cross

3V H5.4 Energie en reactiesnelheid

5.4 Energie en reactiesnelheid
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5.4 Energie en reactiesnelheid

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van de les....
... kun je het energiediagram van een endotherme en een exotherme reactie aflezen
... kun je in een energiediagram aangeven wat de activeringsenergie is
... kun je met het botsende deeltjesmodel de invloed van concentratie, temperatuur en verdelingsgraad verklaren


Slide 2 - Tekstslide

Exotherme reacties
 • Exotherm: Er komt energie vrij
 • De beginstoffen staan energie
  af aan de omgeving
 • Chemische energie producten lager
  dan chemische energie beginstoffen

Slide 3 - Tekstslide

Endotherme reacties
 • Endotherm: Er is energie nodig.

 • Chemische energie producten hoger
  dan chemische energie beginstoffen

Slide 4 - Tekstslide

Exotherme en endotherme reacties
 • Voor beide soort reacties is
  altijd energie nodig om te beginnen!
 • Dat is de activeringsenergie
 • Bij exotherme reacties is er genoeg
  energie om daarna zelf te verlopen

Slide 5 - Tekstslide

Energiediagram
 • x-as : geen eenheid
 • y-as : energie

 • Beginstoffen
 • Geactiveerde toestand
 • Reactieproducten
 • Reactie-energie

Slide 6 - Tekstslide

Activeringsenergie
 • Voor beide soort reacties is altijd
  energie nodig om te beginnen!
 • Dat is de activeringsenergie.
 • Geactiveerde toestand altijd hoogste
  energieniveau
 • Bij exotherme reacties is er genoeg
  energie om daarna zelf te verlopen

Slide 7 - Tekstslide

Reactie-energie
 • Reactie-energie is de energie die
  vrijkomt of opgenomen wordt bij een
  chemische reactie 
 • Endotherm - energieniveau producten 
  hoger --> positieve reactie-energie
 • Exotherm - energieniveau producten
  lager --> negatieve reactie-energie

Slide 8 - Tekstslide

Reactiesnelheid
 • Uit H4:  factoren die invloed hadden op reactiesnelheid:
 • De soort stof
 • Verdelingsgraad
 • Concentratie
 • Temperatuur
 • Katalysator
Verklaren met 
botsende-deeltjesmodel

Slide 9 - Tekstslide

Het botsende-deeltjesmodel
 • Deeltjes bewegen en deeltjes moeten met elkaar botsen om te reageren.
 • Twee voorwaarden:
 • De botsing moet hard genoeg zijn
 • De botsing moet de juiste richting hebben
 • Zo'n botsing heet een effectieve botsing

Slide 10 - Tekstslide

Het botsende-deeltjesmodel
 • Deeltjes bewegen en deeltjes moeten met elkaar botsen om te reageren.
 • Twee voorwaarden:
 • De botsing moet hard genoeg zijn
 • De botsing moet de juiste richting hebben
 • Zo'n botsing heet een effectieve botsing

Slide 11 - Tekstslide

Het botsende-deeltjesmodel
 • Als je wilt dat een reactie snel verloopt, moet je zorgen voor veel botsingen
 • Hoe meer botsingen, hoe groter het aantal effectieve botsingen is!

Slide 12 - Tekstslide

Invloed van concentratie op de reactiesnelheid
 • Bij een grotere concentratie van deeltjes, zijn er meer deeltjes.
 • Meer deeltjes betekent meer botsingen.
 • Meer botsingen betekent meer effectieve botsingen
 • Meer effectieve botsingen betekent een hogere reactiesnelheid. 

Slide 13 - Tekstslide

Invloed van verdelingsgraad op de reactiesnelheid
 • Veel contactoppervlakte betekent veel botsingen.
 • Veel botsingen betekent veel effectieve botsingen.
 • Veel effectieve botsingen betekent een hoge reactiesnelheid.

Slide 14 - Tekstslide

Invloed van temperatuur op de reactiesnelheid
 • Bij een hogere temperatuur gaan de deeltjes sneller bewegen.
 • Hierdoor neemt aantal botsingen toe.
 • Een botsing met snellere deeltjes zorgt ook dat de kans dat ze hard genoeg botsen groter wordt.
 • Dit leidt tot meer effectieve botsingen en een hogere reactiesnelheid.
 • Vuistregel: Bij een temperatuursverhoging van 10 °C gaat de reactie twee keer zo snel.

Slide 15 - Tekstslide

Aan het einde van de les....
... kun je het energiediagram van een endotherme en een exotherme reactie aflezen
... kun je in een energiediagram aangeven wat de activeringsenergie is
... kun je met het botsende deeltjesmodel de invloed van concentratie, temperatuur en verdelingsgraad verklaren


Slide 16 - Tekstslide