1. Wat is een pluriforme samenleving?

Hoofdstuk 4
Pluriforme samenleving
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Pluriforme samenleving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie
Opdracht 1: 
maak een naamkaartje in je aantekeningenblad/word. 
Schrijf of teken 3 kenmerken die bepalend zijn voor jouw identiteit. 
timer
2:00

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel paragraaf 1

Aan het eind van deze les kun je...

- uitleggen wat een pluriforme samenleving inhoudt.
- herkennen en uitleggen wat een dominante-/sub- en tegencultuur is.
- verschillende factoren van culturele diversiteit benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat valt onder een pluriforme samenleving?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur
"alle waarden, normen en gewoonten die mensen binnen een groep of samenleving met elkaar delen"

Cultuur wordt vaak geassocieerd met beschaving en kunst, maar het begrip heft dus een veel bredere betekenis!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef 5 kenmerken van de Nederlandse cultuur
Cultuurkenmerken zie je bijvoorbeeld terug in:
- waarden en normen
- symbolen
- feestdagen
- rituelen
- kennis
- gewoonten 

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante- / sub- / tegencultuur
dominante cultuur: alle  waarden/normen/gewoonten die de meerderheid van de bevolking deelt

subcultuur: wanneer binnen een groep waarden/normen/anddere cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur

tegencultuur: groepen die zich verzetten tegen (delen van) de dominante cultuur of een bedreiging daar tegen vormen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Culturele diversiteit in...
 • Woonomgeving 
 • Generatie
 • Maatschappelijke positie
 • Gender 
 • Migratieachtergrond 
 • Godsdienst

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesWoonomgeving


 • Verschillen tussen het leven in een stad en het leven in een dorp of op het platteland!  
 • In de stad meer vrijheden, langs elkaar heen leven.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Generatie
 • Jongeren en oudere generaties verschillen.
 • Ouderen en jongeren hebben een ander referentiekader door waar zij naar kijken (tv, series, smartphones)

 • Leidt tot veel onbegrip!  

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Maatschappelijke positie en leefstijlen • MP: opleiding, beroep, inkomen. 
 • L: manieren, eetgewoonten, taalgebruik, vrijetijdsbesteding. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesGender


 • Culturele verschillen tussen mannen en vrouwen (manier van kleden, keuze voor een hobby of opleiding)
 • Maar ook rolpatronen! Algemene verwachtingen en opvattingen over hoe iemand zich "hoort" te gedragen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Migratieachtergrond
 • Etnische subculturen: mensen voelen zich onderling verbonden door een gemeenschappelijk land van herkomst en de daarbij horende waarden, normen, gewoonten en andere cultuurkenmerken. 
 • "autochtoon" en "allochtoon" 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Godsdienst
 • Grote verschillen in godsdiensten en wel/niet gelovigen!  

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld/zijn voorbeelden van een subsultuur?
A
Friezen
B
Gothics
C
Jehova's getuigen
D
Ajax-supporters

Slide 16 - Quizvraag

"thais-Nederlandse studente die in haar vrije tijd in een punkband speelt, boeddhist is en zich inzet voor Groen-Links: 5 subculturen in 1"
Wat heeft niet te maken met een subcultuur
A
De muziek die je luistert
B
Je leeftijd
C
Je politieke voorkeur
D
Land van herkomst

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een subcultuur op basis van:
A
Geloof
B
Woonplaats
C
Beroep
D
Politiek

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een voorbeeld van
een ........................................
subcultuur
A
etnische
B
religieuze
C
muzikale
D
politieke

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een subcultuur op basis van:
A
woonplaats
B
politiek
C
Geloof
D
werk

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een voorbeeld van
een ........................................
subcultuur
A
etnische
B
religieuze
C
plaatsgebonden
D
politieke

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld/zijn voorbeelden van een tegencultuur ?
A
Feministen
B
Anonymous
C
Moslims
D
Daesh/IS

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante cultuur of subcultuur?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante cultuur of subcultuur?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante cultuur of subcultuur?
A
Dominant
B
Sub-cultuur

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante cultuur of subcultuur?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante cultuur of subcultuur?
A
Dominant
B
Sub-cultuur

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gamen is onderdeel van de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quizvraag

Dit is niet waar. Gamen is namelijk onderdeel van een subcultuur
Cultuur die zich binnen een cultuur actief verzet tegen de normen en waarden van die cultuur.
A
tegencultuur
B
verzetscultuur
C
landscultuur
D
jongerencultuur

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een cultuur die afwijkt van de overheersende cultuur.
A
Multiculturele samenleving
B
Subcultuur
C
Dominante cultuur
D
Tegencultuur

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zou je de term "allochtoon" niet meer moeten gebruiken?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies