D2BTh4 B6 Poster Hart- en vaatziekten 2018 2019

D2BTh4 
Praktijk: Poster Hart- en vaatziekten 
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

D2BTh4 
Praktijk: Poster Hart- en vaatziekten 
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel


Je leert wat de oorzeken en gevolgen zijn van hart- en vaatziekten

Je leert hoe je de kans op hart- en vaatziekten kunt verkleinen

Je werkt samen met een klasgenoot, jullie maken samen een flyerSlide 2 - Tekstslide

Opdrachten (huiswerk)
Handboek:   Lezen blz. 21 en 22
                          Noteer de gekleurde woorden in je schrift.

Werkboek blz. 19 t/m 24

Maak opdracht: 16 t/m 19

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Poster: Hart- en vaatziekten en leefstijl (3-tal)
Afspraak:

Aan het einde van de les hebben jullie een poster gemaakt over een hart- en vaatziekte in relatie tot leefstijl. De poster maak je digitaal op de iPad. Je stuurt een printscreen naar de docent. Op de poster staan de namen van de makers! Na 40 minuten presenteer je de poster aan 2 andere groepjes van 3 leerlingen. Zij beoordelen met Onvoldoende of Voldoende.
De docent beoordeelt ook. De beoordelingen moeten overeenkomen!

Niet af? Aan het einde van die dag maak je de poster af en mail je deze naar de docent.
Op die dag nog niet af? Je werkt elke volgende dag tot 16.30 uur aan de poster.


Slide 7 - Tekstslide

Vooraf

Maak opdracht 20 van het boek (blz. 22)

Vooraf : Vertel de docent welke leefstijlziekte jullie kiezen. 
             Goedgekeurd? 
             Zoek informatie over jullie leefstijlziekte, verdeel de taken!
             Bekijk op welke onderdelen de poster beoordeeld wordt.

Slide 8 - Tekstslide

Vooraf

Formaat : Vul de poster met informatie en een paar afbeeldingen (A4-formaat).

Afspraak : Gebruik internet, maar:

                 Let op:  - Je gebruikt Wikipedia NIET
                               - GEEN knip en plakwerk
                               - Niets overtypen
                               - Jullie maken eigen zinnen!


De docent controleert. 
Bij overtypen etc. 
Onvoldoende beoordeling!
Nieuwe poster maken!

Slide 9 - Tekstslide

Jullie hebben een hart- en vaatziekte gekozen.
Geen knip/plakwerk en niet overtypen van internet. Gebruik eigen begrijpelijke zinnen. 

Als jullie beoordelen met een onvoldoende: Waarschuw de docent, deze moet komen kijken.
Beoordelen op:
Beoordeling O of V

Slide 10 - Tekstslide