19/4 Debatles 1-2 3h

dinsdag 19/4 3h
12 mei: toets grammaticaboekje -> do. herhalen
 • herhalen regels in een debat
 • kijken naar een debat
 • oefendebat
 • opbouw debat + speech
 • indeling groepjes
 • tijd over: overleg in groepje
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

dinsdag 19/4 3h
12 mei: toets grammaticaboekje -> do. herhalen
 • herhalen regels in een debat
 • kijken naar een debat
 • oefendebat
 • opbouw debat + speech
 • indeling groepjes
 • tijd over: overleg in groepje

Slide 1 - Tekstslide

Debatteren 3 havo

Slide 2 - Tekstslide

Het debat
Sprekers krijgen in een debat de tijd om hun mening toe te lichten. 
Het doel van een debat is om het publiek/de jury te overtuigen.
Het gaat dan niet om wie gelijk heeft, maar om wie het beste zijn mening kan onderbouwen.
Een debat is een discussie met regels.

Slide 3 - Tekstslide

Regels in een debat: regel 1
Richt je tot de jury en tot het publiek. Het is een spel. Probeer de jury (=de klas) te overtuigen van je gelijk.

Slide 4 - Tekstslide

Regel 2

Spreek nooit direct tegen de tegenpartij. (Jullie zeiden dat..)

Zeg: Mijn tegenstander(s) zeiden dat...

Slide 5 - Tekstslide

Regel 3
Je mag elkaar niet onderbreken. Reageren mag alleen in je eigen beurt. Als je wil reageren, ga je staan en je wacht tot je van de debatleider het woord krijgt.

Slide 6 - Tekstslide

Kijk naar het volgende debat en beantwoord de volgende vragen:

 • Hoe wordt het debat ingeleid?
 • Wat wordt er in de inleiding van het debat door de voor- en tegenstander verteld?
 • Hoe wordt er op elkaars argumenten ingegaan?
 • Hoe wordt het debat afgesloten?
 • Wat wordt er in het slot verteld? 
 • Wat viel je nog op aan dit debat?

Slide 7 - Tekstslide

Observatiepunten tijdens debat

Oogcontact: richt de debater zich tot de jury?

Houding & handen: staat de
debater stevig en maakt hij ondersteunende handgebaren?

Be the argument’: gelooft
de debater zelf in wat hij zegt?

Stemgebruik: zijn tempo en volume passend en overtuigend? Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Debatteren
Jullie gaan debatteren over de volgende stelling.(zie volgende dia)
Ga staan als je wilt reageren en wacht tot je het woord krijgt van de debatleider. (STO)

Slide 11 - Tekstslide

Stelling 
Iedereen moet op sociale media alles over BN'ers kunnen schrijven.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

opdracht debat (19 en 20 mei) na meivakantie
 • Jullie gaan in een groepje van 4 (soms 5) een debat voorbereiden over een actuele stelling. Bedenk zelf een stelling of kijk op debatstellingen.nl Je zoekt eerst een krantenartikel per persoon bij je stelling die over dit onderwerp gaat. Noteer zoveel mogelijk argumenten voor en tegen de stelling. Uitgebreidere uitleg zie ELO. Deze opdracht is voor een cijfer.  (weging 2) 

Slide 15 - Tekstslide

Opbouw debat

speech voorstander : 1-1.5 minuut

speech tegenstander: 1- 1.5 minuut

debatronde: 2 - 3 minuten

overlegronde om slotwoord voor te bereiden: 1.5 - 2 minuten

slotwoord: 1 minuut voorstander

1 minuut tegenstander

Slide 16 - Tekstslide

De opbouw van een speech

Slide 17 - Tekstslide

Groepsindeling:
 • Siham, Rosalie, Markus, Lars, Sergio
 • Fleur, Tess ,Hugo, Maurits, Jana
 • Eva, Eva, Senne, Jens, Joris
 • Enrico, Melvin, Daan, Jelle
 • Noor, Yara, Tijn, Nikolai, Mekal

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Lagerhuisdebat


4 voorstanders

4 tegenstanders


De rest van de klas is de jury en let op observatiepunten:

oogcontact, houding/handen, be the argument, stemgebruik

Wie was het meest overtuigend en waarom?


Slide 24 - Tekstslide