Intro / bepalen beginsituatie

Vandaag:
Introductie van het vak
Spel
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Vandaag:
Introductie van het vak
Spel

Slide 1 - Tekstslide

Hoeveel cliënten hebben gewerkt aan dit product?

Slide 2 - Open vraag

Sociaal recreatieve activiteiten zijn belangrijk voor een zorgvrager
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

Ondersteunen bij sociale en recreatieve activiteiten


Recreatieve activiteit: ontspanning is belangrijk
Sociale activiteit: het doel is contact maken 

Hoe ondersteun je hierbij?
Door te motiveren, stimuleren, observeren en toezicht houden.

Slide 4 - Tekstslide

Soorten Activiteiten
Er zijn 2 indelingen als je het hebt over activiteiten uitvoeren met verschillende doelgroepen.

Slide 5 - Tekstslide

Indeling 1: Aantal
 
Individuele activiteiten en groepsactiviteiten.
* aandacht 
* stimuleren / motiveren

Slide 6 - Tekstslide

Indeling 2: soorten activiteiten

Slide 7 - Tekstslide

welke soorten activiteiten ken je?

Slide 8 - Woordweb

Indeling 2: Soorten activiteiten
1. Sportieve activiteiten
2. Sociale activiteiten
3. Educatieve activiteiten;
4. Recreatieve activiteiten;
5. Creatieve activiteiten;
6. Dramatische expressie;


Slide 9 - Tekstslide

1. sportieve activiteiten
* Deze activiteiten zijn gericht op beweging;
* Zeer geschikt voor zowel kinderen als voor ouderen;
* Doelen kunnen zijn: onderhouden van de conditie, spieren soepel houden en het aannemen van de juiste houding;
*Daarnaast ook voor het behouden en helpen van een gezond gewicht;
* Omgaan met verlies en samenwerken is ook een belangrijk doel.
* Meestal heb je voor sportieve activiteiten ruimte nodig.

Slide 10 - Tekstslide

2. Sociale activiteiten
* Belangrijk hierbij is contact tussen cliënten onderling en contact met de helpende;

Slide 11 - Tekstslide

3. Educatieve activiteiten
* Bij educatieve activiteiten ligt de nadruk op het leren;
* Leren kan gaan over kennis, gedrag en vorming;
* Kennis is de cognitieve ontwikkeling en is erop gericht om deze kennis en vaardigheden toe te passen in een andere situatie;
* Belangrijk doel bij educatieve activiteiten is het trainen van je geheugen;
* Voor ouderen kunnen deze activiteiten een bijdrage leveren aan het actief houden van het geheugen.

Slide 12 - Tekstslide

4. Recreatieve activiteiten
* Recreatieve activiteiten hebben als doel: ontspanning en vermaak;
* Een ander woord voor recreatie is vrijetijdsbesteding;
* Je hebt verschil tussen dagrecreatie en meerdaags toerisme.

Slide 13 - Tekstslide

6. Creatieve activiteiten
* Doel bij creatieve activiteiten is ontspanning en vermaak;
* Belangrijk is om rekening te houden met de wensen en de mogelijkheden van de cliënt;

Slide 14 - Tekstslide

7. Dramatische expressie
* Spelen met woord en gebaar;
* Het zijn activiteiten waarbij je gebruik maakt van je stem, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding;
* Fantasie en verbeelding spelen een belangrijke rol;
* Het is een manier om je te leren uiten;
* Heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen;
* Cliënten leren keuzes te maken, zichzelf te presenteren en zich te uiten en samenspel.

Slide 15 - Tekstslide

8. Woon- en verzorgende activiteiten
Er zijn ook nog woon- en verzorgende activiteiten, maar deze worden behandeld bij ADL!

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

wat voor soort activiteit is snoezelen?

Slide 18 - Open vraag

Waarom is een snoezelruimte belangrijk voor zorgvragers?

Slide 19 - Open vraag

Welke zintuigen worden geprikkeld in een snoezelruimte?

Slide 20 - Open vraag

Hebben jullie al gewerkt met een activiteitenplan
A
Ja, ik weet precies wat dat is
B
Ja, maar is even geleden. Wat is dat ook alweer?
C
Nee, nog nooit van gehoord
D
Niet op school maar wel op stage mee gewerkt

Slide 21 - Quizvraag

Wat wil je graag leren aankomende periode? (voor dit vak ;-))

Slide 22 - Open vraag