cross

§3 is de ene cultuur beter dan de andere?
Pluriforme samenleving
1 / 22
volgende
Slide 1: Woordweb
MaatschappijleerhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les
Pluriforme samenleving

Slide 1 - Woordweb

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke problemen in Nederland worden geassocieerd met immigratie en gebrekkige integratie

Je kunt oorzaken van gebrekkige integratie identificeren en toelichten

Je kunt werken met de begrippen positieverwerving en positietoewijzing

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Gastarbeiders

In de jaren '60 van de vorige eeuw was er in Nederland een tekort aan arbeiders. Na de Tweede Wereldoorlog waren en veel arbeiders nodig om alles weer op te bouwen.
De eerste gastarbeiders kwamen uit Italië en Spanje. Later uit Joegoslavië, Marokko en Turkije

Slide 4 - Tekstslide

Push-factoren
Push
Geen werk
Leven in armoede
Angst voor vervolging
Pull
Hoop op een beter bestaan
Werk
Veiligheid
Vrijheid

Slide 5 - Tekstslide

Analyse
Klik op de volgende slide en bekijk de informatie op de site.

Welke conclusies kun je trekken?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Link

Verklaringen
Groep Niet-Westers is gemiddeld armer en heeft daardoor minder te verliezen
NIet-Westers is relatief een jonge groep. Jongeren zijn vaker op zoek naar spanning en avontuur
Groep niet-Westers woont vaker in grote steden waar de sociale controle minder groot is

Slide 9 - Tekstslide

Welke verklaring vind jij het beste en waarom?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Link

Positietoewijzing
Discriminatie op arbeidsmarkt
Zie nieuwsbericht vorige slide. 'Arie' wordt vaker uitgenodigd dan 'Ali'
Xenofobie
Dit betekent: angst voor vreemdelingen.
Wat we niet kennen vinden we soms eng en willen we uit de weg gaan.
Positietoewijzing
De mate waarin de samenleving migranten al dan niet kansen geeft om te integreren

Slide 12 - Tekstslide

De helft van de Moslims vindt dat de Nederlandse samenleving niet genoeg respect heeft voor de Islam.
Er is sprake van wij/zij denken en van stereotieperingen. Die leiden tot vooroordelen. En die leiden tot discriminatie

Slide 13 - Tekstslide

Oorzaken discriminatie
Socialisatie
Mensen groeien op met het idee dat hun eigen cultuur normaal is en andere culturen abnormaal
Gebrek contact
Onbekend maakt onbemind
Competitie
Als mensen strijden om dezelfde banen is er sprake van een belangentegenstelling
Zondebok
Wanneer iemand in een vervelende situatie zit wordt dit soms afgereageerd op een zakkere onschuldige groep
Binding
Wanneer er weinig sociale cohesie is in een groep wordt er een externe vijand gemaakt om de eigen binding te versterken
Polarisatie
Dit is het bewust uitvergroten van verschillen met als doel de eigen groepsidentiteit te versterken. Het wij-zij denken wordt aagescherpt. 

Slide 14 - Tekstslide

Positieverwerving
Economische kapitaal
Sociaal kapitaal
Cultureel kapitaal
Taalbeheersing, opleiding, ervaring en kennis arbeidsmarkt
Sociaal netwerk; vrienden en ouders die je steunen
Omgangsvormen: gedragsnormen
Lukt het om een plaats in de samenleving te veroveren?
etnisering
Een belemmerende factor voor positieverwerving is etnisering. Dit houdt in dat migranten vaak bij elkaar gaan wonen en in de eigen kring blijven

Slide 15 - Tekstslide

Segregatie 
Segregatie is een sterke scheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 

Nieuwkomers leven sterk gescheiden van de dominante cultuur => er vindt geen cultuuroverdracht plaats.

Slide 16 - Tekstslide

Integratie
Om segregatie tegen te gaan werken we aan integratie; wederzijdse aanpassingen van bevolkingsgroepen.

Slide 17 - Tekstslide

Integratie
Integratie en segregratie

Slide 18 - Tekstslide

Assimilatie 


Assimilatie
=>  Je vervangt heel veel van je eigen cultuur door de dominante cultuur van het land waar je woont.


Slide 19 - Tekstslide

Is hier sprake van assimilatie, segregatie of integratie?

Slide 20 - Tekstslide

Is hier sprake van assimilatie, segregatie of integratie?

Slide 21 - Tekstslide

Maken opdrachten
zie planner


Slide 22 - Tekstslide