiding
 • Waarom schrijf ik deze tekst/brief?


Slide 10 - Tekstslide

Kern
 • Onderwerp uitwerken in deelonderwerpen
 • Alinea's
 • Tussenkopjes 

Slide 11 - Tekstslide

Slot
 • Afsluiting
 • Samenvatting/conclusie/activeren/advies/oplossing 

Slide 12 - Tekstslide

Onderwerp
Het onderwerp van de tekst
1 woord

Slide 13 - Tekstslide

Hoofdgedachte
De boodschap van de schrijver:
- Wat wil de schrijver duidelijk maken?
- Boodschap van de tekst in één zin.

Slide 14 - Tekstslide

Aan de slag
Werkboek
- P. 11
- Opdracht 3+4
Online
- Starttaal compact
- 3F Lezen --> Opbouwopdrachten --> Tekstsoort + Tekstdoel

Slide 15 - Tekstslide