Geschiedenis h5

Hoofdstuk 5
De tijd van ontdekkers en hervormers
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5
De tijd van ontdekkers en hervormers

Slide 1 - Tekstslide

In welke tijd leefden de ontdekkers en hervormers?
A
1400 tot 1500
B
1500 tot 1600
C
1000 tot 1500
D
1200 tot 1400

Slide 2 - Quizvraag

Slide 3 - Link

Noem een reden waarom mensen op ontdekkingsreis gingen

Slide 4 - Open vraag

Columbus moest veel moeite doen om genoeg matrozen voor zijn schip te krijgen. Waarom was dat?
A
Mannen uit die tijd waren watjes.
B
Er was beter werk te vinden dan matroos zijn op een schip.
C
Matrozen waren bang om van de wereld af te vallen.
D
Matrozen wilden wijn drinken. En dat mocht niet aan boord.

Slide 5 - Quizvraag

Kies de zin die waar is. In de vijftiende eeuw …
A
Geloofde niemand meer dat de aarde plat was.
B
Dacht Columbus dat je om de aarde heen kon varen.
C
Dacht iedereen nog dat de aarde plat was.
D
Dachten alleen bange matrozen dat de aarde plat was.

Slide 6 - Quizvraag

Hoe werden de mensen genoemd die al in Amerika woonden?
A
Indianen
B
Amerikanen
C
Slaven
D
Ontdekkers

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Link

Middeleeuwse Sint- Pieter
Huidige Sint- Pieter

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Waarom moest de Sint-Pieter zo'n grote kerk worden?
A
Dan pasten alle christenen uit Europa erin.
B
Dan had je een mooi uitzicht vanaf de koepel.
C
Dan kon iedereen zien hoe machtig God en het christendom waren.

Slide 11 - Quizvraag

Rond het jaar 1500 was de paus de baas over …
A
alle christenen
B
alle mensen
C
alle christenen en joden
D
alle christenen, moslims en joden

Slide 12 - Quizvraag

Van wie kwam het verzet tegen de kerk?
A
Van de gewone mensen
B
Van de paus
C
Van de priesters en de paus
D
Van de priesters en de monnikken

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Link

Kies het juiste antwoord. In de tijd van de Beeldenstorm…
A
zijn er nog maar weinig katholieken over in ons land.
B
Leven er alleen katholieken in Nederland.
C
Hebben niet alle Nederlanders hetzelfde geloof.
D
Wonen er alleen protestanten in Nederland.

Slide 15 - Quizvraag

Welk land was de baas in Nederland in de tijd van de Beeldenstorm?
A
Frankrijk
B
Nederland
C
Duitsland
D
Spanje

Slide 16 - Quizvraag

Welke personen speelden een belangrijke rol bij het bepalen van de oorzaken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
Willem van Oranje
B
Filips II
C
Hertog van Alva
D
De edelen

Slide 17 - Quizvraag

Waar ging de opstand in de Nederlanden over? Kies de twee juiste antwoorden.
A
Het verzet tegen de protestantse Filip II
B
De manier waarop de edelen het land besturen
C
De ongehoorzaamheid van de edelen
D
De vrijheid om je eigen geloof te kiezen

Slide 18 - Quizvraag

Heb je nog vragen?

Slide 19 - Open vraag

Dit vond ik van de les..
Dit vond ik van de les..
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Waarom vond jij dat van de les?

Slide 21 - Open vraag