cross

5 december

Wat doen we vandaag?
 • Vragen toets?
 • Bespreken taaloefeningen 9B
 • Grammatica Hoofdstuk 10
 • Vertalen hoofdstuk 10
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksMiddelbare schoolvwo

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat doen we vandaag?
 • Vragen toets?
 • Bespreken taaloefeningen 9B
 • Grammatica Hoofdstuk 10
 • Vertalen hoofdstuk 10

Slide 1 - Tekstslide

Vragen voor de toets?
(En nee... niet wat je moet leren...)

Slide 2 - Open vraag

Taaloefening 9B, B.

Slide 3 - Tekstslide

Taaloefening 9B, B.

Slide 4 - Tekstslide

Taaloefening 9B, B.

Slide 5 - Tekstslide

Taaloefening 9B, B.

Slide 6 - Tekstslide

Taaloefening 9B, C.

Slide 7 - Tekstslide

Taaloefening 9B, C.

Slide 8 - Tekstslide

Taaloefening 9B, C. 

Slide 9 - Tekstslide

Taaloefening 9B, C. 

Slide 10 - Tekstslide

De Aoristus
 • Praesens en imperfectum worden gevormd met de praesensstam
 • Het Grieks kent meet werkwoordstammen
 • In dit hoofdstuk leer je de aoristusstam
 • Hiermee worden een verleden tijd, gebiedende wijs/imperativus en infinitivus gevormd.

Slide 11 - Tekstslide

De Aoristus
 • Let op: de Aoristus is op zichzelf géén tijd
 • De Aoristus is een aspect: de "vertelde tijd". 
 • Verschil imperfectum - aoristus:
 • Imperfectum: de handeling is nog bezig.
 • Aoristus: de handeling gebeurt op het moment van vertellen of is afgerond op het moment van vertellen. 

Slide 12 - Tekstslide

De Sigmatische Aoristus
 • Bij veel werkwoorden wordt de aoristusstam gevormd door -σα (soms -σ) aan de praesensstam toe te voegen. 
 • Vanwege de -σ- in alle vormen spreken we van een sigmatische aoristus.
 • Zie blz. 79 voor de vorming van de Indicativus Aoristus.
 • De indicativus = de aantonende wijs. 

Slide 13 - Tekstslide

Aan het werk. 
 • Maak de vragen van "Het afscheid van Hector".
 • Vertaal 10A, t/m 4

Dit is ook huiswerk.
Daarnaast: leer de woordjes en grammatica van 9 en 10A. 

Slide 14 - Tekstslide