PS - par. 3 - VWO

3. Krijgen allochtonen geen kans of pakken ze geen kansen?
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

3. Krijgen allochtonen geen kans of pakken ze geen kansen?

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel

Je kunt verschillende factoren noemen en toelichten die van toepassing zijn op positieverwerving en positietoewijzing in de samenleving.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Waarom zijn er zo veel vooroordelen over niet-westerse migranten?

Slide 4 - Open vraag

Minderheidsvorming
Als een bepaalde groep allerlei sociaaleconomische achterstanden heeft en tegelijkertijd sociaal-cultuur afwijkt van de dominante cultuur (kan leiden tot ghettovorming en criminaliteit).

Slide 5 - Tekstslide

Niet-westerse migranten

Oververtegenwoordigd in criminaliteit:

- armer (minder te verliezen)

- relatief veel jongvolwassenen

- leven meer in grote steden


Etnische onderklasse: als een bepaalde groep van generatie op generatie laag op de maatschappelijke ladder staat.

Slide 6 - Tekstslide

Wat zie je hier?

Slide 7 - Open vraag

Wat zijn oorzaken van minderheidsvorming die in de video aan bod komen?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Video

Oorzaken

- taalprobleem (vooral bij 1e generatie)

- traditionele waarden (man-vrouw)

- autoritaire opvoeding

- religieuze identificatie

- sterke band land van herkomst

- weinig vertrouwen in politiek

Slide 10 - Tekstslide

Positietoewijzing
De mate waarin de samenleving migranten kansen geeft om te integreren.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Stereotiep-beeld


Een vaststaand overdreven beeld van een bepaalde groep ('alle Marokkanen zijn crimineel').

Discriminatie


Het iemand onterecht behandelen op gronden die er niet toe doen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Wat zijn oorzaken van discriminatie?

Slide 18 - Open vraag

Oorzaken discriminatie

  1. socialisatie: alleen de eigen cultuur is 'normaal'
  2. gebrek aan contact met elkaar: Onbekend is onbemind
  3. competitie: iedereen strijdt voor de beste positie (baan/huis)
  4. zondebok zoeken
  5. 5) behoefte aan binding (wij-zij-gevoel). Als die weinig aanwezig is, creëert men een externe vijand

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Positieverwerving
Economische kapitaal
Sociaal kapitaal
Cultureel kapitaal
Taalbeheersing, opleiding, ervaring en kennis arbeidsmarkt
Sociaal netwerk; vrienden en ouders die je steunen
Omgangsvormen: gedragsnormen
Lukt het om een plaats in de samenleving te veroveren?
etnisering
Een belemmerende factor voor positieverwerving is etnisering. Dit houdt in dat migranten vaak bij elkaar gaan wonen en in de eigen kring blijven

Slide 21 - Tekstslide

Etnisering
Als migranten zich opsluiten in eigen kring (wijk, voetbalclub)

Slide 22 - Tekstslide

Hoe kunnen we als samenleving positieverwerving versterken?

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Link