Lessen voor de toekomst les 4 In actie voor het klimaat

1 / 25
volgende
Slide 1: Video
AardrijkskundeBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Waarom zullen al die mensen protesteren?
Hoe zat het ook alweer met de klimaatverandering?
Zou jij meelopen aan zo’n protestmars?

Slide 2 - Tekstslide

Wat wordt er aan de klimaatverandering gedaan?
Wat doet de politiek?

Slide 3 - Tekstslide

Politiek- Klimaattop
- Kijken hoe we klimaatverandering aan kunnen pakken.
- Eerste Klimaattop: Berlijn 1955 (bekend uitstoot CO2)
- 2015: Wereldwijd Klimaatakkoord
Klimaattop 2021 in Glasgow in Engeland

Slide 4 - Tekstslide

Afspraken Klimaatakkoord
- Temperatuurstijging ruim onder de 2 °C te houden.
- Alle landen moeten inspanningen doen om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. Rijkere landen moeten meer inspanningen doen dan armere landen.
- De ontwikkelingslanden moeten worden ondersteund met geld om de klimaatverandering aan te pakken.

Slide 5 - Tekstslide

Vier onderdelen voor de oplossingen tegen de klimaatverandering
Op welke gebieden denk jij dat er oplossingen zijn tegen de klimaatverandering? 

Slide 6 - Tekstslide

Energie
Wonen
Transport
Eten

Slide 7 - Tekstslide

Energie:
Welke energiebronnen ken je?

Slide 8 - Woordweb

Fossiele brandstoffen
Steenkool, aardolie en aardgas
- Ontstaan van restjes planten van miljoenen jaren geleden.
- Bij verbranding komt CO2 vrij. (vervuilend)
- Voorraad wordt steeds kleiner.  

Slide 9 - Tekstslide

Klimaatvriendelijke energie?

Kun je voorbeelden van hernieuwbare energie opnoemen?

Slide 10 - Tekstslide

Duurzame energie
- Zonne- energie
- Windenergie
- Waterkracht
- Aardwarmte

Slide 11 - Tekstslide

Wonen
Waar gaat de meeste
 energie naartoe
    met wonen?

Slide 12 - Tekstslide

Klimaatvriendelijk wonen? 
Hoe kun je dat doen? 

Slide 13 - Tekstslide

Klimaatvriendelijk wonen? 
- Isoleren

- De verwarming lager zetten, dat bespaart veel brandstof.
- Warm water alleen gebruiken als het echt nodig is.
- Korter douchen.
- Licht uitzetten wanneer je niet in de kamer bent
Groene energie: Zonnepanelen op het dak!

Slide 14 - Tekstslide

Transport
Waarom verplaatsen we ons?

Om welke reden verplaatsen we ons het meeste?

Slide 15 - Tekstslide

Welk vervoer wordt het meeste gebruikt?

Slide 16 - Tekstslide

Klimaatvriendelijk transport? 
Korte stukken -> Te voet of met de fiets
Gebruik openbaar vervoer ->Per persoon is de CO₂ uitstoot veel kleiner dan de uitstoot van de auto.
Carpoolen -> Het delen van een auto, voor bijvoorbeeld een gezamenlijke verplaatsing
Elektrisch rijden-> De auto wordt telkens opgeladen met hernieuwbare energie.
Minder vaak vliegen-> De trein is klimaatvriendelijker

Slide 17 - Tekstslide

Hoe duurzaam zijn jullie bezig met het transport???

Slide 18 - Tekstslide

Eten
- Kwart van de broeikasgassen uit de landbouw
-Veeteelt stoot Methaan uit. 

Slide 19 - Tekstslide

klimaatvriendelijk eten? 
- Minder vlees eten.
- Lokale producten kopen
- Seizoensgebonden producten kopen
- Verpakkingen vermijden
- Restjes bewaren

Slide 20 - Tekstslide

In actie voor het klimaat
https://www.greenpeace.org/nl/oplossingen/klimaatverandering/

Slide 21 - Tekstslide

Klimaatactivisten
- Campagne (actie) voeren voor het probleem van de klimaatverandering. 
- Wie heeft er wel al eens van Greta Thunberg gehoord? 

Slide 22 - Tekstslide

Greta Thunberg
-Zweden
-2018 staken van school
-Protest voor de klimaat-
verandering
-Klimaatconferenties


Slide 23 - Tekstslide

Aan de slag!
- Poster maken in groepjes
- Oplossingen klimaatveranderingen die je zelf thuis of op school kunt doen. 
- Schrijven en tekenen
- Aantrekkelijke poster
-Minimaal 6 oplossingen
timer
20:00

Slide 24 - Tekstslide

Links websites
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/klimaatverandering/oplossingen

https://rangerclub.be/assets/4.DOSSIERS/CHANGEMENT-CLIMATIQUE/wwf-rangerclub-dossier-klimaatverandering.pdf

https://klimaatbrigade.be/themas/oplossingen
 (Klik op energie, wonen, transport en voeding)

Slide 25 - Tekstslide